Graczy przy stoliku oznacza się literami W N E S (Wieczór, Noc, Eos, Słońce)

 

 

pas

 

 

 

3©

 

pas

1©

 

 N

W   E

S

3¨

 

 

pas

 

3© – Noc wchodzi w spólkę z Wieczorem:

 

Rozgrywany będzie kontrakt 3©, bo jest to ostatni kontrakt zalicytowany w spólce (kontrakt 3¨ się nie liczy, bo Eos licytując go nie była w spółce).

Wieczór będzie rozgrywał, Noc będzie „dziadkowała”,

a pierwszą lewę rozpocznie Słońce.

 

 

 

3ª

 

 

 

3©

 

pas

1©

 

 

3¨

 

 

pas

 

Rozgrywany będzie kontrakt 3ª, bo jest to ostatni kontrakt zalicytowany w spólce. (kontrakt 3¨ się nie liczy, bo Eos licytując go nie była w spółce).

Noc będzie rozgrywała, Wieczór będzie „dziadkował”,

a pierwszą lewę rozpocznie Słońce.

 

 

 

pas

 

 

 

 

1©

 

 

pas

1ª

 

 N

W   E

S

3¨

3§

 

 

3§

 

 

3§ Eos:

To była pierwsza zawiązana spółka – Eos ze Słońcem.

Zarazem jest to koniec licytacji ( pas, pas, powtórzenie).

Grany będzie kontrakt 3§

Rozgrywać będzie Słońce

Dziadkiem będzie Eos

Wyjście do pierwszej lewy wykona Noc

 

 

 

 

 POWRÓT