Robert Berthe

 

 

 

z Pikiera 7

 

KROK PO KROKU:   Bez pośpiechu

 

  

 

A x x

A D

D x x x x

A K x

Jako S rozgrywasz 4© po ataku blotką treflową:

¬

 

Ile naliczyłeś potencjalnych lew przegrywających !

x 

 

 

D x x

K W 10 x x x

x

x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A x x

A D

D x x x x

A K x

Dwie w Pikach, jedną w Karach i jedną w Treflach:

¬

 

Jakie są możliwości zredukowania tej liczby do trzech ?

x 

 

 

D x x

K W 10 x x x

x

x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A x x

A D

D x x x x

A K x

1)  Król Pikowy u E

2)  wyrobienie blotki w Karach

¬

 

 

Który sposób daje większą szansę sukcesu ?

x 

 

 

D x x

K W 10 x x x

x

x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A x x

A D

D x x x x

A K x

 

Drugi (tj wyrobienie blotki w Karach), gdyż szansa na podział koloru 4–3 wynosi 62%, podczas gdy szansa na Króla Piko­wego u E wynosi 50% (położenie pojedynczej karty).

¬

 

Czy od razu zaczniesz atutować ?

x 

 

 

D x x

K W 10 x x x

x

x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A x x

A D

D x x x x

A K x

Nie, gdyż wtedy zabraknie dojść do stołu:

¬

 

Ile dojść będzie potrzebnych ?

x 

 

 

D x x

K W 10 x x x

x

x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A x x

A D

D x x x x

A K x

Trzy dojścia żeby wyrobić karo przebitkami, i jedno aby dostać się do wyrobionej forty.

Gdybyś zagrał atu w drugiej lewie – przegrałbyś (chyba że któ­ryś z przeciwników miałby w karach  AKx):

¬

 

Jak więc grasz ?

x 

 

 

D x x

K W 10 x x x

x

x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

A x x

A D

D x x x x

A K x

 

Zagraj natychmiast w karo, zachowując wszystkie dojścia do stołu, potrzebne do wyrobienia piątego kara. Nie zapo­mnij jednak o ściągnięciu ostatniego atuta przed wejściem w stół do forty ka­rowej. Jeśli okaże się, że Kara dzielą się źle, pozostanie Ci szansa korzystnego położenia Króla Pikowego.

 

K x x x

x x

K W x x

W x x

 

W 10 9

x x x

A 10 9

D 10 9 x

 

 

D x x

K W 10 x x x

x

x x x

 

 

Przetłumaczył Grzegorz Matula, a Pikier opublikował (pozwalając sobie opuścić fragment po­święcony licytacji) dzięki uprzejmości „Le Bridgeur”.

Tytuł nadano dopiero teraz..

 

do  Kroków

Co nowego...

do Spisu 

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

2 Listopada 2000