ŁS

 

Głębokie wejrzenie

 

22 X 2006

Expert „Wnikliwy” próbuje głębiej zinterpretować odzywki naturalne:

1©

1BA

2¨

2©

2

?

10 9 x

x x

A x x

A x x x x

1ba = naturalne, ale półforsujące (czyli 6-11)

Experci w panelu licytacyjnym „The Bridge World” (10 / 2005) zinterpreto­wa­li  2ª normalnie – Odchylenie Dodatnie w pikach ( KWx. Axx, AWxx, Dxx,... ).

Wnikliwy jest natomiast zdania, że 2 jest Czwartym Kolorem ! (czyli pokazuje blankę w pikach)

Dlaczego ?

Ponieważ z dotychczasowej licytacji E wynika iż ma on 5 trefli, a zatem... trefle są już odlicytowane !

„E ujawnił 5 trefli, nie głosząc trefli” (ma najwyżej 3 piki – bo nie powiedział 1; ma 2 kiery, bo
nie powiedział wcześniej
2©; ma najwyżej 3 kara, bo nie spasował na 2¨ ani nie podniósł do 3¨).

Oczywiście można ustalić, że w tej sekwencji trefle uznaje się za odlicytowane ! (więc piki za Czwarty),

Nie wolno jednak Wnikliwemu pisać (jak to napisał): „Moim zdaniem 2 jest czwartym kolorem” ani być zaskoczonym (jak to został zaskoczony) normalną interpretacją 2 przez expertów z „The Bridge World”. Experci są bowiem normalni – tzn nie ustalają znaczeń odzywek podczas gry – a jeśli wymyślają wyjątek, to piszą: „Propo­nujemy by w tej sekwencji było tak a tak...”.

ale nasuwa się pytanie – czy można ? i czy warto ? wprowadzać tego rodzaju reguły ogólne – tzn czy dopuszczać by znaczenie pewnych odzywek wynikało nie z literalnych ustaleń, ale z obrazu ręki wy­de­du­kowa­ne­go przez obu partnerów ( to obu jest oczywiście konieczne ) ?

Widać od razu, że byłaby to „wyższa szkoła jazdy” – tak wysoka, że nikt chyba nie sprostałby jej po­zio­mo­wi i najprawdopodobniej skończyłoby się na spisaniu wszystkich tego rodzaju sytuacji, czyli na do­da­niu nowej porcji ustaleń.

Krzysztof Sokołowski opublikował ongiś artykuł pokazujący na kilku rozdaniach, że można świetnie ra­dzić sobie na wiście na zasadzie „Dajemy te sygnały które w danej sytuacji są potrzebne, ufając że partner wydedukuje potrzebę identyczną”– i szczerze mówiąc tak się właśnie na ogół wistuje ! – z rozpaczy, albowiem skodyfikowanie wistu wymagałoby ze 100 prac na miarę herkulesowych.

Być może „coś jednak w tym jest”, a że na razie nie wiem na czym to „coś” może polegać, po­zwo­lę so­bie zasiać wątpliwości co do cytowanej sekwencji:

 

Oto kilka rąk, które może mieć gracz E:

 

1©

1BA

2¨

2©

2

?

Wxx x

xx

Axx

Axxx

xxxx

xx

Axx

Axxx

Wxx

xxx

KWx

Axxx

Wxxx

xxx

Axx

Axx

Kxx

xxx

xxxx

AWx

Wcale nie musi mieć aż pięciu trefli, a może się i zdarzyć że ma ich tylko trzy !

Oczywiście pod warunkiem, że licytuje elastycznie (czyli dba o przekazanie ogólnego obrazu ręki) – zgodnie zresztą z zaleceniem samego Wnikliwego („W brydżu trzeba myśleć elastycznie”).

Jest więc wątpliwe że E ma modelowo 3235 – może ma 3+2+3+4+, a może nieco inny ? – w każdym razie cztery trefle ma na niemal 100%, więc można umówić się, że zostały już „odlicytowane”.

Natomiast należy odrzucić jako niepoważny(?) argument Wnikliwego, iż 2 Czwartym Kolorem, bo ina­czej W nie miał­by po 2© dobrej odzywki z rękami: Wx AKxxx AKDx  xx,  xx AKxxx KDWx Kx

jak również stwierdzenie, że....

1©

1BA

2¨

2

x x x

D x

AW x x

A x x x

... 2 ­nie obiecuje tutaj niczego w pikach, bo inaczej z podaną ręką nie będzie co zalicytować (zatem musi być 2 silnym uzgodnieniem kar).

Rąk z którymi niema dobrej odzywki jest zawsze mnóstwo – jest więc wysoce nie­praw­dopodobne by obaj partnerzy wydedukowali (ad hoc, podczas gry !) ten sam ich rodzaj – i w dodatku tę samą odzywkę w której należy je ulokować.

Zatem...

STOP

Przypomniała mi się maxyma Bertranda Russela:

„Są twierdzenia które nie zasługują nawet na to by z nimi polemizować”.

 

TELIMENA

 

Co nowego... 

do Spisu

22 X 2006

redakcja@Pikier.com

© Pikier.com

Władysław Izdebski  „Amerykański panel licytacyjny”   „Świat Brydża”  9–10/2006 s.60

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,