W maxowych założeniach zielonych (Ty przed partią, Oni po partii) rozważasz otwarcie licytacji z ręką:..............

ŁS

1995

 

 

z Pikiera 15

 

 

KROK PO KROKU:  Nec Hercules contra Fortuna

 

W maxowych założeniach zielonych (Ty przed partią, Oni po partii)
rozważasz otwarcie licytacji z ręką:

        

 

K W x

x x

K D W 10 x x x

x

STOP   Ile masz lew ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K W x

x x

K D W 10 x x x

x

 

W karach oczywiście 6, w pikach jedną z plusem (plus to ćwierć lewy). Razem 7

 

STOP   Ile lew ma Partner ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K W x

x x

K D W 10 x x x

x

Oczywiście – nie wiesz. Ale zauważ, że zawsze coś u partnera zakładasz !

Nie 0 lew – bo wówczas prawie nigdy byś nie licytował;

nie 5 lew – bo wówczas najczęściej leżałbyś z kontrą.

Więc ponownie:    

STOP   Ile lew ma Partner ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K W x

x x

K D W 10 x x x

x

Jeśli nic o nim nie wiadomo i masz rękę słabą (za słabą na regularne otwarcia 1K (K = Kolor), należy przyjąć że ma 3 lewy. Razem macie więc 10 z ćwiartką, co oznacza że statystycznie wygrywacie 4¨.

 

STOP   Czy otworzyć więc 4¨ ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoja ręka zbytnio odbiega od modelu dla otwarcia 4¨.  Masz przecież niezwykle silne piki i tylko 7 kart w karach.  Za taką niemodelowość powinieneś odjąć narazie jedną lewę, co automatycznie daje Ci   otwarcie 3¨...

 

Otwierasz więc 3¨ i licytacja toczy się następująco:

 

 

5¨

 

×

 

5

 

3¨

 

 

?

 

STOP   Czy możesz sobie pozwolić teraz na kontrę ?

K W x

x x

K D W 10 x x x

x

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5¨

 

×

 

5

 

3¨

 

 

?

 

Masz lewę nadwyżki, którą ukryłeś ze względu na niemodelowość. Masz więc prawo rozważać wejście do licytacji, ale pod warunkiem, że Twoja odzywka tę niemodelowość odkryje. Taką odzywką może być tylko kontra o znaczeniu „Raczej pasuj” (propozycyjna), zatem:

 

STOP   Czy Twoja kontra będzie propozycyjna ?

K W x

x x

K D W 10 x x x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5¨

 

×

 

5

 

3¨

 

 

?

 

Nic prostszego jak obliczyć to za pomocą Arkony:  +100% za Poziom, +25% za Informację (5 Karo), –50% za silne Uzgodnienie, i to już chyba cały PIUROPUSZ. Kontra ma więc karność 75% (+100%+25%–50%), czyli jest akurat "Raczej pasuj" (propozycyjna).

 

Kontrujesz więc, i po trzech pasach masz oddać pierwszy wist...

 

STOP   Jaką strategią powinieneś się kierować ?

K W x

x x

K D W 10 x x x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponieważ macie mało honorów, powinieneś szukać lew przebitkowych.

Tym bardziej, że silnie kontrolujesz piki, co utrudni rozgrywającemu przedwczesne odebranie Ci atutów.

 

Atakujesz więc w singletona, lecz niestety obłożenie kontraktu okazuje się niemożliwe:

      

 

 

A x x x

x x x x

K 10 9 x x

 

Wzięli 12 lew !

 

Partner nie omieszkuje zgłosić pretensji:

Twoja kontra była ZBRODNIĄ. Temu kto otworzył zaporowo nie wolno drugi raz zabierać (z własnej inicjatywy) głosu.

 

 

STOP    Jak zareplikujesz ?

 

A D 10 x

D W 10 x

A x

D x x

 

x x x x x x

K x x

A W x x

 

 

K W x

x x

K D W 10 x x x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoro nie kwestionujesz mojego bloku 3¨, oznacza to iż uznajesz go za prawidłowy. Ponieważ blok 3¨ z ręką:   xx  xx  KDW10xxx  xx  
też bez wątpienia uznajesz za prawidłowy, więc pytam się:

Czy z obydwiema rękami mam pasować po odzywce 5 i zostawiać Cię z niemożnością ich odróżnienia ?  Przecież brydż jest z natury swojej współdziałaniem partnerów !

Pozwól więc, że przedyskutujemy to jeszcze w wolnej chwili, a na razie zauważ, że nie protestowałbyś zbytnio przeciwko kontraktowi 5 z kontrą, gdybym podczas licytacji pokazał Ci moją rękę (bo układów dającym nam wpadkę na 5 jest u przeciwników mnóstwo!).

 

do Kroków

Co nowego...

do Brydża

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj! 

brydż, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra