Władzę w PZBS możesz sprawować na jednym z trzech poziomów: w Zarządzie Głównym, w Zarządzie Okręgu, w Zarządzie Sekcji (względnie w jakimś Wydziale przy danym Zarządzie). Ponieważ zrożnicowania są raczej ilościowe, a nie jakościowe, rady których Ci udzielimy będą miały w zasadzie charakter uniwersalny.......

   Wyliczyłem to wszystko – podkreślając koszmarną nonsensowność niektórych "usprawnień" – i po 8 latach doczekałem się polskiego wydanie nowego Prawa Brydżowego 1987, w którym jest już dobrze.

       

Ale nie jest bardzo dobrze:

ŁS  1982

ALINA  (2)

z Pikiera 10

W poprzednim, pierwszym odcinku Aliny omówiłem dość szczegółowo Dyrektywy NSL, poprzedzając to uza­sadnieniem konieczności i celowości aksjomatycznego ujęcia licytacji.

W odcinku niniejszym zajmę się kwestią wyboru odzywki najwłaściwszej i przeanalizuję kilka przykładów.

* * *

A patrząc widzą wszystko oddzielnie:

Że dom... że Stasiek... że koń... że drzewo.

Powyższy cytat ilustruje sposób widzenia, którego w brydżu – a zwłaszcza w licytacji – należy jak najstaranniej unikać.

Widzenie „oddzielne” jest katastrofalne zarówno przy rozwiązywaniu problemów pojedynczych (przy stoliku) jak i przy rozwiązywaniu klas problemów (w laboratorium teoretyka).

W tym drugim przypadku prowadzi do dziwacznych i zgoła niepotrzebnych konwencji , które w wy­niku wycinkowej analizy mają pozór głębokiej słuszności i nęcący smaczek „naukowości” (exem­plum Konwencja Blackwooda), a cały system staje się niespójną składanką sekwencji wybitnie „praktycznych”.

   

W licytacji brydżowej jedynie słuszne jest 

WIDZENIE ŁĄCZNE – całościowe i syntetyczne.

Na problemy licytacyjne należy patrzeć przez pryzmat wszystkich trzech Dyrektyw NSL, chociażby nawet ostrość widzenia była przymglona, Da to naogół znacznie lepszy efekt niż nastawianie ostro­ści na jedną, co siłą rzeczy powoduje przeoczanie pozostałych.

   W konkretnej sytuacji licytacyjnej należy więc wybrać odzywkę, która w jak największym stopniu zgodna będzie z wszystkimi trzema Dyrektywami NSL (a w kwestiach bardziej skodyfikowanych – z ustaleniami odpowiedniego działu Kaliny).

   Nierzadko będziemy wahać się przy tym między dwiema–trzema odzywkami niezłymi (problem: która najlepsza?), albo – co gorsza – między dwiema–trzema złymi (problem: która jest najmniej zła?).

   Nie znam niestety wag względnie priorytetów poszczególnych dyrektyw, nie wiem jak mierzyć Od­chylenia Dodatnie, nie wiem jak obliczać poziom dyspersji – krótko mówiąc: nie potrafię jeszcze sformułować ścisłego algorytmu rozstrzygania sytuacji rozterkowych (Alina jest jeszcze w powija­kach(.

   Podam więc narazie (oprócz zamieszczonych dalej przykładów) tylko jedną generalną wskazówkę, nadrzędną wobec Dyrektyw NSL (tj metadyrektywę):

 

Meta–Dyrektywa Przygotowania ( MDP )

 

 

Należy starać się przewidzieć przebieg licytacji, i ewentualnie  dopuścić aktualne naruszenie jakiejś Dyrektywy, by uniknąć jeszcze większego naruszenia w licytacji dalszej.

 

Zanim przejdę do przykładów, chcę jeszcze raz powtórzyć to co napisałem w poprzednim Pikierze:

NSL (plus Kalina) to najbardziej precyzyjny sposób licytacji !

Oczywiście pod warunkiem, że potrafimy się nim posługiwać, co być może stanie się łatwiejsze po dalszym rozwinięciu i pogłębieniu Aliny i innych działów Kaliny.

