ŁS          

Yahusi – jak z nimi walczyć w internecie

1 IX 2010

Najpierw proszę zerknąć do Jak klasyfikować ...  po czym kontynuować...

Dwie Wellsowskie klasy niższe – Tępi i Nikczemni – to pospolicie mówiąc: Durnie i Chamy.

Ja wykoncypowałem sobie nieco inną, bardziej ogólną klasyfikację – wg stopnia jahusowości.

Oto jak wyglądało pierwsze natknięcie się Gullivera w Krainie Koni na jahusów:

Liczące około czterdziestu sztuk stado nadbiegło z sąsiedniego pola i stłoczyło się wokół mnie, sko­wycząc i wykrzywiając się; podbiegłem wówczas do drzewa i oparłszy się plecami o pień począ­łem wywijać rapierem, by utrzymać je z dala. Kilkoro z tego przeklętego pomiotu wspięło się po ko­na­rach na drzewo, skąd zaczęły wypuszczać na mnie swój kał; unikałem go jednak przylgnąwszy cia­sno do pnia, lecz cuchnące, padające wokół odchody niemal zadusiły mnie.

To byli najprymitywniejsi jahusi – stopnia 0; są jednak jahusi bardziej wyrafinowani, obsrywający bliź­niego swe­go w sposób bardziej „kulturalny”. Mówiąc szczerze – wszyscy jesteśmy w pewnym stop­niu jahusami, niemniej powinniśmy się starać osiągnąć stopień jak najwyższy; im wyższy tym mniej będziemy zasługiwać na to miano:

Stopień

 

0

obsrywają dosłownie (na tych natknął się Gulliver)

1

obsrywają słowami – są to jahusi stopnia 0 które nie mogąc pofolgo­wać swojemu upo­do­ba­niu, używają w zastępstwie słów pokrewnych; peł­no ich w internecie, omijają ewen­tu­alną cenzurę poprzez zniekształcanie słów bądź częściowe wykropkowanie.

2

obsrywają zarzutami, pomówieniami itp – wyrażonymi wprost i bez próby uzasadnienia

3

jak wyżej – ale próbują je uzasadnić insynuacją, kłamstwem, fałszerstwem, sofizmatem.

4

obsrywają oszczerstwami ubranymi w szaty komplementu, zazwyczaj wstępnego.

wyższy

    dalej już nie wiem

Jahusów spotyka się wszędzie, zwłaszcza w internecie. W brydżu jest ich stosunkowo mało, nie­mniej... oto analiza dyskusji internetowej jak miała miejsce w wątku Czego możemy...

Sędzia <tu podano nazwisko> zawyrokował (cytuję):
2§ nie trzeba alertować, bo KAŻDY wie, że to stayman”
„Namysł nie miał znaczenia” [żadnych pytań do graczy, Karty Konwencyjnej brak]
„W rozdaniu nic się nie stało, grać, zachować ciszę”
Po wyjściu z szoku i protestach słyszymy dodatkowo:
„Jestem sędzią państwowym, wiem lepiej”
Ten argument podcina nam skrzydła, ale próbujemy walczyć dalej podpierając się regulaminem. Na stole przy jednym przeciwniku stało piwo (10 rano, pierwsze rozdanie turnieju (!). Po zwróceniu na to uwagi sędziemu słyszymy (cytuję):
„Na turniejach, które JA sędziuje alkohol może stać na stole, a zawodnicy mogą być kompletnie pijani”.

Nie walczę o nic. Chciałam tylko szerszemu gronu przybliżyć osobę sędziego <tu nazwisko>, którego karierę będę odtąd śledzić z zapartym tchem.

Jahus stopnia 2 (bo niczego nie uzasadnił – opis rozdania pod Najgłupsze) zainicjował napaść.

Nie próbował zasięgnąć opinii innych, wie że ma rację i już; podaje nazwisko sędziego.

To się nadaje na dyscyplinarkę dla niejakiego <tu nazwisko sędziego>. Dożywotnią.

Inny jahus stopnia 2 natychmiast skwapliwie się przyłączył.

„Jestem sędzią państwowym, wiem lepiej” – G... pan wie

Sędzia powinien przeprosić nie tyle za brak profesjonalizmu i ignorancję, ale też za chamskie odzywki.

To był jahus stopnia ... to już nie jest pełne 2, raczej 1 i pól.

Teraz Pikier (jahus stopnia ...?) usiłuje powstrzymać jahusów protestując ostro przeciwko nie­uza­sad­nionej napaści i powołując się na swoją wypowiedź w Najgłupsze. Ale gdzie tam...

Napaść trwa nadal, z tym że obiektem jej staje się także Pikier:

Naprawdę przed wydawaniem kategorycznych wyroków broniących CHAMSTWO, LENISTWO, ZADUFANIE (w końcu jestem sędzią państwowym i arcymistrzem) może jednak warto sprawdzić czy to co się pisze ma sens ?

Opisał <Pikier> wydarzenia, w których nie uczestniczył, nie kibicował, a nawet nie znał podstawowych faktów. Szkoda mojego cennego czasu na dłuższy komentarz.

Co jak co, ale na pewno nie ma sensu rozmawiać z kompletnymi ignorantami w dziedzinie prawa brydżowego i polityki systemowej [tzn z Pikierem], więc rozumiem dlaczego <tu nick osoby, która zainicjowała nagonkę> postanowiła zakończyć z Panem dyskusję.

