Ł.Sławiński

FORTOLOGIA – Lewy Blotkowe

15 I 2004

 

 Spodziewane ilości LB własnych, kiedy o Partnerze nic bądź prawie nic nie wiadomo:

Układy z kolorem 5+kartowym:    5332  5422  5431  5440  5521  6322  ...

Za każdy kolor 4+ policzyć LB jak niżej:

4

=

++

Na przykład:

dla układów 54 wyjdą 2 LB    ( 1++ za kolor 5  oraz  ++  za kolor 4  )

dla układów 55 wyjdą 3 LB    ( 1++ za każdy kolor 5 )

dla układów 64 wyjdą 3+ LB  ( 3– za kolor 6  oraz  ++  za kolor 4 )

Jeśli kolor jest „gęsty” (dużo honorów lub wysokich blotek), należy dodać + bądź ++

5

=

1++

6

=

3–

7

=

4+

8

=

5++

Symbol + oznacza dodatkowe ćwierć lewy, a symbol – oznacza niedobór ćwierci lewy.

Układy bez koloru 5+kartowego:    4333  4432  4442

W tym przypadku nie należy polegać na LB własnych, lecz na LB spodziewanych u Partnera

(bo z układami takimi zazwyczaj nie forsujemy gry w kolor własny, lecz wywołujemy Jego longer)

Średnio będzie on miał aż 2– LB i tyle należy na razie założyć robiąc wstępny bilans statystyczny.

(należy pamiętać, że w najgorszym razie będziemy mieli na spółkę z Partnerem około 1 LB).

( patrz także uwagi w Esperanto )    

 

Jeśli już wiadomo, że Partner ma longery w naszych kolorach krótkich (są misfity):

wartość naszych fort należy obniżyć o ćwiartkę bądź połówkę (więcej – ?).

Jeśli już wiadomo, że Partner fituje jeden z naszych longerów:

należy od nowa obliczyć wartość układową połączonych rąk (forty + przebitki).

 

Powyższe zostało oparte na obliczeniach, których wyniki są pod:  Tabela

Zaokrąglenia spowodowały następujące błędy (w lewach):

5332

+0,032

55

-0.065

65

-0,169

5 razy błąd < 0,1

2 razy błąd < 0,15

2 razy błąd < 0,2          Największy błąd = 0,189

54

-0,043

6

-0.136

7

+0,017

5440

+0,118

64

-0,189

74

-0.058

 

 

TELIMENA

 

Co nowego...

do Spisu

15 Stycznia  2005

mailto Pikier

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,

Odwołania do tutaj:  Osika 1