Ścisły dowód tego twierdzenia (mam niestety tylko pewne poszlaki, które spróbuję wkrótce zapre­zentować) byłby bez wątpienia najpiękniejszym osiągnięciem w historii brydża.

   A na razie – spróbujcie dowieść, że jakakolwiek konwencja częściej prowadzi do lepszych kontrak­tów niż staranna licytacja naturalna!

* * *

A teraz przeanalizuję kilka licytacji wg NSL, na bazie – dla ułatwienia – systemu naturalnego SOSNA:

 

Przykład 1:

 

W x x x

K W x

K D W x

A x

1¨

 

?

A K x

A D 10 x x

A x x x

x

 

Gracz E ma trzy OD (Odchylenia Dodatnie): duże w Kierach, znaczne w Karach i mniejsze w Pikach (po otwarciu 1§ OD w Karach byłoby równe OD w Pikach). E powinien więc sprzedawać swoje OD w kolejności:  ©¨ª.

Odpowiedź 1© uniemożliwi tę kolejność, ponieważ późniejsze zalicytowanie Kar będzie nieforsujące („Stary kolor nie forsuje”).

E powinien więc zalicytować 2© (forsing do dogranej), na co ma wystarczającą siłę i wystarczająco duże OD.  Dzięki temu będzie mógł zgłosić OD Karowe w drugim okrążeniu.

Jak widać, grała tu rolę MDP.

 

 

W x x x

K W x

K D W x

A x

1¨

 

2©

?

 

 

A K x

A D 10 x x

A x x x

x

 

Gracz W ma 4+ LH. czyli 1+ LH nadwyżki. Wynika to stąd, że forsing 2© jest licytowany do 3LH (vide Sosna), co należy interpretować jako bardzo brzydkie (złe honory) 31/2 LH (ponieważ literalnie Otwierający nie może mieć mniej). Nie oznacza to, że W musi od razu wyprzedawać swoją nadwyżkę siłową, ale powinien o niej pamiętać.

Jeśli chodzi o OD, to W ma bardzo duże w Kierach (bo partner nie spodziewa się takiego fitu) oraz niemal równorzędne w Karach, Pikach i Treflach (w Karach – bo czwórka jest bar­dzo silna, w Treflach – bo po forsingu 2© przydatność Asa Trefl wzrosła).

Ręka W nadaje się więc do odzywki kierowej bądź bezatutowej (vide DOD–2 = Zalicytowanie Bez Atu oznacza Odchylenia Dodatnie w kolorach nielicytowanych przez Partnerów), przy czym – żadna z nich nie jest idealna (2BA ukrywa OD Kierowe, a 3© – OD w kolorach pozostałych).

Z uwagi na DOD–1 (Zalicytowanie koloru oznacza Odchylenie Dodatnie w TYM kolorze) lepiej wybrać 2BA, a następnie sprzedać OD Kierowe (MDP).

 

 

W x x x

K W x

K D W x

A x

1¨

 

2©

2BA

 

?

A K x

A D 10 x x

A x x x

x

 

Oczywiście 3¨  (vide komentarz poprzedni).

 

 

W x x x

K W x

K D W x

A x

1¨

 

2©

2BA

 

3¨

?

 

 

A K x

A D 10 x x

A x x x

x

 

Rzecz jasna należy zalicytować Kiery, ale – na jakiej wysokości ?

W ma teraz bardzo duże OD Kierowe (bo ukrył je licytując 2BA) i nadwyżkę siły ( 1+LH ).

Obie te rzeczy sprzeda odzywką 4©:

DOD–7 = Im wyższa odzywka – tym większe Odchylenie Dodatnie

DPB–1b =  Zawyżanie licytacji – jest sugestią pozytywną (siła)

 

 

W x x x

K W x

K D W x

A x

1¨

 

2©

2BA

 

3¨

4©

 

?

A K x

A D 10 x x

A x x x

x

 

Oczywiście 4ª (vide komentarz do 2©).

Jest to rzecz jasna odzywka forsująca („Nowy kolor forsuje”),

 

 

W x x x

K W x

K D W x

A x

1¨

 

2©

2BA

 

3¨

4©

 

4ª

?

 

 

A K x

A D 10 x x

A x x x

x

 

Wartość Pików nieco wzrosła i z punktu widzenia dotychczasowej licytacji W ma OU w Treflach.

