KONSULTACJA

Praktyczne obliczanie szans

19 III 2003

Proszę pokazać, jak najłatwiej można było obliczyć szanse w poniższym problemie:

W8742

762

843

K6

2ª

4ª

pas

 

A653

A53

AKD2

A7

 

 

D

 

2

 

A

 

8

 

 

10

 

2

 

A

 

K

 

i teraz byłem w rozterce:

czy zagrać w piki ?

czy próbować zrzucić kiera ?

W tym momencie wchodzą w grę tylko 2 podziały pików: D109–K i 109–KD. Ponieważ różnią się położeniem tylko jednej karty, ich szanse wytasowania można w praktyce uznawać za identyczne.

Wyjaśnienie jest w Szufladkach. Dokładne szanse są w proporcji 12:11 na korzyść podziału 2–2.

Oprócz tasowania nastąpiły jednak takie a nie inne zrzutki. W podziale D109–K przeciwnicy mogli zrzucać na 2 sposoby, a w podziale 109–KD – na 4 sposoby. Zatem szansa podziału 2–2 zmalała 2 razy bardziej niż 3–1, czyli wynosi teraz 1 / 3 – i tyleż wynosi szansa wygrania kontynuacją w piki.

Wyjaśnienie jest w Szansologii ( Strategia a informacja = Zasada Ograniczonego Wyboru).

Jednak, jeśli istnieje silne podejrzenie, że przeciwnicy nie zrzucają losowo, szanse mogą wyjść inne. Np jeśli obaj zrzucają od najniższej bądź Słońce „chytrze” zrzuca Króla z mariaża – szanse pozostają równe ! a zatem szansa podziału 2–2, czyli wygrania przez piki, nadal wynosi 50%. W tej przejrzystej i bezproblemowej sytuacji wydaje się jednak, że raczej zrzucają „jak popadnie”.

Do wygrania przez kara (zrzucenie przegrywającego kiera na wyfortowane karo) potrzeba i wystarcza by kara podzieliły się 3–3. Szansy tej nie sposób wyliczać na poczekaniu, więc trzeba ją pamiętać.

Wynosi ona w przybliżeniu 1/3 – zatem oba sposoby rozgrywki są jednakowo dobre !

Pikier poleca zapamiętywanie szans podziałów nie w postaci liczb dziesiętnych, lecz w postaci prostych ułamków, bo na nich o wiele łatwiej wykonywać mnożenia, a nawet dodawania:

4–3

62.18%

3/ 5

 

3–3

35.53%

1/ 3

 

3–2

67.82%

2/ 3

 

2–2

40.70%

2/ 5

 

2–1

78%

4/ 5

5–2

30.52%

3/10

 

4–2

48.45%

1/ 2

 

4–1

28.26%

2/ 7

 

3–1

49.74%

1/ 2

 

3–0

22%

 

6–1

6.78%

1/ 15

 

5–1

14.53%

1/ 7

 

5–0

3.92%

 

 

4–0

9.56%

 

 

 

 

 

7–0

0.52%

 

 

6–0

1.49%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrz także:  Szanse podziałów z honorami    

Czy dużo straciliśmy rachując w przybliżeniu ?

Szansa podziału 3–3 jest w rzeczywistości nieco większa od 1/3, ale zarazem wyliczona szansa 2–2 też jest nieco większa od 1/3. Dokładniejsze rachunki wykazują że obie równe są 35.53% !  Tak więc – – szczęśliwym trafem – nasze rachunki przybliżone dały wynik bardzo dokładny, a gdyby nawet błąd okazał się równy 2%, to wybór tak nieznacznie gorszej rozgrywki byłby z pewnością małym błędem.

 

Konsultacje

Szansologia

Co nowego...

do Spisu

19 Marca 2003

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,