ŁS 1982

 

ARKONA   (1)

 

z Pikiera 9

UWAGA!  Jest już nowe ujęcie Arkony –  ARKONA   – zaktualizowane oraz uproszczone i skrócone


Uwaga !

Z rokiem 2007 wprowadzono  do Arkony kilka poprawek. Są niezby wielkie i nie naru­szają istoty Arkony – tym niemniej są. Czytelnik który zna Arkonę może je przeczytać pod  Arkona 2007

Czytelnik świeży powinien najpierw przeczytać ten tekst, a na końcu zostanie mu przypomniana konieczność przeczytania poprawek. Z czasem podane zo­stanie opracowanie z inkorporacją tych poprawek.

Należy pamiętać, że kontry omawiane w Pikierze przed 2007 nie znają tych poprawek.

W dziedzinie kontr panuje chaos, prymitywizm, dyletanctwo i nieokreśloność. Sytuacji kontrowych jest mnóstwo, a tylko część nich jest (jako tako) skodyfikowana, i w dodatku częstokroć wadliwie (tzn przyjęte znaczenie kontry jest  nieoptymalne).

Stąd często nie dajemy kontry (bo boimy się nieporozumienia), a czasem faulujemy (odruchowo „precyzując” znaczenie kontry). Stąd też biorą się rozpaczliwe namysły nad dylematem „przyjąć czy zostawić”. Stąd też... itp itd.

     ILLUSTRACJA      dorobiona dopiero w 1991 przy sporządzaniu przedruku dla "Świata Brydża"

„International Popular Bridge Monthly”  August 1986   Problem 5

×

pas

pas

pas

1¨

2¨

pas

1

pas

(a) Co zalicytujesz ?
(b) Czy alertujesz kontrę ?
             skoro grasz z nieznajomym

                   

Landy:  Pas.   Kontra jest karna.

Hamilton:  2©.  Kontra jest wywoławcza.

Soloway:  Pas.   Partner jest słaby na karach.

Zia:  2©.  N nie może mieć ręki na kontrę karną.

Forrester:  Nie alertuję. Jak mogę alertować, skoro nie mam pojęcia co ma partner.

Codge:  Alertuję.  Ponieważ nic na tym nie stracę, pod­czas gdy brak alertu często okaże się kosztowny.

....

 A D x x x

 D W x

 D W

 x x x

              

Pilnie potrzebna jest więc ogólna teoria kontrowania, którą jest właśnie ARKONA, czyli:

ALGORYTM
R
OZPOZNAWANIA
KO
NTR
NA
TURALNYCH

SŁAWIŃSKI's
A
LGORITHM of
N
ATURAL
D
OUBLING

mający za sobą już blisko czteroletnią praktykę i uściślające przemyślenia.

* * *

Co to jest karność kontry ?

W „Klasyfikacji odzywek” stwierdziłem, że najbardziej istotną cechą odzywki są zawarte w niej suge­stie co do przebiegu dalszej licytacji. Rozciągając to na kontry (które w „Klasyfikacji Odzywek” nie były specjalnie wyszczególniane) łatwo dojdziemy do wniosku, że:

Najbardziej istotną cechą kontry jest jej „karność”

czyli siła z jaką kontrujący wyraża chęć grania danego kontraktu z kontrą (czyli skarcenia przeciwni­ków).

              

Jak mierzyć karność kontry ?

Podobnie jak w „Klasyfikacji Odzywek” zastosujemy miarę procentową:
         

Karność

Sugestia

100

%

Pasuj !

75

%

   Raczej pasuj !

Nie jest  wykluczona przy tym karność powyżej 100% bądź poniżej 0%

50

%

Wybieraj !

25

%

   Raczej licytuj !

0

%

Licytuj !

              

Oczywiste jest  że:

W każdej sytuacji kontrowej powinna być ustalona karność kontry
(bądź zakres karności)

i że powinno to objąć również wszelkie kontry konwencyjne, aby zawsze było wiadomo – czy i z jaką ręką można daną kontrę przyjąć.

              

Co ma kontrujący ?

Aby odtworzyć rękę kontrującego wystarczy znać jedynie karność kontry !
„Podaj mi karność Twojej kontry, a ja już będę wiedział z jaką ręką ją dałeś. I to tym lepiej, im większa jestem  moja wiedza i doświadczenie brydżowe” (pewne minimum jest  oczywiście niezbędne).

              

Co to jest karność ręki ?

Jest to pojęcie analogiczne do karności kontry, a zdefiniować można je następująco:

Ręka ma karność „K”,

jeśli w danej sytuacji kontrowej

chcielibyśmy grać kontrą o karności „K”

Oczywiste jest  przy tym, że w każdej sytuacji kontrowej:

1.      każda ręka ma pewną, określoną karność

2.      zdarzają się (naogół) ręce o dowolnej karności.

