Niemodelowosc. Jest to poprawka bardzo świeżej daty i przez to jej sformułowania obarczone są dużą dozą niepewności. Tym niemniej

ŁS

1984 

 

 

z Pikiera 13

Niemodelowość    OSIKA (4)

       

Jest to poprawka bardzo świeżej daty i przez to jej sformułowania obarczone są dużą dozą niepewności. Tym niemniej wydaje mi się tak ważna, że postanowiłem nie czekać aż dojrzeje, a ewentualne korekty opublikować później.

* * *

 

1©

 

 

?

A x x

A D x x

K x x x x

A

Bilans daje: 5 LH (ćwiartka za Lewy Szybkie),1++ LB (jak za 5332 bo kiery są kolorem przeciwnika), minus pół za długość kierową – łącznie 6 Lew Ofensywnych.

Po dodaniu do tego dwóch lew partnera (Esp=2+0) wyjdzie nam lew 8, co oznacza że wejść należy.

Zarazem jednak wzdragamy się przed ewentualnym wejściem, ponieważ:

·        jak na 2¨, longer karowy jest wyraźnie za słaby, a OD kierowe zbyt duże

·        jak na Kontrę, OD kierowe jest zbyt duże (rzędu 50% zamiast modelowych 0%), a w dodatku w treflach jest Odchylenie Ujemne (a powinno być dodatnie)

·        na siłę ręki składają się niemal w całości Lewy Defensywne, co – pomijając że samo w sobie jest dużą nietypowością – sugeruje, że należałoby nastawić się przede wszystkim na zysk z wpadki przeciwników (a ewentualne wejście możliwość tę zaprzepaści)

·        jeśli pominiemy ten ostatni aspekt (nb dość ważny), to ręka pasuje chyba najlepiej do naturalnego 1BA; nie jest to jednak wejście zbyt zadowalające (singleton trefl + układ 54), a ponadto – któż teraz stosuje w obronie naturalne 1BA ?

Istota powyższych wzdragań polega na tym, że mamy rękę zbyt odbiegającą od modelowej dla jakiegokolwiek wejścia; każde wejście wprowadzi partnera w błąd co do obrazu naszej ręki, każde wejście będzie wyraźnie niezgodne z zespołem dyrektyw NSL (patrz ALINA w Pikierze 9).

Zarazem jednak Reguła Esperanto w zasadzie żąda od nas wejścia, bo mamy przecież łącznie z partnerem aż 8 lew. Co więc robić ?

        

Kłopot nasz rozwiąże specyficzne zastosowanie DWI–1a:

Im bardziej nasza ręka odbiega od modelowej –
– tym bardziej powinniśmy zaniżać licytację.

W danym przypadku jedynym możliwym zaniżeniem licytacji jest pas !

Powinniśmy więc po prostu spasować.

Inaczej mówiąc:

nie powinniśmy zabierać głosu w licytacji,
jeśli nasza ręka za bardzo odbiega od modelu.

        

By uniknąć w przyszłości tego rodzaju żmudnych i subtelnych rozumowań, spróbuję zakodować je pod postacią poprawki bilansowej. Nie ulega wątpliwości, że odchylenia od ręki modelowej dla danej odzywki – osłabiają siłę ręki dla tej odzywki. Przede wszystkim dlatego, że partner zostanie wprowadzony w błąd, bo przecież licytuje on (i bilansuje) do ręki modelowej (patrz ALINA).

Wynika stąd, że:

Im bardziej ręka odbiega od modelowej (dla danej odzywki) –
– tym bardziej należy zaniżać jej siłę (dla danej odzywki),
odejmując poprawkę za tzw niemodelowość.

Proponuję następujące (na razie prowizoryczne, ale lepszy rydz niż nic) wielkości poprawek w zależności od łącznego odstępstwa od modelu:

ćwierć lewy – za wyraźne
pół lewy – za jaskrawe
trzy ćwiartki – za bardzo duże
jedną lewę – za olbrzymie.

Oceniając to łączne odchylenie należy uwzględnić nie tylko odchylenie w poszczególnych kolorach, lecz także (o czym często się zapomina) proporcję LD w stosunku do łącznej ilości LO.

   Nie wydaje się przy tym istotna kwestia znaku tych odchyleń (in plus czy in minus?): przecież tak ujemne jak i dodatnie jest – z punktu widzenia informacyjności – czynnikiem niekorzystnym.

        

Poprawka „za niemodelowość” oświetla dodatkowo sens Dyrektywy Wymiany Informacji, a ponadto automatyzuje i upraszcza posługiwanie się wypływającymi z niej wnioskami DWI–1 i DWI–1a (których stosowalność jest bardzo częsta!). Nie należy więc zapominać o poprawce bilansowej za niemodelowość.

        

Na zakończenie przeanalizujmy problem 2 z „Brydża” 7–1983:

     

 

1ª

 

1¨

 

?

K

D 10 x

D x x

W 10 9 8 x x

Załóżmy (bo jeszcze o tym nie było), że ewentualne 2§ będą miały siłowość 75% ("Raczej licytuj" – czyli z bilansu do minimum otwarcia 1¨ (3++ LH) ).

           Czy należy zalicytować 2§ ?

Bilansujemy:

8 ćwiartek za honory ( W109 to jedna ćwiartka! ), minus 1 ćwiartka za niedobór Lew Szybkich, minus 2 ćwiartki za Króla (kolor przeciwnika) – razem 5 ćwiartek, czyli 1+ lewy w honorach (1+ oznacza 1 i ćwierć). Dodajmy do tego 3 forty treflowe i 3++ LH u partnera (siłowość 2 = 75%), a otrzymamy 8– lew dla ewentualnego wejścia 2§ (8– oznacza 8 bez ćwiartki).

        

Z uwagi na: maxy, obronę częściówki, ofensywność („szczęście sprzyja tym, którzy nie boją się walki, którzy po prostu są silni”) itp względy – skłonni bylibyśmy zlekceważyć tak drobny niedobór („cóż to jest ćwierć lewy?”), ale...

        

Z uwagi na wyraźnie niemodelową lokalizację honorów (80% ćwiartek jest poza treflami), powinniśmy odjąć jeszcze najskromniej ćwierć lewy za niemodelowość, co zwiększy nasz niedobór do pół lewy.

A ponieważ pół lewy jest to ilość której żaden gracz lekceważyć nie powinien, jasne jest że należy spasować.

        

   Nie uczynił tego żaden z expertów (licytowali: 2§, 2¨, 1BA), co nie jest bynajmniej dziwne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że żaden z nich nie traktuje Pikiera poważnie).

Dziwne jest natomiast co innego: otóż 2§ jest – sądząc z publikowanych licytacji wspólnojęzykowych – zdaje się forsujące (jak jest dokładnie? – tego chyba nawet najstarsi gracze nie wiedzą). A w takim razie niedobór bilansowy wzrasta aż do jednej lewy (100% siłowości = do 3 LH u Otwierającego), co jest na tyle znaczne, że można to spostrzec bez żadnych kalin, osik i reksiów.

CDN    

Ciąg dalszy: OSIKA (5)

 

Telimena

Co nowego...

do Pikiera

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra