Naturalny Styl Licytacji * Zaspa * Arkona * Reksio * Bez żadnych konwencyj!

ŁS 1983

Problemy z PiKiera 12

z Pikiera 12

Czy umiesz licytować naturalnie ?  Narzędzia: Sosna + całość Kaliny.  Bez żadnych konwencyj !

 

1

pas

 

1¨

1

 

1BA

2

 

?

W x x

D 10 x

A K 10 x

A x x

Jaka jest siłowość odzywki 2 ?

Do ilu lew u Ciebie jest odzywka 2 ?

Czy masz nadwyżki ?

Co powinieneś zalicytować ?

 

Jaka jest siłowość odzywki 2 ?

2 miał siłowość 50% (vide Sosna). Wobec tego 2 – jako stary kolor – będą miały siłowość niższą, czyli 25% (sugeruje to DWI–2b).

Do ilu lew u Ciebie jest odzywki 2 ?

Twoja średnia siła wynosi w tej sekwencji 4 lewy. Odzywka o siłowości 25% jest do siły o pół lewy wyższej (vide Reksio). Wobec tego 2 jest  do siły 4++  (+  oznacza ćwiartkę).

Czy masz nadwyżki ponad 4++ ?

Zrób bilans: piki = ++ (za fit – bo partner spodziewał się raczej dubletona), kiery = ++, kara = 2+, trefle = 1, za lewy szybkie = +. Razem 4++.

Nie masz więc nadwyżek nad to do czego partner licytuje.

Co powinieneś zalicytować ?

Oczywiście – pas.

 

2

1§

 

1

4

 

?

A W x x x x

x x

W x

K x x

Co zalicytujesz ?

Odzywka 4 (podobnie jak większość „prostolinijnie” zalicytowanych końcówek) ma siłowość 50%. Jest więc z bilansu do Twojej ręki mode­lowej: 4 piki w układzie zrównoważonym i 2 lewy w honorach.

W honorach masz pół lewy nadwyżki (dochodzi ćwiartka za dobrze zlokalizowane figury).

W układzie masz natomiast jedną lewę więcej, co można wykazać następującą kalkulacją:

Licytując 4 partner liczył najprawdopodobniej na dwie lewy z układu: fortę i przebitkę (kontrakt na dwóch czwórkach); Twoja ręka zawiera natomiast 3 forty , a u partnera zrobisz prawie na pewno 0 przebitek.

Masz więc łącznie półtorej lewy więcej, co oznacza że 5 jest niemal 100–procentowe i jest ca 50% szans na nadróbkę (licytując 4 partner stwierdził, że jest to opłacalne – czyli na 50% – nawet gdy zastanie u Ciebie tylko półtorej lewy, a „pewne” – gdy zastanie dwie lewy). Powinie­neś więc licytować.

Co należy zalicytować ? – wskaże Ci Dyrektywa Odchyleń Dodatnich, a konkretniej poddyrektywa „Informujemy o największym OD”.

Masz małe OD treflowe, a bardzo duże – pikowe. Powinieneś więc zgłosić 5.

Za odzywką 5§ tylko w bardzo nieznacznym stopniu przemawiają przesłanki z DWI ( 1 1a 2 (a przy tym „nowość” koloru treflowego jest nie­zbyt duża)), a ponadto niema (na razie) pewności, czy 5§ w tej sekwencji forsuje.

 

3

1§

 

1©

2ª

 

?

A x

W 9 x x x

A D 10

W x x

Jaka jest siłowość 2 ?

Do ilu LH jest 2 i do jakiego układu ?

Ile masz lew nadwyżki ?

Jak wysoko można więc zawyżyć licytację ?

Które z odzywek 2BA 3§ 3© 3¨   dopuszczalne ?

Co należy zalicytować ?

Jaka jest siłowość 2 ?

100% – bo jest to odzywka forsująca (patrz Sosna w Pikierze 10).

Do ilu LH jest 2 i do jakiego układu ?

Średnia siła odpowiedzi 1© wynosi 2 LH  (patrz Sosna w Pikierze 11). Wobec tego – patrz Reksio – 2 jako 100–procentowe są do siły o jedną lewę mniejszej, czyli do 1 LH.

Natomiast jeśli chodzi o układ, to każda odzywka – niezależnie od siłowości – jest do układu modelowego: znośna czwórka kierowa w ukła­dzie zrównoważonym.

Ile masz lew nadwyżki ?

Masz z pewnością 3 LH, czyli dwie lewy więcej ponad jedną oczekiwaną przez partnera.

Twoje pół LH nadwyżki w kierach jest wysoce niepewne (podprzeciętna słabość koloru), tak że dodaj sobie za to tylko ćwiartkę.

Dodaj jeszcze ćwiartkę za nieliczone walety (treflowy jest raczej dobry) i za lewy szybkie.

Łącznie masz więc 2++ lewy więcej ponad to do czego partner licytował.

Jak wysoko można więc zawyżyć licytację ?

O dwa poziomy, czyli do 4BA włącznie (bo 2 zmusza Cię do zalicytowania conajmniej 2BA).

Które z odzywek 2BA 3§ 3© 3¨ dopuszczalne ?

Żadna. Pierwsze trzy chociażby dlatego, że są nieforsujące (a dograna jest przecież pewna). 3¨ natomiast dlatego, że jako czwarty kolor wskazuje Odchylenie Ujemne w karach (patrz DOD–6). Tymczasem w karach masz wręcz przeciwnie – duże OD.

Co należy zalicytować ?

Tylko 4BA I nic innego.

DPB jest oczywiście spełnione, a nawet masz pół lewy w zapasie (I dobrze, bo 4BA ma z pewnością siłowość 75%). 

