Konsultacja 4 I 2019

Jak zinterpretować w tych licytacjach

dwie końcowe odzywki 3♠ i 3BA?

dziwne, bo po uprzednim pasie.

 

 

 

3♠

 

 

 

 

 

pas

 

 

 

3♥

pas

 

1♥

3♦

pas

 

 

1♠

 

 

 

 

 

pas

 

 

 

 

 

 

3BA

 

 

 

 

 

pas

 

 

 

3♠

pas

 

1♠

3♥

pas

 

 

1BA

 

 

 

 

 

pas