Naturalny Styl Licytacji * Zaspa * Arkona * Reksio * Bez żadnych konwencyj!

ŁS

1983

 

 

z Pikiera 12

Problemy z PiKiera 12

Czy umiesz licytować naturalnie ?  Narzędzia: Sosna + całość Kaliny.  Bez żadnych konwencyj !

 

1

pas

 

1¨

1ª

 

1BA

2ª

 

?

W x x

D 10 x

A K 10 x

A x x

Jaka jest siłowość odzywki 2ª ?

Do ilu lew u Ciebie jest odzywka 2ª ?

Czy masz nadwyżki ?

Co powinieneś zalicytować ?

 

Jaka jest siłowość odzywki 2ª ?

1ª miał siłowość 50% (vide Sosna). Wobec tego 2ª – jako stary kolor – będą miały siłowość niższą, czyli 25% (sugeruje to DWI–2b).

Do ilu lew u Ciebie jest odzywki 2ª ?

Twoja średnia siła wynosi w tej sekwencji 4 lewy. Odzywka o siłowości 25% jest do siły o pół lewy wyższej (vide Reksio). Wobec tego 2ª jest  do siły 4++  (+  oznacza ćwiartkę).

Czy masz nadwyżki ponad 4++ ?

Zrób bilans: piki = ++ (za fit – bo partner spodziewał się raczej dubletona), kiery = ++, kara = 2+, trefle = 1, za lewy szybkie = +. Razem 4++.

Nie masz więc nadwyżek nad to do czego partner licytuje.

Co powinieneś zalicytować ?

Oczywiście – pas.

 

2

1§

 

1ª

4ª

 

?

A W x x x x

x x

W x

K x x

Co zalicytujesz ?

Odzywka 4ª (podobnie jak większość „prostolinijnie” zalicytowanych końcówek) ma siłowość 50%. Jest więc z bilansu do Twojej ręki modelowej: 4 piki w układzie zrównoważonym i 2 lewy w honorach.

W honorach masz pół lewy nadwyżki (dochodzi ćwiartka za dobrze zlokalizowane figury).

W układzie masz natomiast jedną lewę więcej, co można wykazać następującą kalkulacją:

Licytując 4ª partner liczył najprawdopodobniej na dwie lewy z układu: fortę i przebitkę (kontrakt na dwóch czwórkach); Twoja ręka zawiera natomiast 3 forty , a u partnera zrobisz prawie na pewno 0 przebitek.

Masz więc łącznie półtorej lewy więcej, co oznacza że 5ª jest niemal 100–procentowe i jest ca 50% szans na nadróbkę (licytując 4ª partner stwierdził, że jest to opłacalne – czyli na 50% – nawet gdy zastanie u Ciebie tylko półtorej lewy, a „pewne” – gdy zastanie dwie lewy). Powinieneś więc licytować.

Co należy zalicytować ? – wskaże Ci Dyrektywa Odchyleń Dodatnich, a konkretniej poddyrektywa „Informujemy o największym OD”.

Masz małe OD treflowe, a bardzo duże – pikowe. Powinieneś więc zgłosić 5ª.

Za odzywką 5§ tylko w bardzo nieznacznym stopniu przemawiają przesłanki z DWI ( 1 1a 2 (a przy tym „nowość” koloru treflowego jest niezbyt duża)), a ponadto niema (na razie) pewności, czy 5§ w tej sekwencji forsuje.

 

3

1§

 

1©

2ª

 

?

A x

W 9 x x x

A D 10

W x x

Jaka jest siłowość 2ª ?

Do ilu LH jest 2ª i do jakiego układu ?

Ile masz lew nadwyżki ?

Jak wysoko można więc zawyżyć licytację ?

Które z odzywek 2BA 3§ 3© 3¨  są dopuszczalne ?

Co należy zalicytować ?

Jaka jest siłowość 2ª ?

100% – bo jest to odzywka forsująca (patrz Sosna w Pikierze 10).

Do ilu LH jest 2ª i do jakiego układu ?

Średnia siła odpowiedzi 1© wynosi 2 LH  (patrz Sosna w Pikierze 11). Wobec tego – patrz Reksio – 2ª jako 100–procentowe są do siły o jedną lewę mniejszej, czyli do 1 LH.

Natomiast jeśli chodzi o układ, to każda odzywka – niezależnie od siłowości – jest do układu modelowego: znośna czwórka kierowa w układzie zrównoważonym.

Ile masz lew nadwyżki ?

Masz z pewnością 3 LH, czyli dwie lewy więcej ponad jedną oczekiwaną przez partnera.

Twoje pół LH nadwyżki w kierach jest wysoce niepewne (podprzeciętna słabość koloru), tak że dodaj sobie za to tylko ćwiartkę.

Dodaj jeszcze ćwiartkę za nieliczone walety (treflowy jest raczej dobry) i za lewy szybkie.

Łącznie masz więc 2++ lewy więcej ponad to do czego partner licytował.

Jak wysoko można więc zawyżyć licytację ?

O dwa poziomy, czyli do 4BA włącznie (bo 2ª zmusza Cię do zalicytowania conajmniej 2BA).

Które z odzywek 2BA 3§ 3© 3¨ są dopuszczalne ?

Żadna. Pierwsze trzy chociażby dlatego, że są nieforsujące (a dograna jest przecież pewna). 3¨ natomiast dlatego, że jako czwarty kolor wskazuje Odchylenie Ujemne w karach (patrz DOD–6). Tymczasem w karach masz wręcz przeciwnie – duże OD.

Co należy zalicytować ?

Tylko 4BA I nic innego.

DPB jest oczywiście spełnione, a nawet masz pół lewy w zapasie (I dobrze, bo 4BA ma z pewnością siłowość 75%). 

