Problemy „sosnowe”

23 IX 2003

Nie jest to typowa konsultacja lecz raczej próba polemiki dotycząca

otwarć na trzeciej lub czwartej ręce oraz otwarć bez górnego limitu siły.

     Andrzej Pluta

Tekst Czytelnika – czarny; komentarze Pikiera – granatowe.

 

1

Zacznijmy od pytań:

 

  Czy otwarcia 1 Młodszy stosowane w systemie SOSNA, nie są zbyt pasywne na 3 lub 4 ręce ?   

Przekazują one zdecydowanie mniej informacji od otwarć całkowicie naturalnych, co może utrudnić licytację lub wist po często aktywnej licytacji przeciwników.

Powyższa wątpliwość nie podważa zasadności stosowania tego typu  wyczekujących otwarć na 1–2 ręce, kiedy przeciwnicy mają mniejsze możliwości aktywnej licytacji.

Rozumiem z tego że powyższa „pasywność” oznacza tyle co „mała informacyjność”.

Jak jednak zmierzyć tę „informacyjność” ? 

Przeprowadziłem ongiś pewne obliczenia. A oto wyniki:

1)

Średnia długość koloru otwarcia 1M „z trójki” = 4.5, przy czym trójka zdarza się zaledwie w 20%.

Wydaje się więc, że odpowiadający powinien śmiało licytować tak, jakby czwórka była pewna !

Jeśli przyjmiemy model „1K z czwórki”, to średnia długość dla 1M wzrośnie do 4.75, a więc tylko o ćwierć karty, ale za to średnia długość dla 1S zmaleje z 5.35 też do 4.75, a więc o ponad pół karty. Zatem łączna passywność (jeśli tak ją rozumieć) nie zmieni się ! (bo 1M „z trójki” zdarza się 2 razy częściej niż 1S „z piątki” – konkretnie: 14% 7%).

2)

Średnia dyspersja otwarć „1M z trójki = ±0.95 dla koloru otwarcia, ±0.99 dla bocznego.

Średnia dyspersja otwarć „1S z piątki = ±0.58 dla koloru otwarcia, ±1.12 dla bocznego.

(wyjaśnienie:  ±0.58 oznacza że średnie odchylenie od średniej długości koloru = 0.58 karty)

Średnia dyspersja otwarć „1K z czwórki = ±0.80 dla koloru otwarcia, ±0.98 dla bocznego.

I znowu widać, że zysk dla 1M (tj zmalenie dyspersji) powoduje stratę dla 1S, a po obliczeniu łącznej dyspersji średniej (dla wszystkich czterech otwarć i z większą „ważnością” starszych) okazuje się, że jest identyczna !

WNIOSEK:

Model „1K z czwórki” nie wygląda na bardziej informacyjny niż „1M z trójki, 1S z piątki”.

Być może okaże się nieco bardziej informacyjny jeśli uwzględnimy informację o jakości koloru (tzn możność wyboru z układem 44 otwarcia w czwórkę silniejszą). Jednak nie należy zapominać, że otwarcia 1S, jako wyższe, powinny być mniej „obciążone” niż 1M, a „1K z czwórki” obciąża otwarcia niemal jednakowo, co powoduje przeciążenie otwarć 1S.

Powyższe rozważania nie uwzględniały pozycji otwarcia. Nie jest wykluczone, że na 3–4 ręku jest nieco inaczej (inne są potrzeby informacyjne ), jednak nie potrafię tego uwzględnić. Zauważmy ponadto, że między pozycją na 3 a na 4 ręku też istnieje pewna różnica.

  Czy silne otwarcie 1Ba stosowane w systemie SOSNA jest niezbędne?  

Jeśli z otwarć 1 Kolor usunąć górny limit siły to końcówka ucieka nam średnio 1 raz na ok. sto kilkadziesiąt rozdań (o ile partner popiera otwierającego z siłą od 6 pc niezależnie od tego czy otwarcie było na 1–2 ręce czy też na 3–4 ręce).

Nie, nie jest niezbędne.

1K nielimitowane górą zaproponowałem dopiero w 2001 (dla Systemów Niepasowych), w reakcji na coraz silniejsze restrykcje wobec dziwnych systemów. Oczywiście całkowicie się zgadzam, że koncept ten można (z wystarczającym powodzeniem) zastosować także w systemach zwykłych, co zresztą napisałem już w Opcjach Zerowych. Jednak dla wielu graczy opcja taka będzie nie do zniesienia (psychicznie) i po pierwszym nieszczęściu niechybnie ją zarzucą.

