Niemodelowosc. Jest to poprawka bardzo świeżej daty i przez to jej sformułowania obarczone są dużą dozą niepewności. Tym niemniej

 

Niemodelowość

nowe ujęcie – zastępujące wszystkie poprzednie

ŁS  5 XI 2018

Wprowadzenie

Rozważmy następujący problem typu: Co zalicytować?

 

1©

 

 

?

A x x

A D x x

K x x x x

A

Najpierw bilans:

5  LH   (5– oraz ćwiartka za Lewy Szybkie)

1++ LB   (za longer 5-kartowy (za kiery nie liczymy, bo to longer przeciwnika) )

2  LE   (za Lewy Esperanto, tj spodziewane u partnera)

RAZEM 8++ lew – co oznacza że należy rozważyć możliwość dania jakiejś odzywki

Zarazem jednak wzdragamy się przed każdym ewentualnym wejściem, ponieważ:

2¨   longer karowy jest słaby honorowo (gdyby chociaż był dłuższy) i są przy nim nadspodziewanie silne i długie kiery

1ba Klasyczne – jest duża nierównomierność w młodszych (zamiast 33 jest w nich 51)

kontra – jeszcze gorzej: na wywoławczą (0%) powinien być układ 4144, a jest drastycznie odmienny.

Istota powyższych wzdragań polega na tym, że mamy rękę zbyt odbiegającą od modelowej dla jakiegokolwiek wejścia; każde wprowadzi więc partnera w błąd co do obrazu naszej ręki, każde będzie wyraźnie niezgodne z dyrektywami NSL. Taka sytuacja grozi stratą w dalszej licytacji. Można tę groźbę oceniać „na oko”, ale najlepiej będzie ją wyliczyć ją – rzecz jasna, w lewach – które nazwiemy Lewami Niemodelowymi (LN).

 

Algorytm wyliczania opiera się na uzmysłowieniu sobie (choćby na oko) ręli modelowej dla danej odzywki i na wypunktowaniu różnic między ręką posiadaną a modelową:

Niemodelowość Bazowa

1) za każdą kartę ponad długość modelową – odjąć ćwierć lewy
2) za karty brakujące do długości modelowej – odejmować z progresją: 1, 2, 3,... ćwiartki
3) za każdą LH brakującą do siły modelowej – odjąć ćwiartkę

4) za jaskrawo nierównomierne rozłożenie honorów – odjąć (po uważaniu) 1–2 ćwiartki

5) za proporcjonalnie duży niedobór Lew Szybkich (Asów i Króli) – 1 ćwiartkę

Niemodelowość Wynikowa

Dzielmy Bazową przez Poziom 

(np dla odzywki 2X dzielimy przez 2, dla 3X dzielimy przez 3,... dla 1X już dzielić nie trzeba)

Algorytm ten wywodzi się z koncepcji

KANAR

KAlkulator NAdwyżek i Rozrzutów

 

 

Oto przykład:

 

1©

 

 

?

Axx

ADxx

Kxxxx

A

Obliczmy niemodelowość dla 2¨:    

Układ modelowy to około 3253, mamy więc:

2 karty ponad długość modelową w kierach – za każdą liczymy ćwiartkę

2 karty popod długość modelową w treflach – za pierwszą 1 ćwiartka, za drugą – 2

 nierównomierny rozkład honorów w longerach – za 1 ćwiartkę

Bazowa niemodelowość 2¨ wynosi  więc 6 ćwiartek, czyli 1++ LN (Lew Niemodelowych), ale ponieważ jest to odzywka na poziomie 2, musimy powyższe podzielić przez 2 – otrzymując +++ LN.

Mieliśmy na początku 8++ lew, ale teraz po odjęciu +++ pozostaje 8–, czyli do pokrycia bilansowego brakuje ćwierć lewy.

Można to zgrabniej wyrazić tak: Mamy teraz 8– LM (Lew Modelowych), wobec tego saldo odzywki 2¨ = –ćwierć lewy.

 

Obliczmy teraz niemodelowość kontry:

Jest ona wywoławcza (0%), więc jej modelowy układ to 4144: 

– w pikach 2 karta za mało, czyli 1 ćwiartka

– w kierach 3 karty za dużo, czyli 3 ćwiartki, oraz o wiele za silne skupienie honorów za co liczy się 1 ćwiartka

– w karach 1 karta za dużo, czyli 1 ćwiartka

– w treflach 3 karty za mało – pierwsza za 1, druga za 2, trzecia za 3 – łącznie 6 ćwiartek

Razem 12 ćwiartek, czyli aż 3 LN (Lewy Niemodelowe) – czyli do pokrycia bilansowego na wejście kontrą brakuje strasznie dużo.

