ŁS  1985

Niemodelowość  c.d.   OSIKA (5)

z Pikiera 14

Uwaga! To jest ujęcie stare!  Aktualne jest w pliku niemodel.htm

 

Pierwsza wersja poprawek za niemodelowość (patrz OSIKA (4) w Pikierze 13) była tymczasową prowizorką, mającą na celu jak najszybsze danie Czytelnikowi tego ważnego (jeszcze jak!) narzędzia licytacyjnego.

Obecnie podam wersję dokładniejszą (powstała już po zamknięciu Pikiera 13), i – jak wykazała wielomiesięczna praktyka – niemal optymalną.

Raz jeszcze podkreślam, że poprawka za niemodelowość jest  niesłychanie ważna, zarówno ze względów teoretycznych (patrz DWI–1a), jak i praktycznych (bo występuje niemal w każdym rozdaniu).

* * *

 

Ręka modelowa

 

Pojęcie to zostało wprowadzone i dokładnie wyjaśnione podczas omawiania Dyrektywy Odchyleń Dodatnich w Pikierze 9.

Przypominam: 

W każdej sytuacji licytacyjnej,

dla każdej odzywki zalicytowanej w tej sytuacji –

istnieje ręka modelowa

tj „wzorcowa” średnia ręka, jaką powinien mieć licytujący.

Np każda z odzywek pikowych w poniższych sekwencjach posiada własną, naogół różną, rękę modelową:

 

pas

1ª

 

 

1§

1ª

 

 

pas

 

1¨

 

1©

 

1ª

 

1©

 

 

×

1ª

 

 

pas

 

1©

 

2§

 

2ª

 

 

1¨

2ª

 

Ustalenie ręki modelowej jest – przynajmniej jeśli chodzi o układ – stosunkowo łatwe (nawet dla gracza mało doświadczonego).

   W praktyce jednak ręka nasza ma różnego rodzaju odchylenia (dodatnie bądź ujemne) od ręki modelowej.

   Każde OD (Odchylenie Dodatnie) pociąga za sobą istnienie gdzieś tam OU (Odchylenia Ujemnego). Np niedobór jednej karty w jakimś kolorze powoduje nadmiar jednej karty w innym. Wynika stąd że:

Wystarczy odejmować poprawki tylko za same OD bądź tylko za same OU.

Ustalamy więc co następuje:

Poprawki za Niemodelowość odejmujemy tylko za Odchylenie Ujemne.

 

 

Niemodelowość układowa

 

A oto zapowiadana reguła niemal optymalna:

Za każdą brakującą do długości modelowej kartę odejmujemy ćwierć lewy.

Np układ modelowy dla wejścia 1ª po otwarciu 1© wynosi w przybliżeniu 5–2–3–3. Jeśli więc mamy rękę 5–3–4–1, to powinniśmy odjąć pół lewy za niemodelowość układową (bo w treflach brak nam dwóch kart) i dopiero teraz rozważyć, czy mamy wystarczającą siłę na wejście 1ª.

 

 

Niemodelowość honorowa

 

Pozostajemy niestety nadal przy poprawce prowizorycznej:

Odejmujemy:

ćwierć lewy – za jaskrawo niemodelową lokalizację honorów

pół lewy – za wybitnie niemodelową lokalizację honorów.

 

 

Inne niemodelowość

 

Z uwagi na brak należytego rozeznania zalecamy zostawić je na razie w spokoju.

Ewentualnie można odejmować ćwiartkę za jakąś tam bardzo bardzo dużą niemodelowość.

Refleksja:  Prawdopodobnie większość poprawek bilansowych można wyrazić w kategoriach niemodelowości (!). Ale o tym w przyszłości,

 

 

Ilustracja

 

Na zakończenie niniejszego odcinka podamy przykład ilustrujący działanie mechanizmu „Esperanto + Niemodelowość”:

     

 

 

3§

 

pas

 

?

x

A D W x x x

K W 10 x x

x

Bilans (bez niemodelowości) daje dokładnie 8 lew:

4– LH  ( KW10 = 11/2 )

+ćwiartka za singla trefl (kolor przeciwnika)

4 LB za układ 65

        

Ponieważ jesteśmy w pozycji Esperanto( 2 + 0 ), wydaje się, że można zalicytować 4©.