NB Grałem już 3 razy systemem SN „Zero” – siła 19+ ani razu nie przyszła, więc...

Szlemiki licytuje się nie gorzej po nielimitowanych od góry otwarciach niż po silnym 1Ba.

Tak, zgadza się. Dodam że wgłębiałem się kiedyś w licytację po otwarciach typu „2 trefle =  22+” i doszedłem do wniosku, że o żadnej precyzji nie może być tu mowy (i nie dziwota, bo przestrzeni licytacyjnej jest o wiele za mało w stosunku do potrzeb). Złudzenie istnienia metod precyzyjnych utrzymuje się przez to, że otwarcie takie zdarza się bardzo rzadko.

Tak więc wprowadzając 1K nielimitowane górą, w strefie szlemowej raczej zyskamy niż stracimy.

Istotnym plusem otwarcia 1Ba wydaje się natomiast gra kontraktu w bezatu z silnej ręki oraz blokujący charakter otwarcia, co może być istotne w przypadku słabej ręki partnera. Czy to wszystko wystarcza jednak, aby na te dosyć rzadkie okazje przeznaczyć dosyć ważną, a przy tym niską odzywkę?

BA Wiedeńskie znalazło się w Sośnie z zupełnie innych względów.

Po pierwsze – dla użyteczności:

BA Wiedeńskie stosowane było po Karze Negatywnym (0–7) oraz po sztucznych otwarciach (wejściach) przeciwników (patrz LASSO), więc jego użyteczność wykraczała poza Sosnę.

Po drugie – z awersji bezatutowej Sławińskiego (patrz):

Trudno jej się nie nabawić czytając latami nieustające propozycje ulepszeń licytacji po 1BA. oraz obserwując nieopłacalność (ustaleniową) naturalnych odzywek bezatutowych w obronie.

Licytacja po BA Wiedeńskim jest znacznie prostsza, a pozatym... ono się nie zdarza.

 

2

  Esperanto a licytacja na 3–4 ręce

 

Jeśli dla otwarć na 3–4 ręce przyjąć Esperanto = 3 LH, to możliwy jest poniższy całkowicie naturalny system otwarć na 3–4 ręce:

1 Kolor – 4+ , siła 10+

1 Ba – skład zrównoważony bez solidnej 4, siła 10–13

2 Kolor – bloki na longerze 6+

Wydaje mi się, że otwarcia 10+ są z bilansu raczej do 21/2 (patrz Uzupełnienia w Esperanto).

A oto średnie siły stref:   10+ = 13.11    11+ = 13.37    12+ = 14.49    13+ = 15.23  

Otwarcia 1 Kolor są nielimitowane od góry i nieco słabsze od otwarć SOSNY na 3–4 ręce. Dolna granica siły 10 pc jest podana dla modelowego układu 4432 z honorami zgrupowanymi longerach (siła 10+pc odpowiada co najmniej 3 lewom honorowym).

Z układami 5–4+ lub na longerze 6 kartowym możemy otworzyć 1 Kolor nawet z siłą 9(8) pc. Z tego też powodu otwarcia blokujące na 3–4 ręce są również nieco słabsze niż na 1–2 ręce.

Modyfikacja znaczeń dla 3–4 ręki jest niemal nie poruszana. Także z winy Pikiera, który tylko raz i to dopiero niedawno napisał o tym w Odpowiedziach. Wydaje się jednak że problem lekkiego obniżenia limitów jest stosunkowo małej rangi i ma raczej charakter taktyczny, jednak Pikier uznaje się za mało kompetentny w tej kwestii (za mało doświadczeń praktycznych!?).

Pragnę jednak zwrócić przy okazji uwagę na inne, bardzo uciążliwe kłopoty pojawiające się po otwarciach na 3–4 ręku z związku z forsowaniem przez Odpowiadającego. Władysław Izdebski zadał sobie trud zebrania tych wszystkich „modnych” forsingów (a jest ich mnóstwo!). Niestety, całość tych ustaleń (zwyczajów) traci swą ważność po otwarciu na 3–4 ręku, co powoduje dodatkowe obciążenie uwagi graczy i nierzadkie przeoczenia..

System ten podoba mi się ze względu na swoją prostotę, możliwość szybkiego przekazania informacji (także o wiście) i sporą agresywność. Cechy te są dosyć istotne, gdyż przeciwnicy w powyższej sytuacji licytują zazwyczaj dosyć aktywnie i często sami są stroną rozgrywającą   (przypomnijmy sobie ile niekorzystnych rezultatów zawdzięczamy swoim nietrafnym wistom).

