Początki brydża giną w pomrokach prehistorii.  Nie wydaje się by profesor Turlantani miał rację upatrując w malowidłach naskalnych w Libenii łowców mamutów grających krzemiennymi kartami.  Równie mało prawdopodobne jest...

Łukasz Sławiński

 

 

22  Lutego  2000 ©

Nowy Stary Brydż

                  

   Schyłek drugiego tysiąclecia charakteryzuje się wyraźnym spadkiem popularności brydża poza... gromadą zapaleńców którzy pieczołowicie kultywują go w swoich  organizacjach.  Ale organizacje, jak to zwykle bywa, z biegiem czasu kostnieją – stają się strażnikami wypracowanej sztampowej ortodoksji: regulaminów, przepisów, zakazów, nakazów itp nudziarstwa – i w dodatku wmawiają sobie i innym, że jest to rzekomo "wyższa forma brydża". A przecież brydż jest grą bardzo starą, i kiedyś był uprawiany w sposób prostszy, milszy i zarazem ciekawszy

       

Początki brydża giną w pomrokach prehistorii.  Nie wydaje się by profesor Turlantani miał rację upatrując w malowidłach naskalnych w Libenii łowców mamutów grających krzemiennymi kartami.  Równie mało prawdopodobne jest twierdzenie Duenikena, jakoby słynny fresk odkryty w starożytnej świątyni w Kadżengharato przedstawiał czterech kosmitów rozgrywających 1 Bez Atu. Ograniczmy się więc tylko do początków brydża dobrze udokumentowanych.

   5000 lat temu Sumerowie – lud zamieszkujący dorzecze Eufratu i Tygrysu – odkryli, że to co się mówi można zapisywać; a że nie mieli nic lepszego pod ręką zaczęli pisać na tabliczkach z gliny, które po wysuszeniu dawały się doskonale przechowywać. Tysiące, tysiące tych tabliczek odkopano dopiero w naszych czasach, a wśród nich znaleziono i karty do brydża.                              

   Z Sumerii brydż przeszedł do Egiptu, Fenicji, na Kretę, do Greków, i wreszcie...
      

Klaudiusz i Messalina

                

Neron i Petroniusz

                

Trajan i Salvinus

                
Termy Karakalli

                
Restytucja Aureliana

                
Kodeks Justyniana

                
SUMMA

                

Suwerenność Stołu

                

Przy Sześciokątnym Stole

                
Przypisy

ISBN  83-85077-08-1

Tu są opublikowane nieco wcześniej pierwsze notatki:  Nowy Brydż – pierwsze notatki

      

 

do Brydża

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra, SSO, Silny Pas, Lambda, Kombajn