ARRENA   (1)                        Ł.S.  Sierpień 2001

O rekontrach napisałem dotąd tylko jedno tajemnicze słowo – ARRENA (Pikiery 9 i 10).

Miał to być Algorytm Rozpoznawania REkontr NAturalnych (coś a la ARKONA),
lecz rychło okazało się, że z rekontrą jest zupełnie inaczej niż z kontrą !

 

Twierdzenie o Wyjątkowości i Obcości Rekontry

Nie jest możliwa tak dobra kodyfikacja rekontr jak innych odzywek, ponieważ:

rekontra to czysto hazardowe podwojenie stawki, zgoła nie pasujące brydża.

Przemawiają za tym liczne poszlaki:

1)    W literaturze brydżowej bardzo mało pisze się o rekontrach.

2)    Ongiś stosowano w brydżu kolejne „kontry–rekontry” zwiększające stawkę 4,8,... razy.

1)    Kontrakt optymalny w widne karty dla obu par nigdy nie może być kontraktem z rekontrą.

2)    Nic niemal by się w licytacjach nie zmieniło, gdyby skasować w brydżu rekontrę.

3)    Nie udało się „komuś” stworzyć Arreny na wzór Arkony (a próbował).

Wynika stąd:

Postulat Skasowania Rekontry

 

Należy usunąć rekontrę z reguł brydża

Niewiele stracimy, a dużo zyskamy !

 

Póki rekontra istnieje, trzeba jednak jakoś ją wykorzystywać do usprawniania licytacji.

Możliwe są dwa generalne znaczenia rekontry:

 

Rekontra Karna    ( Naturalna ? )

 

Rekontra Ratunkowa      ( SOS )

Partnerze ! Chcę to grać z rekontrą !

 

Partnerze ! Nie chcę grać tego z kontrą !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

REKONTRA KARNA

Powszechnie znana i stosowana.

Nie wymaga uzgadniania z Partnerem ani ostrzegania Przeciwników.

„Partnerze! Bardzo chcę grać ten kontrakt z rekontrą !  Pasuj !”

„Nie obawiam się wpadki ani zniesienia rekontry przez Przeciwników.

  Będzie dobrze. Jeśli zniosą, to my ich spróbujemy karnie skontrować”

Dokładniej – dla niskich odzywek – Rekontra Siłowa:

• Mam conajmniej jedną lewę nadwyżki w honorach (około 4 miltony)

• Natomiast niekoniecznie muszę mieć nadwyżki układowe.

Dla wysokich odzywek trudno coś wymyślić poza ogólnym „Pasuj! Wygramy”.

Marek Wójcicki opublikował w 1991 niezły artykuł przeglądowy o rekontrach ( „Rekontra w licytacji dwustronnej”  „Brydż” 1–1991). Rekontrę dla niskich odzywek nazwał trafnie „Rekontrą Siłową”, a ponadto wyróżnił „Karną rekontrę po kontrze wskazującej wist”, która wskazuje nadwyżkę albo „podniżkę” (jeśli rekontrujemy na wygasającej) w spodziewanym kolorze pierwszego wistu.

 

REKONTRA RATUNKOWA

Nie jest powszechnie znana i stosowana !

Wymaga uzgodnienia z Partnerem i ostrzeżenia Przeciwników.

„Partnerze! Nie chcę grać tego kontraktu z kontrą !  SOS – licytuj coś !”

„Ja nie wiem co, bo nie mam wyraźnych wskazań ze swojej karty”

 

Jest wiele sytuacji w których opłaca się grać Rekontrą Ratunkową. Wyliczenie ich i pamiętanie o nich – to zadanie bardzo ciężkie. „Bezpasowcy” wymyślili więc ongiś coś znacznie prostszego:

ARRENA

Nie jest powszechnie znana i stosowana !

Wymaga uzgodnienia z Partnerem i ostrzeżenia Przeciwników.

Na kontrakty niekończące – każda rekontra jest Ratunkowa !

Na kontrakty wyższe – każda rekontra jest Karna !

Oczywiście chodzi o niekończące po nieuwzględnieniu kontry

(np rekontra na 2 jest SOS, choć 2 z kontrą jest kończące).

UWAGA!

Ten styl ma szansę stać się standardem! Bowiem obecnie tak jest podobno w amerykańskim systemie do gry via internet – SAYC (Standard American Yellow Card).

Jest wymieniony tylko jeden wyjątek ! – rekontra na otwarcie 1K partnera jest karna.

 

A oto jak masz licytować po kontrze na niekończącą odzywkę Partnera:

zniesienie na kolor:

 

Siłowość 

 

nieskaczące

=

ratunkowe („Pasuj – mogę być bardzo słaby”)

0–25%

 

skaczące

=

z bilansu (do średniej siły partnera)

50%

zniesienie na bez atu

=

z bilansu (do średniej siły partnera)

50%

podniesienie koloru

=

półblokujące („Raczej pasuj”)

25%

 

××

=

„Nie chcę grać TEGO kontraktu z kontrą – licytuj coś”

? %

 

pas

=

„Chcę grać ten kontrakt z kontrą – raczej pasuj”

? %

pas i ×× – są w pierwszym czytaniu ratunkowe ( pas = fit, xx = misfit ).

Mogą być jednak dane również z ręką silną, a nawet bardzo silną !

(i muszą – bo innej możliwości dla rąk silnych niema):

Jeśli „obiegną” – zysk będzie wystarczający

(×× wolno wypasować tylko z potrójną nadwyżką w kolorze skontrowanym)

Jeśli zniosą przeciwnicy – łatwo sobie poradzimy !

(forsować będzie kolor przeciwnika, a jeśli zalicytuje BA – damy kontrę)

Jeśli ×× zniesie partner (najczęstszy przypadek), a przeciwnik spasuje:

kolor zrekontrowany (BA) nieskacząco poniżej końcówki = pozyt

(pozyt = sztuczne wywołanie licytacji czynnej, po którym nowy kolor forsuje)

nowy kolor niżej końcówki – inwit.

 

A oto jak masz licytować po kontrze na TWOJĄ niekończącą odzywkę:

Najlepiej zachować ustalenia poprzednie ! (w każdym razie tak licytowali „bezpasowcy”)

Możesz wówczas zrekontrować ratunkowo gdy zableffowałeś i masz np dwukolorówkę !

A jeśli nawet z zasady nie bleffujesz – mogłeś się przecież „przejęzyczyć”

Możesz znieść na kolor właściwy, gdy zableffowałeś !

A jeśli nawet z zasady nie bleffujesz – mogłeś się przecież „przejęzyczyć”

Zachowanie „ustaleń poprzednich” nie jest wprawdzie optymalne, ale bardzo wygodne, bo pozwala uniknąć kosztownych nieporozumień, gdy nastąpią rozbieżności w ocenie sytuacji.

 

do Telimeny

do  Co nowego... 

do Pikiera

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

Sierpień 2001

 

 

 

 

 

 

probowal

 

 

 

Pierwsza próba to oczywiście PIUROPUSZ dla Arreny.

Druga próba to formuła:

karność rekontry = 100% – karność kontry

Trzecia próba to formuła:

karność rekontry = karność kontry !

powrót