Czego oczekiwał <jahus który to wszystko zaczął>  od sędziego i ogólnie w turnieju – kultury a tego nadal brakuje i to powinno być przedmiotem naszej troski bo tylko w ten sposób przyciągniemy na turnieje więcej graczy, a do brydża dzięki temu sponsorów

Wiem tylko jedno, że jak ktoś mnie z łokcia to ja z kolanka. Szkoda mi jednak brydżystów uczciwych, którzy cierpią na tym, że przegrywają rozdania bo opsy grają ciałem, nie wg zasad, lecz wręcz łamiąc podstawowe zasady, a sędziowie ich nie karzą za takie zachowania, lecz wręcz PRZYZWALAJĄ na takie zachowania!!

Napisano skąd szok i skąd protesty.
"Skoro ani słowa o tym nie napisano" – jest kłamstwem do kwadratu.
"jest niemal pewne, że było to zawzięte pieniactwo" – wyciągnięcie takiego nielogicznego wniosku na podstawie przez siebie sformułowanego kłamstwa, to skrajny ...... (nie znalazłem słowa).

Meritum – kozi upór Pikiera w wygłaszaniu nielogicznych wniosków, oraz kłamliwych osądów.

Ktoś z Obsługi Forum (dotąd i potem kompletnie milczeli) wyjaśnia:

„Rozmawiałem z tym sędzią – potwierdził opisany przypadek, włącznie ze swoimi ko­mentarzami, ale z jedną poprawką. Nie powiedział, że zawodnicy mogą być pijani, tylko mogą pić piwo.”

Tak więc główna przyczyna jazgotu blednie, ale jahusi pomijają to oczywiście milczeniem.

Teraz Pikier żmudnie i szczegółowo dowodzi, że z Zasad Alertowania wcale nie wynika, że 2§ musiało być zaalertowane, jednak wszelka próba rozumowania jest dla jahusów niemal obelgą:

Może lepiej jakby pan Pikier nie zaśmiecał forum durnymi wywodami o (sam się już zgubiłem o czym Pikier wodę leje) błędach jednego zdania,

Dobrze, że pan Pikier podał link do Najgłupsze bo już chciałem napisać, że przesadziłem i prze­pra­szać za ton wypowiedzi... Zrobiłbym strasznie głupią rzecz, gdyż komentarze są jeszcze bardziej kłam­liwe niż były Mniejsza z tym...                          To już pochodzi z innego wątku (Banicje)

i znajduje się jeszcze dwóch jahusów, którzy pod ostatnią wypowiedzią dopisują WOW (sic!).

Czemu Pikier spotkał się z jeszcze większą zaciekłością niż ów sędzia brydżowy?

Otóż jahusi chcą uchodzić za surowych, sprawiedliwych i mądrych sędziów nad sędziami, więc wpa­da­ją we wściekłość, kiedy ktoś (pośrednio) uzmysławia im że są jednak jahusami.

Najbardziej napastliwy jahus był zarazem najgłupszy – Głupota i Chamstwo idą w parze. 

Bo jahus nie szuka prawdy (myślenie zbyt go męczy) – on pazernie szuka „swojej racji”.

Walcząc z Chamstwem walczymy więc zarazem z Głupotą.

Choć zachodzi i wynikanie odwrotne. Np studiowanie matematyki radykalnie oducza jahusostwa.

Ktoś kto nabrał nawyku dowodzenia automatycznie (z rozpędu) odzwyczaja się od wyrażania pochop­nych, nieuzasadnionych sądów. Sam brydż z natury swojej daje tu niewiele, jako że decyzje głupie oka­zu­ją się w zbyt dużej ilości przypadków decyzjami zwycięskimi (słynne „dobrze znaczy skutecznie”).

Jak zwalczać jahusów w internecie? Oto projekt:

Regulamin dla forum  

Wypowiedzi:

Nie mogą zawierać wyzwisk, obelg, znieważeń, wulgaryzmów, ośmieszania

Wszelkie oskarżenia, zarzuty, pretensje, epitety – muszą być rzetelnie uzasadnione

Nie mogą kwestionować zasadności banów

Ukrócenie Chamstwa ukróci zarazem Głupotę, czyli podniesie się poziom dyskusji.

Jahusi mogą się wprawdzie „obrazić” i odejść, ale na ich miejsce przyjdą ludzie.

Banowanie:

Stosować śmiało i szeroko – tydzień to minimum, nawet za drobiazg

Dopisywać zawiadomienie o banie do wypowiedzi ukaranej

Zostawiać wypowiedź w całości (wyjąwszy coś bardzo drastycznego)

Powyższe 3 środki będą dobitnie ostrzegały i odstraszały potencjalnych jahusów.

Nie uzasadniać banów ani nie stosować pouczeń i ostrzeżeń.

Do jahusów i tak to nie dotrze, jedyne co do nich przemówi to oratio obliqua.

Bany powinny być wymierzane anonimowo – w imieniu Forum.

Zauważmy że powyższe postępowanie wymaga znikomej fatygi od Obsługi Forum.

Czy jednak ktoś dzisiaj odważy się tępić jahusostwo...?

W demokracji przecież zabiega się o względy jahusów.

 

„Rózga i karanie daje mądrość, ale dziecię puszczone na swą wolę, przynosi wstyd matce swojej”

 

Ciąg dalszy  Jahusi na Forum

 

Mizeria brydża

Mizeria forum

Co nowego...

do Spisu

1 IX 2010

 

 

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,