ŁS

PANT = Pikier Against NT    [ Pikier kontra BA ]

17 V 2006

Na BBO widać zalew konwencji antybezatutowych: Cappeletti, DONT, Jassem i chyba jeszcze kilka.

Naczelnym ich hasłem jest DONT – Disturb Opponents’ NT [ przeszkodź pnikom po ich 1BA] – choć nie bardzo widać sens tego przeszkadzania, bo po 1BA i tak jest za mało przestrzeni na jakieś precy­zyjne subtelności, więc dalsza licytacja jest i tak prostacko toporna.

Najdziwniejsze jest to, że owe wejścia konwencyjne (na ogół dwukolorowe) dawane są b.często z rę­kami nijakimi – w rodzaju Axx KWxxx Kxxx x – dającymi mierne szanse na czynną walkę o czę­ściowy zapis, a zdradzającymi układ i siłę (co dobremu rozgrywaczowi pomaga wybitnie).

Nader często wejście takie zakończyłoby się wpadką, gdyby nie to że przeciwnicy (z szacunku dla konwencji?) wygrywają wyścig o wpadkę, zwłaszcza że zarażeni są regułą „niskie kontry wywołują”.

Spróbujmy więc unormować to bardziej rozsądnie:

Siła wejść powinna podlegać Regule Esperanto:

do 2 lew – na pierwszym ręku

do 3 lew – po dwóch pasach (na wznówce).

Do 2 lew wychodzi więc:

– w układzie 55 bądź 6 (3 forty) należy więc mieć ca 3 LH, czyli ca 10–12 miltonów.

– w układzie 54 (2 forty) należy mieć ca 4 LH (13–14 miltonów)

Można to nieco zaniżyć, jeśli longery zasobne są w wysokie blotki (więcej fort).

Można stosować dwukolorówki PANT:

 

×

=

©

albo

¨§

Mnemo:

kolor wejścia z kierami albo dwa pozostałe

 

2§

=

§©

albo

¨

 

2¨

=

¨©

albo

§

Jak widać, wzorowane są na Dwukolorówkach Alternatywnych z Lambdy. Grywałem tym ongiś pod nazwą Astro–Lambda [jako że Astro było chyba pierwszym pomysłem wejść dwukolorowych po 1ba].

Zaletą alternatywności jest to, że można ze znaczącym prawdopodobieństwem ustalić które longi

ma wchodzący, zwłaszcza że po naturalnym otwarciu 1BA niepewność zmniejsza się dodatkowo.

Reakcję partnera można ustalić dwojako:

Bez zgadywania (Standard): „Pasuj z tym longerem (raczej)”

Ze zgadywaniem: „Wiem co masz! Jeśli nie masz tego longera, to ja go mam”

(ten wyrafinowany styl wymaga odporności nerwowej).

Siłowość odpowiedzi kolorowych:

Nieskaczące = wygasające: 25% („Raczej pasuj”)

Skaczące (niżej dogranej) = inwitujące: 75% („Raczej licytuj”)

Odpowiedź 2BA = słaby (50%) inwit – zawsze na zgadnięcie !

PANT po Silnym 2BA (6++ LH = ca 21):

Ponieważ pnicy mają przewagę siły, Esperanto ulega obniżeniu o jedną lewę. Zatem w układzie 55 trzeba by mieć (na pierwszym ręku) aż 5LH, aby było pokrycie bilansowe – co oczywiście zdarzać się nie będzie. Zatem należy przyjąć: 

Wejścia po Silnym 2BA obliczone są na wpadkę bez jednej !

 

Nakoniec wypada ostrzec Czytelnika, że angielskie pant znaczy brak oddechu, zadyszka. Jeśli mimo to chce stosować te (bądź inne!) dwukolorówki, czyni to na własną odpowiedzialność.

 

Konwencje

 

Co nowego... 

do Spisu

17 V 2006

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,