Władzę w PZBS możesz sprawować na jednym z trzech poziomów: w Zarządzie Głównym, w Zarządzie Okręgu, w Zarządzie Sekcji (względnie w jakimś Wydziale przy danym Zarządzie). Ponieważ zrożnicowania są raczej ilościowe, a nie jakościowe, rady których Ci udzielimy będą miały w zasadzie charakter uniwersalny.......

   Wyliczyłem to wszystko – podkreślając koszmarną nonsensowność niektórych "usprawnień" – i po 8 latach doczekałem się polskiego wydanie nowego Prawa Brydżowego 1987, w którym jest już dobrze.

       

Ale nie jest bardzo dobrze:

ŁS  1982

ALINA  (2)

z Pikiera 10

W poprzednim, pierwszym odcinku Aliny omówiłem dość szczegółowo Dyrektywy NSL, poprzedzając to uza­sadnieniem konieczności i celowości aksjomatycznego ujęcia licytacji.

W odcinku niniejszym zajmę się kwestią wyboru odzywki najwłaściwszej i przeanalizuję kilka przykładów.

* * *

A patrząc widzą wszystko oddzielnie:

Że dom... że Stasiek... że koń... że drzewo.

Powyższy cytat ilustruje sposób widzenia, którego w brydżu – a zwłaszcza w licytacji – należy jak najstaranniej unikać.

Widzenie „oddzielne” jest katastrofalne zarówno przy rozwiązywaniu problemów pojedynczych (przy stoliku) jak i przy rozwiązywaniu klas problemów (w laboratorium teoretyka).

W tym drugim przypadku prowadzi do dziwacznych i zgoła niepotrzebnych konwencji , które w wy­niku wycinkowej analizy mają pozór głębokiej słuszności i nęcący smaczek „naukowości” (exem­plum Konwencja Blackwooda), a cały system staje się niespójną składanką sekwencji wybitnie „praktycznych”.

   

W licytacji brydżowej jedynie słuszne jest 

WIDZENIE ŁĄCZNE – całościowe i syntetyczne.

Na problemy licytacyjne należy patrzeć przez pryzmat wszystkich trzech Dyrektyw NSL, chociażby nawet ostrość widzenia była przymglona, Da to naogół znacznie lepszy efekt niż nastawianie ostro­ści na jedną, co siłą rzeczy powoduje przeoczanie pozostałych.

   W konkretnej sytuacji licytacyjnej należy więc wybrać odzywkę, która w jak największym stopniu zgodna będzie z wszystkimi trzema Dyrektywami NSL (a w kwestiach bardziej skodyfikowanych – z ustaleniami odpowiedniego działu Kaliny).

   Nierzadko będziemy wahać się przy tym między dwiema–trzema odzywkami niezłymi (problem: która najlepsza?), albo – co gorsza – między dwiema–trzema złymi (problem: która jest najmniej zła?).

   Nie znam niestety wag względnie priorytetów poszczególnych dyrektyw, nie wiem jak mierzyć Od­chylenia Dodatnie, nie wiem jak obliczać poziom dyspersji – krótko mówiąc: nie potrafię jeszcze sformułować ścisłego algorytmu rozstrzygania sytuacji rozterkowych (Alina jest jeszcze w powija­kach(.

   Podam więc narazie (oprócz zamieszczonych dalej przykładów) tylko jedną generalną wskazówkę, nadrzędną wobec Dyrektyw NSL (tj metadyrektywę):

 

Meta–Dyrektywa Przygotowania ( MDP )

 

 

Należy starać się przewidzieć przebieg licytacji, i ewentualnie  dopuścić aktualne naruszenie jakiejś Dyrektywy, by uniknąć jeszcze większego naruszenia w licytacji dalszej.

    Uwaga! Skasowana!

Uwaga!  20 XI 2018  Powyższej Metadyrektywy od dawna nie używam, co teraz niniejszym przypieczętowuję i ją odrzucam.

Jest ona tylko pobożnym jałowym życzeniem, bowiem  nie daje się przewidzieć dalszego przebiegu licytacji a więc nie ma sensu jej planowanie.

Należy licytować tak aby było dobrze TERAZ, a wówczas automatycznie (bez nadwerężania głowy) powinno być dobrze i później.

Zostawiam ją tutaj jako że przez wielu jest hołubiona, jako rzekomo bardzo ważna i przydatna, co obecnie uważam za błąd.


Zanim przejdę do przykładów, chcę jeszcze raz powtórzyć to co napisałem w poprzednim Pikierze:

NSL (plus Kalina) to najbardziej precyzyjny sposób licytacji !

Oczywiście pod warunkiem, że potrafimy się nim posługiwać, co być może stanie się łatwiejsze po dalszym rozwinięciu i pogłębieniu Aliny i innych działów Kaliny.

Ścisły dowód tego twierdzenia (mam niestety tylko pewne poszlaki, które spróbuję wkrótce zapre­zentować) byłby bez wątpienia najpiękniejszym osiągnięciem w historii brydża.

   A na razie – spróbujcie dowieść, że jakakolwiek konwencja częściej prowadzi do lepszych kontrak­tów niż staranna licytacja naturalna!

* * *

A teraz przeanalizuję kilka licytacji wg NSL, na bazie – dla ułatwienia – systemu naturalnego SOSNA:

 

Przykład 1:

 

W x x x

K W x

K D W x

A x

1¨

 

?

A K x

A D 10 x x

A x x x

x

 

Gracz E ma trzy OD (Odchylenia Dodatnie): duże w Kierach, znaczne w Karach i mniejsze w Pikach (po otwarciu 1§ OD w Karach byłoby równe OD w Pikach). E powinien więc sprzedawać swoje OD w kolejności:  ©¨.

Odpowiedź 1© uniemożliwi tę kolejność, ponieważ późniejsze zalicytowanie Kar będzie nieforsujące („Stary kolor nie forsuje”).

E powinien więc zalicytować 2© (forsing do dogranej), na co ma wystarczającą siłę i wystarczająco duże OD.  Dzięki temu będzie mógł zgłosić OD Karowe w drugim okrążeniu.

Jak widać, grała tu rolę MDP.

 

 

W x x x

K W x

K D W x

A x

1¨

 

2©

?

 

 

A K x

A D 10 x x

A x x x

x

 

Gracz W ma 4+ LH. czyli 1+ LH nadwyżki. Wynika to stąd, że forsing 2© jest licytowany do 3LH (vide Sosna), co należy interpretować jako bardzo brzydkie (złe honory) 31/2 LH (ponieważ literalnie Otwierający nie może mieć mniej). Nie oznacza to, że W musi od razu wyprzedawać swoją nadwyżkę siłową, ale powinien o niej pamiętać.

Jeśli chodzi o OD, to W ma bardzo duże w Kierach (bo partner nie spodziewa się takiego fitu) oraz niemal równorzędne w Karach, Pikach i Treflach (w Karach – bo czwórka jest bar­dzo silna, w Treflach – bo po forsingu 2© przydatność Asa Trefl wzrosła).

Ręka W nadaje się więc do odzywki kierowej bądź bezatutowej (vide DOD–2 = Zalicytowanie Bez Atu oznacza Odchylenia Dodatnie w kolorach nielicytowanych przez Partnerów), przy czym – żadna z nich nie jest idealna (2BA ukrywa OD Kierowe, a 3© – OD w kolorach pozostałych).

Z uwagi na DOD–1 (Zalicytowanie koloru oznacza Odchylenie Dodatnie w TYM kolorze) lepiej wybrać 2BA, a następnie sprzedać OD Kierowe (MDP).

 

 

W x x x

K W x

K D W x

A x

1¨

 

2©

2BA

 

?

A K x

A D 10 x x

A x x x

x

 

Oczywiście 3¨  (vide komentarz poprzedni).

 

 

W x x x

K W x

K D W x

A x

1¨

 

2©

2BA

 

3¨

?

 

 

A K x

A D 10 x x

A x x x

x

 

Rzecz jasna należy zalicytować Kiery, ale – na jakiej wysokości ?

W ma teraz bardzo duże OD Kierowe (bo ukrył je licytując 2BA) i nadwyżkę siły ( 1+LH ).

Obie te rzeczy sprzeda odzywką 4©:

DOD–7 = Im wyższa odzywka – tym większe Odchylenie Dodatnie

DPB–1b =  Zawyżanie licytacji – jest sugestią pozytywną (siła)

 

 

W x x x

K W x

K D W x

A x

1¨

 

2©

2BA

 

3¨

4©

 

?

A K x

A D 10 x x

A x x x

x

 

Oczywiście 4 (vide komentarz do 2©).

Jest to rzecz jasna odzywka forsująca („Nowy kolor forsuje”),

 

 

W x x x

K W x

K D W x

A x

1¨

 

2©

2BA

 

3¨

4©

 

4

?