Stosując powyższe otwarcia tylko na 3–4 ręce, średnio 1 raz na 150–200 rozdań (w zależności od agresywności licytacji przeciwników) nie dolicytujemy wychodzącej końcówki. Zakładam przy tym, że odpowiadający chcąc licytować w miarę solidnie, będzie zwykle podtrzymywał licytację z siłą 7+.

Nie jestem pewien czy tak agresywne otwarcia na 3–4 ręce podnoszą rzeczywistą skuteczność systemu. Być może lepszym wariantem jest otwieranie na 3–4 ręce podobnie jak na 1–2 ręce, ale z ręką ok. 1–2 pc słabszą (partner podtrzymuje wtedy licytację od 6 pc co prawie dwukrotnie zmniejsza  szansę nie dolicytowania końcówki na 3–4 ręce)?

 

3

Ciekawe jaką skuteczność miałby system naturalny z nielimitowanymi otwarciami 1 Kolor  i słabym bezatu w porównaniu do SOSNY lub innych popularnych systemów ?

 

Mam na myśli system otwarć typu:

 

 

układ

siła na 1–2

siła na 3–4

 

1 Kolor

=

4+

13+

10+

 

1 Ba

=

BA bez solidnej 4

13–16

10–13

 

2 Kolor

=

6+

bloki

bloki

 

Modelowa ręka na 1 Kolor, to 4432 z honorami zgrupowanymi raczej w longerach

Otwarcia 1 Kolor na składach 5–4+ lub 6+ mogą być o 1–2 pc słabsze.

Po 1 Kolor na 1–2 ręku odpowiadający podtrzymuje licytację z siłą 6+, natomiast na 3–4 z siłą 7+.

 

Grając tym systemem końcówka ucieka nam średnio 1 raz na ok. 100 rozdań.

Częstość nie dolicytowania końcówki liczyłem przy założeniu, że wychodzi ona przy łącznej sile rąk 25 pc, a każdy z pasujących przeciwników ma siłę mniejszą od 13 pc. Być może te założenia są zbyt ostrożne.  Dokładniejsza informacja o sposobie obliczeń jest pod Obliczenia.

 

A może by tak jeszcze agresywniej i prościej !?

Mianowicie, na każdym ręku tak samo:

1K = 10+  (1M = raczej z czwórki, 1S = raczej z piątki)

1BA = 10–14

Byłby to taki naturalny niemal–SSO, któremu możnaby badać nazwę (kodową) PLUS.

P.S.

Osiągnięcie idealnie naturalnego systemu możliwe jest tylko po radykalnej zmianie Reguł Licytacji i Zapisu. Oznacza to zarazem że obecne Reguły Brydża są wysoce niedoskonałym dziwactwem !

 

Telimena

Konsultacje

Co nowego...

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje – do Czytaj!

23 Wrześni 2003

mailto Pikier

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczenia

 

W poniższych punktach zawarłem dane statystyczne uzyskane za pomocą programowalnego dealera (autor programu: Henk Uijterwaal). Warunki logiczne dla produkowanych rozdań są moim zdaniem dosyć ostrożne.

Funkcja hcp( ) oblicza siłę ręki w miltonach.

 

1.     W poniższej sekwencji gracz E ma średnio 14–15pc

E               S          W

1Kolor    pas       ?

 

Warunki logiczne dla produkowanych rozdań:   hcp(east) >= 13 and  hcp(south) < 13

Wyniki dla ręki E:

 Punkty        ilość rozdań

  <14           2422

    14             2073

    15            1649

  >15           3856

Wygenerowano 42298 rozdań

Znaleziono 10000 rąk spełniających zadane warunki

 

2. Dla tej sekwencji u W można zakładać średnio 13–14pc

E        S         W       N

pas – pas – 1Kolor – pas

?

 

Warunki logiczne dla produkowanych rozdań:

hcp(west) >= 10 and hcp(east) < 13 and hcp(north) < 13 and hcp(south) < 13

 

Wyniki dla ręki W:

 Punkty        ilość rozdań

   <13           3371

     13          1308

     14          1175

   >14          4146

Wygenerowano 39884 rąk

Znaleziono 10000 rąk spełniających zadane warunki.

 

3.Dane pozwalające obliczyć częstość nie dolicytowania końcówki:

Warunki logiczne dla produkowanych rozdań:

hcp(west)+hcp(east) >=25 and (hcp(west) < 7 or hcp(east) < 7) and hcp(north) < 13 and hcp(south) < 13

 

Każdy z graczy E–W może przy zadanych warunkach otwierać na 1–2 lub 3–4 ręce.