Ale... obliczmy niemodelowość!

     

Układ modelowy dla wejścia 4© to coś około  ( 2+  7–  2+  2+ ).

W stosunku do tego układu ręka nasza ma niedobór ( 1+  1–  0  1– ),

czyli łącznie 3– karty, co nakazuje odjęcie za niemodelowość układową trzech ćwiartek.

Bilans dla wejścia 4© ma więc aż 3/4 lewy niedoboru !

    

Rozważmy więc wejście 3©:

Układ modelowy to coś około ( 21/2  6+  21/2   2– ).

Niedobór kart wynosi (  11/2  1/4  0  3/4 ), czyli łącznie 21/2 karty.

Za niemodelowość układową trzeba więc odjąć pół lewy.

Pozostaje więc 91/2 lewy, czyli pól lewy nadwyżki na wejście 3©.

Nawet jeśli odejmiemy pół lewy za niemodelowość honorową (a chyba mamy jaskrawą, bo poza Kierami wszystko jest w Karach), pozostanie pełne pokrycie na 3©.

      

Licytujemy więc 3© po czym dochodzi do sytuacji:

    

 

 

 

pas

 

 

 

 

3§

 

 

pas

pas

 

3©

?

 

 

5§

 

 

x

A D W x x x

K W 10 x x

x

Teraz, jeśli chodzi o układ i lokalizację honorów, nasza ręka jest akurat modelowa dla wejścia 5¨.

Mamy więc dokładnie tyle, ile obliczyliśmy na początku (bez uwzględniania niemodelowości),

czyli 8 pełnych lew.

Dodajmy do tego 3 lewy u partnera !  (bo jesteśmy w pozycji Esperanto 2 +1), a wyjdzie nam dokładnie 11 lew.  Należy więc zgłosić 5¨.

    

Zdarzyło się coś pozornie paradoksalnego: na początku mieliśmy zaledwie na 3©, po czym doszły nam aż 2 lewy (już wiadomo skąd!) dzięki czemu mogliśmy zalicytować 5¨. 

Wielu expertów poprowadziłoby licytację identycznie, uzasadniając to względami taktycznymi („Wejść spokojnie 3© i czekać – coś się na pewno stanie.”).

My jednak wiemy już, że to nie taktyka, lecz „Esperanto + Niemodelowość” !

    

Zastanówmy się jeszcze, czy po 3§ można było wejść 4§ ?  W Kalinie tylko !

4§  jako kolor przeciwnika ma Esperanto( 1 + 0 ), partner zalicytuje prawdopodobniej 4ª, po czym znajdziemy się  w sytuacji niedoboru aż 2 lew !

Wejść 4§ można tylko wtedy, jeśli umówiliśmy się z partnerem, że oznacza to akurat układ 55 na Kierach i Karach (brak wprawdzie ćwiartki lewy, ale...).

Jeśli ktoś taką właśnie konwencję stosuje – to bardzo proszę.

CDN (ale nie nastąpił)

Poprawki 2000:

Nowszy, dotąd niepublikowany, algorytm odejmowania za niemodelowość:
  1. za każdą kartę ponad długość modelową – odjąć ćwiartkę
  2. za karty brakujące do długości modelowej – odejmować z progresją: 1, 2, 3,... ćwiartki
  3. za każdą LH brakującą do siły modelowej – odejmować ćwiartkę.
  4. powyższe stopniowo i zwolna zmniejszać w miarę zaawansowania licytacji.
  5. jeśli licytacja zaczyna się na wyższym szczeblu, startować od wartości mniejszych.
Przykłady:
      renons zamiast czwórki – odjąć 1+2+3+4 = 10 ćwiartek = 2 i pół lewy !
      czwórka zamiast dubla – odjąć 1+1 = 2 ćwiartki = pół lewy.

Niektóre kwestie i problemy związane z niemodelowością:

Czy niemodelowość jest niezbędna ?

 

Bardzo ważne wskazówki szacujące zmienność Niemodelowości i Odchyleń

KANAR

 

 

TELIMENA

  Co nowego...

do Pikiera

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!