Obraz ręki z punktu widzenia „karności” zależy rzecz jasna od sytuacji kontrowej:

1.      ta sama ręka ma różną karność w różnych sytuacjach kontrowych

2.    tej samej karności odpowiadają różne ręce w różnych sytuacjach kontrowych (np różne są ręce o karności 0% po otwarciach: 1©, 2©,...).

Dla ustalonej sytuacji kontrowej zależność między obrazem ręki a jej karnością jest  w przybliżeniu następująca:

1.      przede wszystkim musi istnieć wystarczające OD (Odchylenie Dodatnie) w zakresie siły ogól­nej (LO+LD), bo w przeciwnym razie ręka nie nadawałaby się żadnej ewentualnej kontry (vide DOD)

2.      im większa karność, tym większy jest udział LD w ogólnej sile ręki (przy karności 50% udział jest średni)

3.      im większa karność, tym większe OD w kolorze skontrowanym a mniejsze (i wyrównane!) są OD w kolorach bocznych (przy karności 50%: w każdym kolorze odchylenie jest mniej więcej zerowe).

              

Jak operować kontrą ?

Pojęcie karności (kontry i ręki) umożliwia bardzo przejrzyste sformułowanie reguł operowania kon­trą:

Dajemy kontrę wtedy gdy:

karność naszej ręki = karność kontry

Jeśli karność ręki jest  za mała, grozi nam po prostu, że przeciwnicy zapowiedziany kontrakt wygrają (należy pamiętać przy tym, że zdarzają się ręce o karności ujemnej – nawet minus 50%).

Jeśli karność ręki jest za duża, grożą nam (naogół) duże kłopoty po (bardzo prawdopodobnym!) zniesieniu kontry przez partnera. Może się wówczas okazać, że kontrakt jaki nam idzie nie jest wy­starczającą rekompensatą za wpadkę przeciwników bez kontry, a nawet – że nie idzie nam jakikol­wiek kontrakt! (pamiętajmy bowiem, że im większa karność ręki, tym mniejsze są perspektywy na grę własną).

Dotychczasowa praktyka Arkony wykazała, że z 50–procentową nadwyżką karności należy z reguły pasować, nie obawiając się zbytnio złego rezultatu (także z ręką o karności 150%, kiedy kontra ma „zaledwie” 100%).

Przyjmujemy kontrę gdy:

Układowa karność naszej ręki + karność kontry >= 100%

Dlaczego „karność układowa” ?

Otóż na brak wystarczającej siły w honorach nic nie poradzimy (wypadek przy pracy). Zostawienie kontry grozi wprawdzie wygraniem gry przez przeciwników, aliści zniesienie kontry grozi jeszcze większą stratą w postaci naszej wpadki z kontrą. Lepiej więc pasować (układ jest sprzyjający!), licząc na wystarczającą nadwyżkę defensywną u partnera bądź na... zjadliwe rozwistowanie.

              

             

Mierzenie karności przewidywaną wpadką przeciwników

wstawione 11 VII 2011

Jaka wpadka?

Intencja potoczna

0%

–pół wpadki

mogą nadrobić!

25%

0

wygrają swoje

50%

+pół wpadki

mogą wpaść

75%

+jedna wpadka

wpadną bez jednej

100%

+jedna i pół

na pewno wpadną

Najprzyjemniej (najłatwiej?) byłoby wyrażać kar­ność jako przewidywaną wpadkę przeciwników,

wyrażoną rzecz jasna w lewach.

Dobranie odpowiednich wartości okazało się jednak b. trudne i dopiero teraz wyszło coś co można polecić jako wskazówkę (orientacyjną!).

Mierzenie karności naszą przewidywaną wpadką po zniesieniu

Wydaje się że powinno być identyczne jak dla wpadki przeciwników (pasuje to do kontry 50%)

wstawione 20 X 2017     

Jakie powinny być kontry ?

Rzecz jasna w każdej sytuacji kontrowej kontra powinna mieć zawczasu ustaloną karność. Ale to nie wystarcza – karność powinna być ustalona optymalnie! (taka optymalna karność z pewnością ist­nieje).

 

Kontrować? Nie kontrować? - oto jest pytanie;
Nie lepiej-li wiedzieć co kontra wszelka znaczy,
z jaką kartą ją dawać, przyjmować potrzeba,
niż studiować nocami półmędrków bełkoty
i być tak samo głupim jak zeszłego wieczora...
Witaj więc Arkono!  Uśmiechnij się czule
i oświeć mroczne licytacji chaszcze. 
ŁS 1996                   Ciąg dalszy

Powyższe opublikowane było w „Świecie Brydża” 7–1991 – wzbogacone o Ilustrację. 

Telimena

Co nowego

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje – do Czytaj!