Forsujące 1BA     KONWENCJA

Co to takiego ?

    

Ustalenie, że odpowiedź 1BA
na otwarcie 1S z piątki 
– jest forsująca.

S = kolor Starszy (© albo )

z piątki = 5+ kart w kolorze

forsująca = zmuszająca partnera do podtrzymania licytacji:

     nie wolno mu spasować, jeśli przeciwnik spasuje.  

Ustalenie to pozwala na tworzenie nowych sposobów licytacji po otwarciu 1S z piątki. Można zmieniać odpowiedzi różne od 1BA i układać najróżnorodniejsze schematy po tymże 1BA.

Zmieniane jest oczywiście także znaczenie odpowiedzi 1BA – albo zostaje wzbogacona o ręce silniejsze albo staje się sztucznym pozytywnym (np od 9 punktów) wywołaniem dalszej licytacji, tzw relayem.

     

A dlaczego nie stosuje się tego po otwarciu 1S z czwórki ?

Bo traciłoby się wówczas możność stanięcia w kontrakcie 1BA, który to po otwarciu z czwórki jest znacznie częściej kontraktem właściwym niż po otwarciu z piątki.

     

Po otwarciu z piątki można więc machnąć ręką na kontrakt 1BA ?

ilość kart
w kolorze

średnia ilość
u partnera

suma kart
u obu graczy

średnia ilość blotek
do wyrobienia (fort)

Można więc machnąć ręką,
choć z pewnym zaniepokojeniem.

    

Zupełnie spokojne machnięcie można
wykonać dopiero dla 1S z szóstki.

4

3

7

1/3

5

2 2/3

7 2/3

1 1/2

6

2 1/3

8 1/3

2 3/4

7

2

9

3 3/4

     

Czy te nowe sposoby licytacji są lepsze ?

Tego nie wiadomo, nie istnieją bowiem ścisłe metody rozstrzygania takich kwestii. Najczęściej twórcy–gracze powołują się na swoje osobiste doświadczenia przy stoliku. Jest jednak wielce prawdopodobne, że sukcesy odnieśli nie dzięki swoim nowym metodom, lecz dzięki temu, że po prostu nauczyli się dobrze licytować, a zwłaszcza dobrze oceniać siłę karty. A ponieważ nauczyli się tego dopiero po wprowadzenie nowych metod, uważają – zgodnie z magicznym schematem rozumowania: „To co było wcześniej – jest przyczyną tego co zdarzyło się później” – że przyczyną sukcesów są ich licytacyjne wynalazki. Jest to zresztą częściowo słuszne, ale tylko dlatego, że praca nad sekwencjami zmusiła ich przy okazji do refleksji nad mechanizmem licytacji, co przyśpieszyło proces opanowania umiejętności licytacji naturalnej. Nie należy wreszcie zapominać o zwykłym ludzkim przywiązaniu do rezultatów własnych przemyśleń.

     

Może więc są gorsze ?

I tego nie wiadomo. Utrata kontraktu 1BA jest  oczywiście ogólnym minusem, ale niewielkim.

Reszta zależy od konkretnych ustaleń, a ponieważ jest wiele wersji tych ustaleń, trzeba by zużyć dużo czasu i ekranu na ich analizę, a wnioski i tak nie byłyby dostatecznie pewne.

   Ponadto nowe ustalenia muszą czasem wykraczać poza otwarcia 1S !

Jeśli bowiem po Forsującym 1BA chcemy zachować z lekka tylko zmodyfikowaną licytację naturalną, to wychodzi na jaw kłopot z niezbyt silnym układami 5©4. Spasować Otwierającemu nie wolno, a na 2 jest za słaby. Tak więc Forsujące 1BA wymusza wówczas wprowadzenie otwarcia 2© Flannery.

     

Niczego więc w końcu nie wiadomo !?

Są pewne dość silne przesłanki, aczkolwiek bardzo ogólnej natury, które przemawiają za tym, że najlepsza jest licytacja naturalna. Oczywiście nie taka, że każdy licytuje mgliście i wg własnego widzimiesię, lecz skodyfikowana pewnymi regułami (patrz dział Licytacja Naturalna).

     

A jeśli ktoś chce mimo wszystko stosować Forsujące 1BA !

To polecam mu relayowy styl dalszej licytacji: kolejne pytania o siłę, układ i honory Otwierającego (włącznie ze strefą szlemową. Pierwszym pytaniem jest  oczywiście 1BA, a każde następne jest  najniższą możliwą odzywką (tzw relayem).

   Jest to najwygodniejsza i prawdopodobnie najefektywniejsza metoda tam gdzie porzucamy licytację naturalną. Kłopot w tym, że nie ma łatwych do opanowania schematów dla otwarć 1S z piątki (choć zanotowano wiele prób). Sam próbowałem ułożyć takowe, ale nie okazały się dostatecznie„przyjemne”. Najdziwniejsze, że udało mi się ułożyć śliczne schematy dla otwarć 1S z singletona !

 

Ł.S. X 2000

Konwencje

do  Co nowego... 

do Brydża

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, licytacja, bidding, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

 

27 Października 2000