Krzysztof Gawor

Statystyka kontraktów

2 XI 2009

Jak często grywane są poszczególne kontrakty?

W bardzo starych numerach miesięcznika „Brydż” można znaleźć następujące statystyki:

Ze względu na strefę:  częściówki – 55%,  końcówki – 40%,  szlemiki i szlemy – 5%

Ze względu na kolor końcówki:   BA – 40%,  4 w starszy – po 25%,  5 w młodszy – po 5%

Rzecz jasna, powyższe procenty uwarunkowane były brydżowym zapisem - zatem nie wskazywały jak często można dany kontrakt wygrać, lecz jak często jest wylicytowywany.

 

A oto odpowiedź na pytanie Jak często jest MOŻNOŚĆ wygrania poszczególnych kontraktów:

orientacyjne%%

dokładniejsze%%

Wartości te uzyskano zliczając możliwe do wygrania kon­trakty w BA, Piki i Kara – każde obliczenie przeprowadzono na osobnej serii wylosowanych 50 tysięcy rozdań

(dokładne sprawozdanie podane jest w arkusz-kg1.xls).

 

Jak widać w BA można wygrać kontrakt danej wysokości w zasadzie tak samo często jak w każdy z czterech kolorów.

 

Oczywiście liczby te obarczone są błędem spowodowanym obustronnie optymalną rozgrywką w widne karty.

 

BA

Kolor

 

BA

Kolor

1

31

27

1

30,66

27,04

2

26

24

2

26,21

24,28

3

18

20

3

17,93

19,93

4

12

15

4

11,61

14,54

5

8

9

5

7,71

8,96

6

4

4

6

4,29

4,12

7

1

1

7

1,59

1,13

Pytanie: czy i jak można uzyskać wyniki bardziej wiarygodne?

krzysiek.gawor@gmail.com


ŁS 31 X 2010

Z powyższych wyników można wyliczyć:

średni kontrakt do wygrania w BA = 2.59

średni kontrakt do wygrania w Kolor = 2.71

Impulsem do przeprowadzenia tych symulacji była kwestia, czy jest jakieś uzasadnienie frekwencyjne dla wyższego punktowanie kontraktów 3ba i 4 w starszy. Jak widać nie ma.

 

Co nowego... 

do Spisu

2 XI 2009

redakcja@pikier.com

Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,

http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=watek&group=pl.sci.matematyka&tid=9506182