1BA

 

1♠

 

1♥

 

pas

 

K10xx

AKWxxx

x

xx

Ile lew jest z bilansu? 

1ba = wejście na obu młodszych  

 

                                     KONSULTACJA    1 Lutego 2019