KDWx

Kxx

ADx

xxx

 

Axx

A109xxx

Wx

Wx

S gra 4©

 

Blotka do Asa,

blotka do Króla,

i W gra karo.

 

Licytacji

nie podano.