Statystyki dla rąk E, W oraz E–W dotyczą tego samego zbioru 100000 znalezionych rąk spełniających zadane początkowe warunki. Oznaczenia stosowane we wzorach:

GR = 8387240  ilość generowanych rozdań,

E<6 = 26280  ilość znalezionych rąk E z siłą  hcp(east) < 6,

W<6 =26751  ilość znalezionych rąk W z siłą  hcp(west) < 6,

E#6 = 23614  ilość znalezionych rąk E z siłą  hcp(east) = 6,

W#6 = 23355  ilość znalezionych rąk W z siłą  hcp(west) = 6,

 

a) otwarcie na 1–2 ręce (odpowiadający pasuje z siłą < 6pc):

Zastosowany wzór:

GR / (1/2*(E<6 + W<6)) = 8387240/(1/2*(26280+26751)) = 316

 

Czynnik 1/2 pojawia się gdyż tylko połowa znalezionych rozdań będzie z otwarciem na 1–2 ręce (druga połowa na 3–4 ręce)

 

Nie dolicytowanie końcówki: 1 rozdanie na 316

 

b) otwarcie na 3–4 ręce (odpowiadający pasuje z siłą < 7pc):

Zastosowany wzór:

GR / (1/2*(E<6 + W<6) + 1/2*(E#6 + W#6)) = 8387240/(1/2*(26280+26751)+1/2*(23614+23355))= 168

Czynnik 1/2 pojawia się gdyż tylko połowa znalezionych rozdań będzie z otwarciem na 3–4 ręce.

Nie dolicytowanie końcówki: 1 rozdanie na 168

 

c) na obu rękach  = warianty   a) i b)  łącznie:

Zastosowany wzór:

GR / ( (E<6 + W<6) + 1/2*(E#6 + W#6)) = 8387240/(26280+26751+1/2*(23614+23355))=110

Czynnik 1/2 pojawia się gdyż tylko po otwarciu na 3–4 ręce odpowiadający pasuje z siłą 6pc.

Nie dolicytowanie końcówki: 1 rozdanie na 110


 

Ilość rozdań dla zadanej łącznej ilości pc na obu rękach E–W:

Punkty                  Ilość rozdań (razem 10000)

   25            40202

   26            26043

   27            16038

   28            8947

   29            4716

  >29           4054

 

Ilość rozdań dla zadanej ilości pc – ręka E:

 

Punkty                  Ilość rozdań (razem 10000)

   <6            26280

    6             23614

   >6            50106

 

Ilość rozdań dla danej ilości pc – ręka W:

 

Punkty                  Ilość rozdań (razem 10000)

   <6            26751

    6             23355

   >6            49894

 

Ilość wygenerowanych rozdań = 8387240

Ilość rąk spełniających zadane warunki = 100000

UWAGI  KOŃCOWE

Warunki hcp(south) < 13 i hcp(north) < 13 dla pasujących przeciwników są chyba zawyżone.

Warunek  hcp(east) + hcp(west) >=25  dla ugrania końcówki wydaje mi się bardzo ostrożny.

Kontrakty 3Ba i 5 młodszy przy tej sile wychodzą nie częściej niż 25%, a końcówki w kolorach starszych  nie częściej niż 75%. Trzeba też brać pod uwagę kłopoty komunikacyjne mogące wystąpić przy ręce partnera poniżej 7 pc. Dodatkowo przy składach 5–4+ i 6+ odpowiadający nawet z siłą 6(5) pc powinien wejść do licytacji.

Jeśli przyjąć mniej ostrożne warunki:  

hcp(east) + hcp(west) >=26  i  hcp(south) < 12  i  hcp(north) < 12

to otrzymamy następujące częstości nie dolicytowania końcówek:

a)     otwarcie na 1–2 ręce (odpowiadający pasuje z siłą < 6pc): 1/570

b)     otwarcie na 3–4 ręce (odpowiadający pasuje z siłą < 7pc): 1/295

c)    na obu rękach  = warianty   a) i b)  łącznie: 1/195

Przy takich częstościach nielimitowane otwarcia 1Kolor wydają się opłacalne nawet przy zapisie na punkty meczowe. Być może był to przypadek, ale analizując 3 sesyjny turniej (ok. 100 rozdań) nie znalazłem w ogóle rąk na linii N–S ani E–W, dla których otwierając 1Kolor bez górnego limitu siły uciekła by końcówka.

powrót