ŁS 1982

ARKONA   (2)

z Pikiera 10

UWAGA!  Jest już nowe ujęcie Arkony –  ARKONA   – zaktualizowane oraz uproszczone i skrócone


 

 

W zakończeniu odcinka pierwszego napisałem:

W każdej sytuacji kontrowej kontra powinna mieć zawczasu ustaloną karność.
Ale to nie wystarcza – karność powinna być ustalona optymalnie!

Zgodnie z zapowiedzią podam teraz realizację powyższego postulatu: – zasadniczy skład­nik Arkony, zakodowany dla łatwiejszego zapamiętania jako:

PIUROPUSZ

Każda litera tego akronimu reprezentuje pewien czynnik mający wpływ na karność kontry. Zaczy­namy od litery P – i idąc kolejno po literach obliczamy karność kontry przy pomocy zwykłego doda­wania i odejmowania.

           

Anex'1991

Chociaż wygląda to obiecująco, to jednak, po tylu latach, PIUROPUSZ nie zyskał uznania naszych graczy i expertów, i w efekcie – tak, właśnie dlatego ! – nawet czołowym parom zdarzają się sytuacje, kiedy jeden kontruje karnie a drugi uważa to za... wywołanie.
   Sądzę iż jest tak dlatego, że PIUROPUSZ podważa święty fetysz naszej licytacji – Złotą Wolność In­terpretacji. Czym się popisze expert, gdy będzie dokładnie wiadome, co ozna­cza kontra ?  Straci okazję do dłuższego wykładu, a ponadto będzie musiał przyznać, że celną decyzję zawdzięcza nie własnej inwencji i doświadczeniu, lecz... zwykłemu algoryt­mowi. Jeśli więc nawet Arkonę stosuje, to przemilcza to najstaranniej.
   A nie jest to sytuacja zdrowa. Gracz – z korzyścią dla własnych wyników – powinien być specjalistą od szybkiego i wytrwałego podejmowania decyzji. Trener powinien wyuczać go tej umiejętności, a teoretyk powinien im dostarczyć stosownych narzędzi.

          

P = Poziom

Im wyższa odzywka – tym większa karność.

1X=0%   2X=25%  3X=50%  4X=75%  5X=100% ...

X = Kolor bądź BA

Za odzywkę w BA dodajemy 50% extra

 

Z punktu widzenia samej tylko wysokości odzywki, powyższe jest oczywiste.

Im wyższa odzywka, tym częściej zdarza się (i opłaca) możność skarcenia przeciwników. Tak więc na 1K kontra powinna być wywoławcza, na  5K – karna, a na 3K – krakowskim tar­giem – do wyboru (co­kolwiek by to miało znaczyć).

 

I = Informacja

Im więcej wiadomo o partnerze – tym większa karność.

Każda informacyjna odzywka partnera zwiększa karność naszej kontry o 25%

Naturalny pas ani sztuczny negat nie są odzywkami informacyjnymi.

Odzywka wybitnie informacyjna 
zwiększa karność o 50%                

Np naturalne otwarcie 1 BA

Im więcej wiemy o partnerze, tym lepsze jest nasze rozeznanie w sytuacji, i przez to kar­ność naszej kontry powinna tym bardziej zbliżać się do 100% (tj do czysto literalnego zna­czenia kontry "natural­nej").

 

 

 

2

 

 

2¨

 

pas

?

 

1©

 

 

Poziom

P

=

+

25

%

2X

Informacja

I

=

+

25

%

2¨

 

+

50

%

Wybieraj !

 

                                              

 

 

 

2¨

 

 

 

 

1©

 

 

2§

PAS

 

1

?

 

 

pas

 

 

      PAS = Silny (13+)
Jest traktowany jako odzywka informacyjna, ale:
   Następna informacyjna (
2§) kasuje go.

        

Poziom

P

=

+

25

%

2X

Informacja

I

=

+

50

%

PAS   2§

 

+

75

%

Raczej pasuj !

 

                                                           

 

 

 

2¨

 

 

 

 

 

pas

 

 

 

2§

1¨

 

1§

1©

?

 

 

pas

 

 

 

 

 

pas

 

 

 

1§ = Wieloznaczny albo Silny

1¨ = Sztuczny Negat

      

Poziom

P

=

+

25

%

2X

Informacja

I

=

+

25

%

tylko 2§

 

+

50

%

Wybieraj !

 

 

 

U = Uzgodnienia

Im więcej było uzgodnień – tym MNIEJSZA karność.