 

 

A K x

A D 10 x x

A x x x

x

 

Wartość Pików nieco wzrosła i z punktu widzenia dotychczasowej licytacji W ma OU w Treflach.

Powinien więc zgłosić 5§ (DOD–6 = Czwarty Kolor, Kolor Przeciwnika, AntyKontra – oznaczają Od­chylenie Ujemne w TYM kolorze ), co dodatkowo podkreśla jego siłę (DWI–1 = Im niższa odzywka – tym większa siła lub dyspersja).

4BA oznaczałoby OD w Treflach i byłoby „mało forsujące” (w dotychczas zaprezentowanej Kalinie – literalnie nieforsujące).

 

 

W x x x

K W x

K D W x

A x

1¨

 

2©

2BA

 

3¨

4©

 

4

5§

 

?

A K x

A D 10 x x

A x x x

x

 

E sprzedał już swoje trzy OD (©¨ª), ale – jeśli chodzi o ich wielkość – to sprzedał wystarczająco tylko OD Kierowe. Powinien więc zgłosić 5ª, co wzmacnia nie tylko OD Pikowe, ale także OD Karowe (bo Kara licytował wcześniej).

5ª to wprawdzie „stary kolor”, ale o wiele „nowszy” od Kierów (które były uzgodnione bardzo sil­nie). Należy więc uznać, że 5ª forsuje.

Dotychczasową sekwencją sprzedał E (pośrednio) dokładnie singletona Trefl.

Renonsu mieć nie może, bo zamiast 5§ zgłosiłby 6§ (OU w Treflach!).

 

 

W x x x

K W x

K D W x

A x

1¨

 

2©

2BA

 

3¨

4©

 

4

5§

 

5

?

 

 

A K x

A D 10 x x

A x x x

x

 

Wartość Kar znacznie wzrosła, ponieważ E (pośrednio) wzmocnił swoje OD Karowe.

Wzrosła również wartość Asa Trefl, a nawet Pików.

W musi więc zaakcentować swoją siłę i jednocześnie sprzedać wreszcie swoje OD Karowe.

Jedyna odzywka – 7¨.

Jak widać, NSL wydaje się niepewny i mglisty (zresztą dla mnie również!).

Proszę jednak sprawdzić, że każdy z graczy może dokładnie wyrysować rękę partnera!

(E może się pomylić o blotkę lub waleta).

Ä Ä Ä

   

Wbrew obietnicy, z uwagi na wyczerpanie się objętości niniejszego Pikiera [drukowanego], muszę poprzestać na tym jedynym przykładzie.

CDN              

Anex'2000

Dziwne tekściki zamieszczone dalej przeplatały ten artykuł w drukowanym Pikierze 10.

Po prostu – czasem miałem odrobinę wolnego miejsca, w które należało coś wstawić.  

do Telimeny

Nie samym brydżem człowiek żyje – do Czytaj!

  Co nowego...

do Spisu

21 Października 2000

 

 

 

GODZIWOŚĆ METOD

Kiedy się wszystko przemyśli do końca, okaże się, że od wszystkich poetyckich rymów, wszystkich systemów politycznych, wszystkich racji stanu i utopijnych celów, ważniejsza jest Godziwość Metod.

Albowiem, kiedy rzecz przemyśleć do końca. Godziwość Metod jest Celem Celów.

Stefan Themerson       

„Cel celów”, 1976        

Franciszka i Stefan Themersonowie są autorami prześlicznej  a od dawna niewznawia­nej książeczki dla dzieci pt „Pan Tom buduje dom”.

Wiosną tego roku była wystawa ich twórczości (plastycznej i literackiej) w Warszawskiej Zachęcie.

 

 

 

Siekiera, motyka, klika, bania

Pe–Zet–Be–Es ma wydania;

Siekiera, motyka, prąd moderny

Pikier całkiem beznadziejny.

 

 

 

„Jeden tworzy, drugi krzyka, Na to głównie jest krytyka, że nie czyniąc, w czyny wnika.”

 

 

 

O GŁUPOCIE

Tak, tak – ziemia, niebo, gwiazdy, firmament, nieskończoność,...  Człowiek jest  przytłoczony.

Ale istnieje jeszcze nieskończoność równie zdumiewająca –
nieskończoność głupoty ludzkiej.

Alexander Dumas do Kamila Flammariona