 

Obliczmy niemodelowość wejścia 1ba Klasyczne – modelowy układ to coś koło 3433:

– w karach 2 karty za dużo, czyli 2 ćwiartki

– w treflach 2 karty za mało – 1 za pierwszą, 2 za drugą – czyli łącznie 3 ćwiartki  

Razem 5 ćwiartek, czyli 1+ LN – a ponieważ na początku wyliczyliśmy rękę na 8++ lew, wydaje się że mamy pokrycie na 1ba, ALE:

Dla 1ba Klasycznego Esperanto wynosi tylko 1++ – zatem do pokrycia bilansowego brakuje nam ćwierć lewy

 

Tak więc wyszło nam że najwłaściwszą decyzją jest spasowanie – a jeśli coś nas korci, to na pewno nie powinna to być kontra.

 

     

1♠

 

1¨

 

?

K

D 10 x

D x x

W 10 9 8 x x

Rozważmy czy mamy na odzywkę  2§

zakładając że jest ona „zachęcająca”,

czyli powinna mieć pokrycie bilansowe do minimum otwarcia 1¨ , tj do 3++ LH

 

Bilansujemy:

1++ LH   (singlowy K w kolorze pnika za ćwiartkę, W109 za ćwiartkę)

3– LB      (za longer 6–kartowy)

3++  LE   (minimum otwarcia 1¨)

+     za singla w kolorze przeciwnika

Razem 8 lew

Niemodelowość:

Układ jest ca idealnie modelowy, ale trzeba odjąć:

1 ćwiartkę – za proporcjonalnie duży niedobór lew szybkich 

1 ćwiartkę – za nierównomierność honorową (więszość honorów poza longerem)

i sumę podzielić przez 2 (poziom odzywki), co daje niemodelowość wynikową = 1 ćwiartka.

Jest więc 7+++ LM (Lew Modelowych)

Przy braku ćwierci lewy można spokojnie spasować, nie przejmując się tym że experci w „Brydżu” 7–1983 licytowali: 2§ 2¨ 1BA

 

 

3§

 

pas

 

?

x

A D W x x x

K W x x x

x

   Rozważmy  czy można pozwolić sobie na 4♥

 

Bilans:

3++ LH 

4+ LB      (za układ 65; patrz  Fortologia )

2++ LE    ( patrz Esperanto )

+            za singla w longerze przeciwnika

Razem 10++ lew

Niemodelowość:

 Układ modelowy dla 4♥ to coś około 2–7–2–1, zatem obliczmy niemodelowość bazową:

brak 1 karty w pikach – 1 ćwiartka

brak 1 karty w kierach – 1 ćwiartka

nadmiar 4 kart w karach – 4 ćwiartki

Razem 6 ćwiartek – co podzielone przez 4 (wysokość kontraktu 4♥) daje półwtorej ćwiartki

Zatem jest pokrycie bilansowe na wejście 4♥

 

Przypuśćmy teraz że po 4♥ drugi przeciwnik licytuje 5§ które dobiegaja do nas:

Teraz Esperanto wynosi 2 + 1 = 3, a niemodelowość dla 5♦ jest zerowa – mamy zatem pełnoprawną odzywkę 5♦ !

 

       Wcześniejsze ujęcie niemodelowości jest w plikach  Osika 4.htm  Osika 5.htm   

 

Kryterium Wartościowania Odzywek

      źródło  STALIN

Saldo odzywki = (ilość LM) – (ilość lew potrzebna do wygrania kontraktu)

Np +1/4, +1/2,... – nadmiar, –1/4, –1/2,... – niedobór, 0 – w sam raz

Odzywka dopuszczalna = odzywka o saldzie nieujemnym ( ≥ 0 )

Odzywka optymalna

Z dwóch odzywek dopuszczalnych różnej wysokości należy wybierać tę o saldzie mniejszym (bo pełniej wyprzedaje rękę)

Z dwóch dopuszczalnych tej samej wysokości należy wybierać tę o saldzie większym (bo ma lepsze pokrycie bilansowe)

Wydaje się że jest tu pewna niekonsekwencja, lecz jest ona jednak pozorna.. 

    

Telimena

Co nowego...

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje - do Czytaj!