Za każdy uzgodniony kolor (przez nas bądź przez nich) karność maleje o 25%

Dotyczy to tylko
uzgodnień niewymuszonych

Jeśli uzgodnienie jest silne –

      karność maleje o 50%          

(przeskok nie będący blokiem)

Każde uzgodnienie koloru (zarówno przez nas jak i przeciwników) zmniejsza bowiem walory defensywne naszych rąk, przez co opłacalność skarcenia przeciwników staje się w dystan­sie mniej opłacalna.

 

 

 

2©

 

pas

 

?

 

1©

 

Poziom

P

=

+

25

%

2X

Informacja

I

=

 

 

%

 

Uzgodnienie

U

=

25

%

©

 

 

0

%

Licytuj !

 

                                           

 

 

3¨

 

 

×

 

pas

?

 

1¨

 

 

Poziom

P

=

+

50

%

3X

Informacja

I

=

+

25

%

×

Uzgodnienie

U

=

25

%

¨

 

 

50

%

Wybieraj !

 

                                                                         

 

 

3©

 

 

2

 

1

?

 

2©

 

 

Poziom

P

=

+

50

%

3X

Informacja

I

=

+

25

%

2

Uzgodnienie

U

=

50

%

  ©

 

 

25

%

Raczej licytuj !

 

                         

 

 

2©

 

 

 

1§

 

 

1

 

1¨

3

 

1©

 

 

 

?

 

 

Poziom

P

=

+

50

%

3X

Informacja

I

=

+

50

%

1§    2©

Uzgodnienie

U

=

75

%

  ©

 

 

25

%

Raczej licytuj !

 

Kiery zostały uzgodnione normalnie ( –25% ), natomiast Piki silnie ( –50% ). Gdyby 3było blokiem (co przeciwnik powinien zaalertować), za Piki powinniśmy odjąć tylko 25%.

                            

 

     ILLUSTRACJE      dorobione dopiero w 1991 przy sporządzaniu przedruku dla "Świata Brydża"

          

„International Popular Bridge Monthly”  August 1986   Problem 5

 

 

×

 

 

 

 

 

pas

 

 

 

pas

pas

 

1¨

2¨

pas

 

 

1

 

 

 

 

 

pas

 

 

 

Poziom

P

=

+

25

%

1X

Informacja

I

=

+

25

%

 ×

 

 

50

%

Wybieraj !

 

   Tyle wychodzi z algorytmu, i bez względu na naszą oso­bistą opinię odnośnie karności tej kontry – powinniśmy się do tego dostosować. Nie wolno bowiem tworzyć systemu ad hoc podczas licytacji.

   Nasza ręka jest mniej więcej modelowa, z lekkim Od­chyleniem Dodatnim w karach (bo silne) i w walorach de­fensywnych, tak że jej karność wynosi conajmniej 50%.

   Ponieważ:  50% + 50% >= 100%  - należy spasować.

 

 A D x x x

 D W x

 D W

 x x x

                                                  

  

 

W x x

10 9 x x

D x

A K x x

 

 

4

 

 

×

3©

 

1©

pas

 

 

2

 

 

 

 

pas

 

 

A D W x x

A x x

x x x x x

i bez jednej, podczas
gdy wychodziło nawet
6©.

 

Nie byłoby tego nieszczęścia, gdyby para WE nie zdawała się na zgadywanie znaczenia kontry podczas licytacji i związany z tym stress obawy przed nie trafieniem. Wystarczyło policzyć:

Poziom

P

=

+

75

%

4X

Informacja

I

=

+

25

%

1©

Uzgodnienie

U

=

75

%

© = -25%   = -50% bo silnie

 

 

25

%

Raczej licytuj!

 

po czym E byłby pewien, że kontrę należy znieść, i – z uwagi na ujemną karność ręki (-25% ? -50% ?) – wychodzi nawet więcej niż 5©, co oznacza że warto sprowokować szlemika odzywką 5§ (co przy okazji ułatwi licytację po ewentualnych 5 przeciwników).

           

 

pas

 

2§

 

pas

 

1¨

 

 

?

 

Karność naszej ręki wynosi jednak 0% (model to coś około 3352), co oznacza że brakuje nam na kontrę 25%. Należy więc zalicytować 2¨ bądź 2©.

 

W Konkursie Expertów Piotr Gawryś dobrze naświetlił istotę tego problemu – wybrał kontrę, zalecając żartobliwie: „Najle­piej po dojrzałym namyśle, by zasygnalizować, że 2§ z kontrą nas zbytnio nie interesuje”.

          

Przyłączając się do tego napiętnowania złych obyczajów, zwracam Panom Cynkarzom uwagę na dwa fakty:

 A x x

 K D W x

 K D 10 x x x

 

·        Stosowanie Arkony stwarza możliwość precyzyjnego „cynkowania” – każdy odgięty palec to +25% bądź -25% (w zależności od ręki),

·       ale również stwarza Sędziemu możliwość łatwego zdemaskowania takich praktyk, przez porów­nanie karności ręki z karnością kontry.

             

KONIEC ILLUSTRACJI

                                          

 

R = Ratunkowość

Jeśli ratują się – to karność wzrasta.

Jeśli przeciwnicy „ratują się”, to karność każdej dalszej kontry wzrasta o 25%

tzn znoszą NASZĄ bądź WŁASNĄ
KONTRĘ bądź REKONTĘ odzywką nie­skaczącą bez określonego minimum

Uzgodnienie koloru przez przeciwników kasuje Ratunkowość.                                 

Dotyczy to tylko uzgodnień niewymu­szonych

                                                    

 

 

×

 

1©

 

1

 

1§

 

 

?

 

Poziom

P

=

 

0

%

1X

Informacja

I

=

+

25

%

 ×

Ratunkowość

R

=

+

25

%

1

 

 

50

%

Wybieraj !

 

                                             

 

 

 

3¨

 

 

 

 

 

1

 

 

 

pas

×

 

1§

×

?

 

 

1©

 

 

 

 

 

2¨

 

 

 

Poziom

P

=

+

50

%

3X

Informacja

I

=

+

25

%

×

Uzgodnienie

U

=

25

%

¨

Ratunkowość

R

=

 

 

 

skasowana przez  U

 

 

50

%

 

 

                                        

                   

O = Opóźnienie

Im bardziej się czaimy – tym większa karność.

Jeśli gracz kontruje z opóźnieniem
(jednym, dwoma, trzema,...),             

to za każde opóźnienie karność jego kontry wzrasta o 25%       

Przez opóźnienie rozumiemy każdy wcześniejszy pas (po odzywce o tym samym mianie!) gracza który teraz kontruje, (poczynając od pasa po którym jego partner w dalszej licy­tacji cały czas pasował)   

Uzgodnienie (niewymuszone) koloru przez przeciwników kasuje jedno opóźnienie

              

 

 

2©

 

 

 

1©

 

 

pas

 

pas

?

 

1

 

 

Poziom

P

=

+

25

%

2X

Opóźnienie

O

=

+

25

%

 pas po 1©

 

 

50

%

Wybieraj ! 

 

 

Gdyby Wieczór coś licytował po 1, nie byłoby Opóźnienia.

                                           

 

 

 

pas

 

 

 

 

 

pas

 

 

 

3©

1

 

1©

2©

4©

 

 

pas

 

 

 

 

 

pas

 

 

 

 

 

?

 

 

 

Poziom

P

=

+

75

%

4X

Uzgodnienie

U

=

25

%

©

Opóźnienie

O

=

+

25

%

tylko jedno !

 

 

75

%

Raczej pasuj !

 

       

Były dwa opóźnienia (po 1© i po 2©, ale jedno z nich zo­stało skasowane przez późniejsze uzgodnienie.

                                               

P = Przewaga

Im większa siła kontrujących – tym karniejsza kontra

Jeśli we wcześniejszej fazie licytacji prze­ciwnicy zasygnalizowali przewagę siły (nad nami), to karność maleje o 25%.

Jeśli odwrotnie – my zasygnalizowaliśmy przewagę – to karność wzrasta o 25%.

OneOverOne i TwoOverOne
    nie stanowią przewadze !

     

Pozyt tj Pozytywny Relay
    stanowi o Przewadze !          

 

Jeśli przewaga była bardzo duża, to karność maleje (bądź wzrasta) o 50%

np forsing do dogranej
     badź otwarcie bardzo silne

           

 

 

pas

 

1

 

3¨

 

pas

 

 

?

 

Poziom

P

=

+

50

%

3X

Przewaga

P

=

50

%

3¨     duża przewaga!

 

 

0

%

Licytuj !

 

                          

 

 

 

3©

 

 

 

 

pas

 

 

2

1BA

 

2§

?

 

 

2©

 

 

 

Poziom

P

=

+

50

%

 3X

Informacja

I

=

+

75

%

 1BA    2

Uzgodnienie

U

=

25

%

 ©

Przewaga

P

=

+

25

%

 

 

125

%

Absolutnie pasuj !

 

                           

 

 

 

pas

 

 

 

 

 

pas

 

 

 

1

1¨

 

1§

1©

2©

 

 

pas

 

 

 

 

 

pas

 

 

 

 

 

?

 

 

 

1§ = SSO "Lambda":  8-12 miltonów

1¨ = pozyt  ( od 13 miltonów, pytanie  )

 

Poziom

P

=

+

25

%

 2X

Opóźnienie

O

=

+

25

%

 

Przewaga

P

=

25

%

 

 

 

25

%

Raczej licytuj !

 

                          

 

U = Umiejętność

Uwaga!  To tylko żarcik – aby wyszedł Piuropusz

Jeśli przeciwnicy są od nas gorsi – karność naszych kontr wzrasta o 25%
Jeśli przeciwnicy są od nas lepsi  – karność naszych kontr maleje o 25%

         

SZ = SZtuczność

Im sztuczniejsza odzywka – tym karniejsza kontra

Kontra na odzywkę sztuczną
ma karność zwiększoną o 50%

Nie dotyczy to odzywek w BA

(te mają 50% za Poziom, nawet gdy są naturalne !)

Jeśli SZtuczność jest mała,
to karność wzrasta tylko o 25%

np półnaturalne otwarcie 1M (z trójki–czwórki)

Czwarty Kolor – jeśli oznacza Odchylenie Ujemne – jest traktowany jako sztuczny !

Kontra na słabe sztuczne otwarcia 2K (np Wilkosz) ma karność 50% (a nie 75%).

Jeśli ma miejsce SZtuczność, to nie uwzględniamy P = Przewaga.

              

 

 

1¨

 

pas

 

?

 

1§

 

1§ = Silny

1¨ = Negat

 

1¨

 

 

?

1¨ = Negat

 

2¨

 

 

?

2¨ = Wilkosz

 

W powyższych sytuacjach dochodzi 50% za SZtuczność, czyli kontra będzie miała 50% (Do Wyboru), co oznacza:

– minimum kilkanaście punktów
– skład mniej więcej zrównoważony
– średnio 3–4 karty w kolorze kontrowanym.

           

 

1§

 

 

?

1§ = Polski

 

1M

 

 

?

1M = z trójki–czwórki

 

 

1S

 

pas

 

?

 

1¨

 

1¨ = Negat (0-7)

1S = z trójki–czwórki

W powyższych sytuacjach SZtuczność jest mała, więc kontra będzie miała 25%:

2-3 karty w kolorze otwarcia z układem raczej bezatutowym.

          

 

 

2§

 

pas

 

?

 

1BA

 

2§ = Pytanie o Starszą Czwórkę (Stayman)

 

Kontra będzie 75% (Raczej pasuj):

25% za Poziom + 50% za SZtuczność.

       Oznacza to posiadanie Trefli (5+) przy niewielkiej sile.

 

* * * * *

Zasadniczy zarys Arkony został już zaprezentowany.
Tym można kontrować !
Tym można kontry przyjmować i znosić !

Nieufnym (bądź nie rezygnującym łatwo ze swoich przyzwyczajeń) proponuję następującą umowę z partnerem:

Jeśli nie ustaliliśmy wyraźnie znaczenia danej kontry,
to obowiązuje ścisła ARKONA    

Jest bowiem niedopuszczalne, by podczas gry zdarzało się to co zdarza się czasem na­szym czołowym zawodnikom na ME bądź MŚ – gorączkowa próba zgadnięcia jaka jest karność kontry i czy partner odgadł (odgadnie) identycznie. System nie powinien być two­rzony podczas gry, lecz wcześniej ! Inaczej mówiąc – jeśli Zawodnik chce już koniecznie być Teoretykiem, to niech będzie nim przed Zawodami.

 

Uwaga !

Z rokiem 2007 wprowadzono  do Arkony kilka poprawek. Są niezby wielkie i nie naru­szają istoty Arkony – tym niemniej są. Należy je przeczytać pod  Arkona 2007 . Z czasem podane zo­stanie opracowanie z inkorporacją tych poprawek.

Należy pamiętać, że kontry omawiane w Pikierze przed 2007 nie znają tych poprawek.

 

Koniec Arkony

 

      Tu jest jeszcze taka sobie ciekawostka Ciekawostka no i sporo porozrzucanych wszędzie przykładó

 

Powyższe opublikowałem także w "Świecie Brydża" – 7, 11,12 / 1991 – nieco wzbogacone.

do Telimeny

  do  Co nowego...

do Spisu

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra