Jeśli gracz spasował nie będąc z nikim w spółce – nie wolno mu licytować „koloru” nowego

( tj dotąd przez nikogo nie licytowanego ) dopóki znowu nie znajdzie się w spółce.

Graczy przy stoliku oznacza się literami W N E S (Wieczór, Noc, Eos, Słońce)

 

 

pas

 

 

 

 

3©

 

 

5©

1©

 

 N

W   E

S

pas

?

 

 

pas

 

 

Jutrzence (Eos) nie wolno teraz nic zalicytować oprócz Kierów  !

(wejdzie wówczas w spółkę z Wieczorem)

 

Gdyby było wolno, to mogłaby zalicytować w zasadzie cokolwiek – bo prawie na pewno nikt nie wszedłby z nią w spółkę, i po trzech pasach i tak byłoby grane 5©.

 

 

 

4©

 

 

 

 

3©

 

 

3¨

1©

 

 

pas

4¨

 

 

pas

 

 

Eos mogła teraz zalicytować tylko w Kiery bądź w Kara.

4¨ Eos nie zawiązuje spółki z Wieczorem,

bo licytując 3¨ Wieczór był w spółce (z Nocą).

 

 

 

2ª

 

 

 

 

 

2§

 

 

 

2¨

2©

 

 

1©

pas

pas

 

 

1ª

 

 

 

 

 

pas

 

 

 

 

 

?

 

 

 

Słońce może zalicytować wszystko !

bo po 2ª znalazł się w spółce.

 

 

 

 POWRÓT