Otwarcie z czwórki        KROK PO KROKU

 

Licytacja i sygnały wistowe – tak jak gra się raczej powszechnie na świecie.

Np. z dubletona wychodzi się wyższą blotką, a kolejność blotek
niższa–wyższa oznacza nieparzystą ilość kart w kolorze.

    

 

wist     3

 

 

 

2§

 

 

1©

 

pas

4©

 

pas

 

 

 

1© = z czwórki

· 

8 2

D W 9 2

D 9 7 2

A D 4

Kontrakt 4©.  Atak  Trójką Karo.

   

Być może zdziwiłeś się, że otwarcie 1© jest  z czwórki, ale.. tak gra pół+ świata !

 

STOP:

Czy potrafisz podać jakąś zaletę
otwierania 1 w kolor z czwórki ?

10 9 6 3

A 5

A 10 8 5 4

6 5

dziadek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprócz niewątpliwej naturalości i prostoty, otwarcia z czwórki nie powodują problemów ze słabą ręką bezatutową ! Zbędny jest kłopotliwy Trefl Wieloznaczny (naturalny bądź słabe bez atu (plus ewentualnie coś tam jeszcze)). Zbędny jest model „1 w Młodszy z Trójki, 1 w Starszy z piątki”, w którym świadomość że 1M może okazać się 3–kartowe krępuje nieco poczynania partnera). Jest prościej bo – każda ręka brydżowa ma jakąś czwórkę.

UWAGA!  Polska organizacja brydżowa (PZBS) uchwaliła ostatnio, że otwarcia z czwórek są sztuczne (!) i że należy ostrzegać przeciwmików jeśli czymś takim się licytuje. Jest to zresztą tylko usamkcjonowaniem panującej w Polsce opinii i mody, spowodowanej długololetnimi monosystemowymi ambicjami twórczymi redaktorów polskich czasopism brydżowych.

Wracamy do problemu:

 

wist     3

 

 

 

2§

 

 

1©

 

pas

4©

 

pas

 

 

 

1© = z czwórki

·

8 2

D W 9 2

D 9 7 2

A D 4

Kontrakt 4©.

Atak Trójką Karo – ze stołu blotka.

Wskoczyłeś Asem a od Rozgrywającego spadł Król...

 

Niewątpliwie trzeba zagrać karo
w nadziei przebitki, ale...

STOP:

Którą blotkę należy zagrać ?

10 9 6 3

A 5

A 10 8 5 4

6 5

dziadek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość blotki wskaże Partnerowi w co ma zagrać po ewentualnej przebitce (wg prostej zasady „Im wyższa blotka – tym wyższy kolor”. Możliwe jest bowiem (z jego pozycji), że Ty masz Asa Pik i można natychmiast wyegzekwować drugą przebitkę w Karach.

Ponieważ nie masz Asa a odwrót Partnera w Piki może spowodować nieodwołalną stratę lewy (np. gdy ma KWxx), powinieneś wyjść w najniższe karo, aby skłonić go do zagrania w Trefle.

Ale...  STOP:

A może wyjść środkowym karem ?

aby Partner wiedział że nic nie masz zarówno w Pikach jak i w Treflach,

a zatem masz coś w Kierach !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niestety, sygnały wskazujące jedną z trzech możliwości nie są na ogół stosowane, bo zbyt rzadko można z wystarczającą pewnością ustalić, że blotka nie jest ani najwyższa ani najniższa. Wyjście np Ósemką postawi więc Partnera w niebezpiecznej rozterce. Możliwe wprawdzie, że domyśli się o co Ci chodzi, ale zważ że nie warto ryzykować – jeśli ma trzy kiery, to druga przebitka karo i tak nie ucieknie !

Wychodzisz więc najniższym karem...

 

2§

 

 

1©

 

pas

4©

 

pas

 

 

 

1© = z czwórki

·

8 2

D W 9 2

D 9 7 2

A D 4

i po czterech lewach:

     

 

3

 

  

 

7

 

  

 

W

 

  

 

8

 

K

 

2

 

6

 

7

 

2

 

D

 

6

 

2

 

A

 

 

 

4

 

 

 

6

 

 

 

A

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

STOP:

Czy Partner ma jeszcze kiera ?

10 9 6 3

A 5

A 10 8 5 4

6 5

dziadek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner zagrał dwie blotki kierowe w kolejności niższa–wyższa:   7  8

Normalnie oznacza to nieparzystą ilość kart w kolorze – czyli trzy kiery.

Jednak w kolorze atutowym stosuje się (gdy zachodzi potrzeba sygnalizacji ilości atutów) ustalenie odwrotne (!): niższa–wyższa = parzysta ilość atutów. Partner nie ma więc już kiera na przebitkę.

Przyczyna tego „odwrotnego” ustalenia jest następująca:

Zagranie z dubletona wyższej mogłoby uniemożliwić ewentualną nadbikę atutu przeciwnika.

Przy tripletonie natomiast są aż dwie blotki nadające się do odegrania roli blotki wyższej.

Jest to zresztą silny argument na rzecz powszechnego przejścia na ilościówki „odwrotne”, aby nie było zawracania głowy wyjątkiem atutowym.

Zważ przy okazji, że gdyby Partner przebił karo Trójką, to od razu byłoby wiadome że nie miał dubletona, a więc wskoczenia Asem byłoby zbędne (a nuż Partner ma Króla).

 

2§

 

 

1©

 

pas

4©

 

pas

 

 

 

1© = z czwórki

·

8 2

D W 9

D 9

A 4

A oto aktualna sytuacja:

¬

Partner nie ma już atutów, więc nie bardzo widać co teraz powinieneś zagrać... być może jest to zupełnie obojętne, a być może...

     

STOP:

Wymyśł przynajmniej coś uzasadnionego !

10 9 6 3

5

10 8 5

5

dziadek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istnieje taka przesłanka jak „Zerwanie komunikacji do ewentualnego przymusu”.

Niestety – nie jest to przesłanka łatwa do sformułowania bez wyjaśnienia, co to takiego ten „przymus”. Zobacz więc po prostu, co się stanie gdy zagrasz np w Piki:

   

 

K

K 10

Rozgrywający wskoczy Asem i łatwo, niemal automatycznie, dojdzie do
następującej końcówki:

  ¬

D

3

3

 

8

A 4

Zagra teraz Trójkę Kier i Partner postawiony będzie w przymusie:

– zrzucenie Króla wyrobi Damę

– zrzucenie trefla wyrobi Czwórkę w stole.

 

10 9

5

Tylko zagranie trefla uniemożliwi doprowadzenie do takiej sytuacji !

ponieważ pozbawi Rozgrywającego dojścia do Czwórki w stole.

 

 

   

do Kroków

Co nowego...

do Brydża 

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

26 Litopada 2000