NOTATKI

Matematyka w Pikierze

NOTATKI.htm

Niniejszy index pokazuje te artykuły w Pikierze, które mają jakiś związek z matematyką.

Będą one stopniowo zastępowane duplikatami relacjonującymi sam aspekt matematyczny, przezna­czonymi dla czytelnika zainteresowanego głównie zastosowaniami matematyki w brydżu.

To co już zostało zastąpione – zostało podkreślone.


Punktowanie:     Punktowanie rozdania

       Punktowanie pojedynku        Punktowanie turnieju

Nie wszystkie pojedynki zostały rozegrane

Licytacja:

STatystyczny Algorytm LIcytacji Naturalnej

OSIKA – równania honorowe  Osika    Fortologia

Algorytm licytacji:     DWI  Niemodelowość  KANAR    Esperanto    Arkona

Alternatywność   Blokada

Strategie:      Mieszane       Entropia      Blotkowanie      Panta rei     Szansologia

Statystyka:  Kontraktów

 

i gościnnie:  Heurystyki

 

    

A to już nie ma nic wspólnego z brydżem.

Oto dwa „przyczynki” Naczelnego Pikiera do matematyki:

Hipoteza Maxymalnego Splotu (1972)

Hipoteza Indukcji Początkowej (2008)

JEŚLI: jest ileś tam funkcyj przekształcających pier­ścień reszt modulo R  na siebie, i zarówno one jak ich różnice są różnowartościowe     

TO:  jest ich najwyżej tyle ile wynosi najmniej­szy dzielnik właściwy liczby R zmniejszony o 1

[wszystkie użyte dalej liczby liczby są naturalne]

Niech T(n) oznacza tezę o liczbie n.

Dla każdej T istnieje takie k że:

JEŚLI  dla każdego i < k  jest T(i)

TO dla każdego n jest T(n)

Geneza: patrz Jak dokonałem wynalazku

Spróbuj to rozstrzygnąć ?  (potem zajrzyj )

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   
A oto największe odkrycie matematyczne Naczelnego Pikiera:
Jest to tzw justycjalizacja (2003), opisana w Punktowanie turnieju a historycznie pod Justycja.
Chodzi o to że punktowanie turnieju wieloosobowego „każdy z każdym” poprzez zsumowanie wyników po­szczególnych pojedynków nie uwzględnia wzajemnej zależności wyników. Justycjalizacja podaje na to reme­dium, a jej zastosowanie często istotnie zmienia kolejność graczy. Wygląda więc na to że powinna być przy­jęta powszechnie.
Nie jest justycjalizacja żadnym twierdzeniem, a jedynie sposobem na uchwycenie zależności – podobnie jak metoda najmniejszych kwadratów nie jest twierdzeniem, mimo iż jest powszechnie uznawana i stosowana.
Wśród brydżystów justycjalizacja nie wzbudziła żadnego odzewu. Była ongiś posłana do pewnego czasopi­sma, ale zdaje się że z powodu incydencji brydżowych nie została zrozumiana lecz zlekceważona.
  
Na wzmiankę zasługuje również wielce oryginalny Aksjomat Wzrastania Prawdopodobieństwa:
To co się zdarzyło miało w ostatniej chwili największą szansę zaistnienia
Naczelny potrafi przy pomocy tego aksjomatu udowodnić Postulat Legendre’a (1805):
Jeśli wykonano szereg pomiarów pewną wielkości, to najbardziej prawdopo­dob­ną jej wartością jest średnia arytmetyczna.
i jest zdania że ten aksjomat jest sensowny i do dowiedzenia Postulatu Legrenge’a niezbędny.

 

 

Co nowego... 

do Spisu

24 IX 2006

redakcja@pikier.com

Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,


 

O procencie składanym - tzw kapitalizacja podokresowa: 

  wartość funkcji zależy od tego jak często ją wcześniej liczono!!!?????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Hipoteza Indukcji Początkowej

 

Hipoteza jest prawdziwa, o czym b.łatwo przekonać się dowodem nie wprost.

Oryginalność tej hipotezy polega na potwierdzeniu „zdroworozsądkowego” przypuszczenia, iż jeśli coś zachodzi dla dostatecznie wielu kolejnych liczb naturalnych, to zachodzi i dla wszystkich większych.

Niestety, dowód jest niekonstruktywny – wyznaczenie owego k to zadanie daleko trudniej­sze od znalezienia do­wodu tezy dla dowolnej liczby naturalnej – tak więc użyteczność tej hipotezy (tj już twierdzenia) jest zerowa.

Niemniej dla celów dydaktycznych jest wspaniała.

Zauważmy że dowód nie wprost polega tutaj na zaprzeczeniu implikacji, która w logice klasycznej trak­towana jest czysto formalnie, tzn następnik jest związany z poprzednikiem tylko przez wymóg A=>B == (A i B’)’ , co wielu logików uważa za związanie niedostateczne.

 

Wyszła na jaw rzecz jeszcze bardziej zdumiewająca – poprzednik implikacji można zastąpić po pro­stu przez T(k). Teraz staje się to jeszcze bardziej szokujące, bo wystarczy do­wieść tezy dla jednej wartości !! byleby – baga­telka, LOL – wiedzieć ile ona wy­nosi. Tak to jest z dowodami niekonstruktywnymi – i dlatego przez tzw matema­tyków–intuicjonistów są odrzucane. 

Okazało się w końcu (w 2018) że twierdzenia pasujące do powyższego schematu były już ongiś dostrzeżone: patrz https://www.bu.edu/wcp/Papers/Logi/LogiZenk.htmx