AKDx

Axxxx

KWx

x

 

xxx

DWxxxx

Axxx

 

×

 

 

5§

 

3§

pas

 

pas

 

 

 

6©

 

 

Wist  As trefl

S przebija i gra

Damę. W dodaje blotkę, i... ?