Z punktu widzenia DOD masz w zasadzie tylko duże OD w karach. 4BA pasuje więc doskonale do DOD–2 I DOD–7.

I wreszcie jeśli chodzi o DWI, to niema większych zastrzeżeń: Twoja ręka jest na 4BA niemalże modelowa.

 

4

 

 

pas

 

 

 

 

pas

 

 

×

1©

 

1ª

?

 

 

2§

 

 

A K x x x

x x

K x x

x x x

Jaka jest karność kontry ?

Jaka jest karność Twojej ręki ?

Co więc zalicytujesz ?

Jaka jest karność kontry ?

50%  ( Do wyboru ), co łatwo można wyliczyć z Piuropusza (patrz Arkona w Pikierze 10).

Jaka jest karność Twojej ręki ?

Też 50%, bo gdyby doszły do Ciebie 2§ dałbyś chętnie kontrę typu „Wybieraj” (zauważ że gdyby partner ją przyjął, to musiałoby się zdarzyć wiele nieszczęść by rezultat był kiepski).

Co więc zalicytujesz ?

Pas. Skoro suma karności wynosi 100%, należy – zgodnie z regułą Arkony w Pikierze 9 – pasować.

 

5

 

pas

 

 

 

1ª

 

 

2¨

 

×

?

 

pas

 

 

x x

A x x x

K D x

K x x x

Co licytujesz ?

To proste: skoro nie masz żadnych wyraźnie zauważalnych OD (zarówno w zakresie siły ogólnej jak I w poszczególnych kolorach) I nikt Cię do licytacji nie zmusza – powinieneś spokojnie pasować.

Nie przejmuj się tym że „coś im idzie” – i tak by Cię przelicytowali (albo bardzo skutecznie skontrowali).

 

6

ręka partnera:

3

4

1

5     4 LH

 

A x x

x x

A x x

x x x x x

Zrób bilans treflowy
do naszkicowanej ręki partnera

Jest dokładnie 10 lew:  5 w honorach, 2 forty treflowe i 2 przebitki karowe.

4 LH partnera powinieneś rozłożyć proporcjonalnie do długości jego kolorów.

Ćwiartka za szybkość Twoich honorów redukuje się najprawdopodobniej z krótkością w kolorze czwórki partnera.

 

7

 

2¨

 

 

 

pas

 

 

×

 

pas

?

 

1§

 

 

x x

A K x x

10 x x

A W x x

Nie martw się teraz, że zapomniałeś otworzyć.

Zachowaj zimną krew, a być może okaże się,

że Twój błąd wyjdzie Ci na dobre.

C zalicytujesz ?

Bilansujemy: 

Honory:   ª = 0   © = 2+    ¨ = –    § =  1++   lewy szybkie = +     razem 4- LH

Długość w treflach (kolor przeciwnika) = – pół lewy

Układ:  2 lewy (za fortę i przebitkę kier) – ćwiartka (bo cztery kiery u partnera są niepewne)

Razem:  5 lew (nie licząc honorów partnera).

Średnia siła kontry jest taka sama jak otwarcia 1K (K=Kolor), czyli wynosi 4 LH.

Odzywka 3© nie jest  więc dopuszczalna, ponieważ jej siłowość wynosi 75% (do 3++ LH) przez co brakuje pół lewy do pełnego pokrycia bilansowego.

Dopuszczalna jest natomiast odzywka 2©, ponieważ jej siłowość wynosi 50% (do 4 LH) przez co jej pokrycie bilansowe wynosi aż 9 LO.

Zauważmy jednak, że z punktu widzenia DOD i DWI odzywka 2© nie jest zadowalająca:

ukrywa pełną lewę nadwyżki, chowa duże OD treflowe, i w ogóle – sugeruje raczej model typu 3–5–3–2, a więc coś co znacznie odbiega od posiadanej przez nas ręki.

Rozważmy wobec tego to o czym nigdy nie powinniśmy zapominać gdy licytują przeciwnicy – mianowicie kontrę.

Będzie ona miała karność 50% („Wybieraj!”) i – jak łatwo sprawdzić – ręka nasza podpada pod nią prawie idealnie. Jeśli partner zniesie, to nie znajdziemy się w kłopocie, ponieważ sam fakt zniesienia da brakujące pół lewy do pełnego pokrycia na 3©.

 

8

1¨

 

2ª

3§

 

?

A D W 10 x

A D W

A x

x x x

Co licytujesz ?

Jeśli chodzi o układ – mamy rękę niemal modelową

Jeśli chodzi o honory – to mamy bardzo duże OD kierowe oraz nieznaczne OD pikowe ( 2ª  mogło być dane z nieco gorszym longerem).

Biorąc pod uwagę DOD-1 i DOD–6, musimy zalicytować BA (co sprzeda OD w dotychczas nielicytowanych kierach) – i to najlepiej z przeskokiem, ponieważ OD kierowe jest bardzo duże ( DOD–7 ). By rozstrzygnąć, na jakiej wysokości można zalicytować BA, należy rzecz jasna przeprowadzić bilans:

Honory:   ª = 2+    © = 2+   ¨ = 1   § =  0   LS (Lewy Szybkie) = +     razem:  6– LH.

Układ:  2 LB za piki (ponieważ longer pikowy jest wyjątkowo dobry).

U partnera zakładamy 3++ LH, bo nasz przeskok bezatutowy będzie miał siłowość 75%.

RAZEM daje to 11+ LO, co oznacza że należy zalicytować 5BA (oczywiście nie będzie to żadna Konwencja Atutowa !).

 

do Telimeny

Co nowego... 

do Pikiera

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra