ŁS

Nikczemna akcja na Forum

16  X  2018

Wyszliśmy ze  Skandalu sądowego na Forum a teraz przeprowadzimy śledztwo...........................

 

1) Zostałem zbanowany za post odnoszący się do wypowiedzi WMM brzmiącej następująco:

Jakieś szaleństwo się odbywa, może to jesienne przesilenie, z powodu kontrowersyjnego w swojej tre­ści wpisu odchodzi wieloletni user tego forum. Pan Pikier już rychtuje czerwone szturmówki i będzie za­garniał fo­rum mimo że ma własne, rozumiem moderatorzy popełnili błąd a w zasadzie wpadli w pułapkę p. Pikiera, który jak rozumiem z powodu nadmiaru wolnego czasu postanowił rozpra­wić się z FB, gratu­lacje dla pod­usz­czonych i podpuszcza­jących, w nagrodę dla pana Pikiera ja proponuję 2 miesięczne wa­kacje da mu to nie­zbędny czas do namysłu czy chce dalej być na tym forum, czy jednak reaktywować własne. Jezu zna­czy cierpliwości, naj­pierw jeden teraz drugi, co w tych ludzi wstępuje.

2) Mój post komentujący powyższe został skasowany (jako rzekomo obraźliwy), a jego treści nikt nie przytoczył.

3) Ja twierdzę że mój post zaczynał się tak:

„Czyś pan zwariował?  A co ja złego zrobiłem???”... i było coś jeszcze krótkiego, tak ca do końca linijki.

4) Poza mną nikt nie chce powiedzieć cokolwiek na temat treści, choć na pewno 2+ osoby ją widziały

5) WMM twierdzi że w końcówce były obelgi, jednak nie raczy ich choćby w przybliżeniu przytoczyć (obelgi wo­bec siebie zwykle się pamięta). Ja twierdzę że w poście na pewno nie było żadnych obelg,

6) Twierdzę że zbanowano mnie za wstępne pytanie! co imo było skandaliczną nadgorliwością.

7) Władca Forum gdzieśtam stwierdził że nazwałem WMM głupkiem – imo miał na myśli to wstępne py­ta­nie.

8) Nikt nie raczył wypowiedzieć się co do treści postu, choć kilka osób zapewne przelotnie go widziało

9) Może dlatego że WMM wyraził życzenie, aby treści nie ujawniano (nie chce ujawnienia dowodu!!??):

Administracja ma w archiwum jego skasowany post i doskonale sobie zdaje sprawę, że Pikier skłamał, to żadne oskarżenie tylko stwierdzenie faktu, Pikier wybielił się na swojej stronie i nie podał pełnej wersji po­stu, czyli jest kłamcą.
Progrock, nie podam nie będę zaogniał sytuacji, może to zrobić administrator forum, sprzeciwiał się nie będę .... albo zapytajcie Pikiera, może sobie sobie przypomni ostanie stwierdzenie i poprawi w swoim ar­ty­kuliku
Już mam odzew, że przed skasowaniem postu kilkoro z userów go widziało więc mogą się podzielić z wami za­kończeniem postu, ja wolałbym aby jednak tego nie czynili.

10) W tym poście WMM zwraca się do juzera {progrock}, który wcześniej właśnie zapytał go o końcową treść

skasowanego postu: Proszę napisać jak to brzmiało, abyśmy mogli ocenili.

11) Pytający post juzera {progrock} ostatnio zniknął z wątku bez śladu. Przez pomyłkę??

12) I wreszcie jest wysoce nieprawdopodobne, abym napisał jakieś obelgi jako że:

– w ca 11000  postów chyba tylko 1-3 razy takowych użyłem, i to tak oględnych że trudno je nazwać obe­lgami.

– post który skomentowałem nie był tego rodzaju, aby wywoływać silne zdenerwowanie – ot, jakieś bzdury.

PODSUMOWUJĘ

Moim zdaniem powyższe fakty, poszlaki i wywody dowodzą niezbicie że:

Władca Forum i WMM zadziałali oszukańczo i kłamliwie w celu zniesławienia mnie.

Ani Władca Forum ani WMM nie przytaczają choćby w przybliżeniu treści postu (a WMM nawet wolałby aby nie przytaczono!), ponieważ grozi to tym, że osoby które go przelotnie widziały ockną się jednak i to zde­men­tują.

Ja tego się nie boję i wzywam je do ujawnienia (zresztą, a nuż naprawdę nabluzgałem?)

 

A teraz wypada się zastanowić na pobudkami ich działania – czy w ogóle istnieją?

Władca Forum

Mam tylko ogólne podejrzenia. Po serii złośliwości których się wobec mnie dopuścił (sądzę że po prostu z nie­chęci władcy do zbyt oryginalnego poddanego), scharakteryzowałem go bardzo negatywnie jako władcę w pliku pucio.htm, co wywołało takie jego oznajmienie:

Nie jestem zainteresowany dalszym twoim uczestnictwem na FB. To nie podlega dys­ku­sji.

i w końcu explodowało w postaci dania mi niesprawiedliwego bana pod bardzo lichym pretekstem, a na­stęp­nie w postaci 2-3 uszczypliwych wypowiedzi (nie w tej sprawie) na Forum pod moim adresem.

WMM

Wystarczy spojrzeć na jego wpis nt Pikiera i TRada. Powtarzam go tutaj:

Jakieś szaleństwo się odbywa, może to jesienne przesilenie, z powodu kontrowersyjnego w swojej tre­ści wpisu odchodzi wieloletni user tego forum. Pan Pikier już rychtuje czerwone szturmówki i będzie za­garniał fo­rum mimo że ma własne, rozumiem moderatorzy popełnili błąd a w zasadzie wpadli w pułapkę p. Pikiera, który jak rozumiem z powodu nadmiaru wolnego czasu postanowił rozpra­wić się z FB, gratu­lacje dla pod­usz­czonych i podpuszcza­jących, w nagrodę dla pana Pikiera ja proponuję 2 miesięczne wa­kacje da mu to nie­zbędny czas do namysłu czy chce dalej być na tym forum, czy jednak reaktywować własne. Jezu zna­czy cierpliwości, naj­pierw jeden teraz drugi, co w tych ludzi wstępuje.

Wygląda to na ambitny popis elokwencji inteligenckiej, a ja skwitowałem to pytaniem „Czyś pan zwario­wał?”

(a co? miałem się tym zachwycić?). To musiało wywołać głęboki uraz i chęć odegrania się za wszelką cenę.


23 X 2018:    Ban umarł – niech żyje Ban!  Zerwanie z Forum

 

 

Mizeria brydża

Mizeria forum

Co nowego...

do Spisu

16 X 2018