Powinien więc zgłosić 5§ (DOD–6 = Czwarty Kolor, Kolor Przeciwnika, AntyKontra – oznaczają Od­chylenie Ujemne w TYM kolorze ), co dodatkowo podkreśla jego siłę (DWI–1 = Im niższa odzywka – tym większa siła lub dyspersja).

4BA oznaczałoby OD w Treflach i byłoby „mało forsujące” (w dotychczas zaprezentowanej Kalinie – literalnie nieforsujące).

 

 

W x x x

K W x

K D W x

A x

1¨

 

2©

2BA

 

3¨

4©

 

4ª

5§

 

?

A K x

A D 10 x x

A x x x

x

 

E sprzedał już swoje trzy OD (©¨ª), ale – jeśli chodzi o ich wielkość – to sprzedał wystarczająco tylko OD Kierowe. Powinien więc zgłosić 5ª, co wzmacnia nie tylko OD Pikowe, ale także OD Karowe (bo Kara licytował wcześniej).

5ª to wprawdzie „stary kolor”, ale o wiele „nowszy” od Kierów (które były uzgodnione bardzo sil­nie). Należy więc uznać, że 5ª forsuje.

Dotychczasową sekwencją sprzedał E (pośrednio) dokładnie singletona Trefl.

Renonsu mieć nie może, bo zamiast 5§ zgłosiłby 6§ (OU w Treflach!).

 

 

W x x x

K W x

K D W x

A x

1¨

 

2©

2BA

 

3¨

4©

 

4ª

5§

 

5ª

?

 

 

A K x

A D 10 x x

A x x x

x

 

Wartość Kar znacznie wzrosła, ponieważ E (pośrednio) wzmocnił swoje OD Karowe.

Wzrosła również wartość Asa Trefl, a nawet Pików.

W musi więc zaakcentować swoją siłę i jednocześnie sprzedać wreszcie swoje OD Karowe.

Jedyna odzywka – 7¨.

Jak widać, NSL wydaje się niepewny i mglisty (zresztą dla mnie również!).

Proszę jednak sprawdzić, że każdy z graczy może dokładnie wyrysować rękę partnera!

(E może się pomylić o blotkę lub waleta).

Ä Ä Ä

   

Wbrew obietnicy, z uwagi na wyczerpanie się objętości niniejszego Pikiera [drukowanego], muszę poprzestać na tym jedynym przykładzie.

CDN              

Anex'2000

Dziwne tekściki zamieszczone dalej przeplatały ten artykuł w drukowanym Pikierze 10.

Po prostu – czasem miałem odrobinę wolnego miejsca, w które należało coś wstawić.  

do Telimeny

  do  Co nowego...

do Spisu

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

21 Października 2000

 

 

 

GODZIWOŚĆ METOD

Kiedy się wszystko przemyśli do końca, okaże się, że od wszystkich poetyckich rymów, wszystkich systemów politycznych, wszystkich racji stanu i utopijnych celów, ważniejsza jest Godziwość Metod.

Albowiem, kiedy rzecz przemyśleć do końca. Godziwość Metod jest Celem Celów.

Stefan Themerson       

„Cel celów”, 1976        

Franciszka i Stefan Themersonowie są autorami prześlicznej  a od dawna niewznawia­nej książeczki dla dzieci pt „Pan Tom buduje dom”.

Wiosną tego roku była wystawa ich twórczości (plastycznej i literackiej) w Warszawskiej Zachęcie.

 

 

 

Siekiera, motyka, klika, bania

Pe–Zet–Be–Es ma wydania;

Siekiera, motyka, prąd moderny

Pikier całkiem beznadziejny.

 

 

 

„Jeden tworzy, drugi krzyka, Na to głównie jest krytyka, że nie czyniąc, w czyny wnika.”

 

 

 

O GŁUPOCIE

Tak, tak – ziemia, niebo, gwiazdy, firmament, nieskończoność,...  Człowiek jest  przytłoczony.

Ale istnieje jeszcze nieskończoność równie zdumiewająca –
nieskończoność głupoty ludzkiej.

Alexander Dumas do Kamila Flammariona