Z punktu widzenia DOD masz w zasadzie tylko duże OD w karach. 4BA pasuje więc doskonale do DOD–2 I DOD–7.

I wreszcie jeśli chodzi o DWI, to niema większych zastrzeżeń: Twoja ręka jest na 4BA niemalże modelowa.

 

4

 

 

pas

 

 

 

 

pas

 

 

×

1©

 

1

?

 

 

2§

 

 

A K x x x

x x

K x x

x x x

Jaka jest karność kontry ?

Jaka jest karność Twojej ręki ?

Co więc zalicytujesz ?

Jaka jest karność kontry ?

50%  ( Do wyboru ), co łatwo można wyliczyć z Piuropusza (patrz Arkona w Pikierze 10).

Jaka jest karność Twojej ręki ?

Też 50%, bo gdyby doszły do Ciebie 2§ dałbyś chętnie kontrę typu „Wybieraj” (zauważ że gdyby partner ją przyjął, to musiałoby się zdarzyć wiele nieszczęść by rezultat był kiepski).

Co więc zalicytujesz ?

Pas. Skoro suma karności wynosi 100%, należy – zgodnie z regułą Arkony w Pikierze 9 – pasować.

 

5

 

pas

 

 

 

1

 

 

2¨

 

×

?

 

pas

 

 

x x

A x x x

K D x

K x x x

Co licytujesz ?

To proste: skoro nie masz żadnych wyraźnie zauważalnych OD (zarówno w zakresie siły ogólnej jak I w poszczególnych kolo­rach) I nikt Cię do licytacji nie zmusza – powinieneś spokojnie pasować.

Nie przejmuj się tym że „coś im idzie” – i tak by Cię przelicytowali (albo bardzo skutecznie skontrowali).

 

6

ręka partnera:

3

4

1

5     4 LH

 

A x x

x x

A x x

x x x x x

Zrób bilans treflowy
do naszkicowanej ręki partnera

Jest dokładnie 10 lew:  5 w honorach, 2 forty treflowe i 2 przebitki karowe.

4 LH partnera powinieneś rozłożyć proporcjonalnie do długości jego kolorów.

Ćwiartka za szybkość Twoich honorów redukuje się najprawdopodobniej z krótkością w kolorze czwórki partnera.

 

7

 

2¨

 

 

 

pas

 

 

×

 

pas

?

 

1§

 

 

x x

A K x x

10 x x

A W x x

Nie martw się teraz, że zapomniałeś otworzyć.

Zachowaj zimną krew, a być może okaże się,

że Twój błąd wyjdzie Ci na dobre.

C zalicytujesz ?

Bilansujemy: 

Honory:   = 0   © = 2+    ¨ = –    § =  1++   lewy szybkie = +     razem 4- LH

Długość w treflach (kolor przeciwnika) = – pół lewy

Układ:  2 lewy (za fortę i przebitkę kier) – ćwiartka (bo cztery kiery u partnera są niepewne)

Razem:  5 lew (nie licząc honorów partnera).

Średnia siła kontry jest taka sama jak otwarcia 1K (K=Kolor), czyli wynosi 4 LH.

Odzywka 3© nie jest  więc dopuszczalna, ponieważ jej siłowość wynosi 75% (do 3++ LH) przez co brakuje pół lewy do pełnego pokrycia bilan­sowego.

Dopuszczalna jest natomiast odzywka 2©, ponieważ jej siłowość wynosi 50% (do 4 LH) przez co jej pokrycie bilansowe wynosi aż 9 LO.

Zauważmy jednak, że z punktu widzenia DOD i DWI odzywka 2© nie jest zadowalająca:

ukrywa pełną lewę nadwyżki, chowa duże OD treflowe, i w ogóle – sugeruje raczej model typu 3–5–3–2, a więc coś co znacznie odbiega od posiadanej przez nas ręki.

Rozważmy wobec tego to o czym nigdy nie powinniśmy zapominać gdy licytują przeciwnicy – mianowicie kontrę.

Będzie ona miała karność 50% („Wybieraj!”) i – jak łatwo sprawdzić – ręka nasza podpada pod nią prawie idealnie. Jeśli partner zniesie, to nie znajdziemy się w kłopocie, ponieważ sam fakt zniesienia da brakujące pół lewy do pełnego pokrycia na 3©.

 

8

1¨

 

2

3§

 

?

A D W 10 x

A D W

A x

x x x

Co licytujesz ?

Jeśli chodzi o układ – mamy rękę niemal modelową

Jeśli chodzi o honory – to mamy bardzo duże OD kierowe oraz nieznaczne OD pikowe ( 2  mogło być dane z nieco gorszym longerem).

Biorąc pod uwagę DOD-1 i DOD–6, musimy zalicytować BA (co sprzeda OD w dotychczas nielicytowanych kierach) – i to najlepiej z przesko­kiem, ponieważ OD kierowe jest bardzo duże ( DOD–7 ). By rozstrzygnąć, na jakiej wysokości można zalicytować BA, należy rzecz jasna prze­prowadzić bilans:

Honory:   = 2+    © = 2+   ¨ = 1   § =  0   LS (Lewy Szybkie) = +     razem:  6– LH.

Układ:  2 LB za piki (ponieważ longer pikowy jest wyjątkowo dobry).

U partnera zakładamy 3++ LH, bo nasz przeskok bezatutowy będzie miał siłowość 75%.

RAZEM daje to 11+ LO, co oznacza że należy zalicytować 5BA (oczywiście nie będzie to żadna Konwencja Atutowa !).

 

do Telimeny

Co nowego... 

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje – do Czytaj!