P A N O P T I C U M

7 Września 2000

Gra sobie brydżysta w organizacji brydżowej, która podporządkowuje się innej organizacji brydżowej, która podporządkowuje się Światowej Federacji Brydża,, która stworzyła pewne definicje, aby w niektórych rozgrywkach zakazać pewnych ustaleń licytacyjnych.

Zagląda sobie brydżysta do tych definicji i czyta:

For the purpose of this Policy, a Highly Unusual Method (HUM) means any System that exhibits one or more of the following features, as a matter of partnership agreement:

a)     A Pass in the opening position promises the values generally accepted for an opening bid of one, and the player who passes will or may hold values a queen or more above average strength (i.e. an average hand contains 10 HCP).

b)     By partnership agreement an opening bid at the one level may be weaker than pass.

c)     By partnership agreement an opening bid at the one level may be made with values a king or more below average strength.

d)     By partnership agreement an opening bid at the one level shows either length or shortage in a specified suit; or either length in one suit or length in another
(wcześniejsza definicja:   length = three cards or more).

Czyta – myśli, czyta – myśli, czyta – myśli,...  i stwierdza, że sam sobie nie poradzi.

Prosi więc o pomoc Czytelników:

1)  Co oznacza punkt b) – zwłaszcza w świetle c) ?

2)  Czy punkt d) nie zakazuje aby wszelkich otwarć ?!  a jeśli nie, to...

redakcja@pikier.com     Parametry Nadawcy podajemy tylko na wyraźne życzenie.

   

5  Października 2000

Dwóch Czytelników zainteresowało się tym tematem, i wspólnie dokonaliśmy przekładu:

    

System jest Brzęczący, jeśli ustala że:

a)     pas na otwarciu zawiera ręce o sile > 11    LUB

b)     otwarcie 1X może być słabsze niż pas       LUB

c)     otwarcie 1X zawiera ręce o sile < 8             LUB

d)     otwarcie 1X wskazuje:

LUB = mogą zachodzić oba

ALBO = dokładnie jedno

długość ALBO krótkość w określonym kolorze

     LUB

długość w jednym ALBO długość w innym

przy czym:

długość = conajmniej 3 karty

krótkość = najwyżej 2 karty

Punkt b) nadal jest dość niejasny!

Cóż to bowiem ma znaczyć, że otwarcie jest słabsze niż pas ?

Czy Słabe Dwa jest słabsze niż pas „normalny” ?

      

Wysłałem więc list do World Bridge Federation:

Dear ...,

Who can officially answer the following question:

Is One NoTrump = 8-11 balanced a HUM ?

If so, then why ?

Yours...

Kto może oficjalnie odpowiedzieć:

Czy 1BA = 8–11 na zrównoważonym jest Brzęczące ?

A jeśli tak – to dlaczego ?

i otrzymałem odpowiedź następującą:

 „Write the vision and make it plain upon the table”
                                       ~ Habakkuk ~

„Napisać to i wyłożyć na stole”  (?)

This is nothing in a balanced 1NT opener, made by agreement on 8 to 11 HCP, that  would make it HUM. It is entirely free of any such taint. 

~ Grattan Endicott ~

Nie ma nic w 1BA zrównoważonym o sile 8–11, co by czyniło go Brzęczącym.

Jest całkowicie pozbawiony wszelkiej takiej skazy.

     

Po cóż jest więc punkt b) ? – żądający by otwarcie 1X nie było słabsze niż pas.

Jakież może być takie otwarcie ?  O sile 8–9 ?...

Dalsza korespondencja w przygotowaniu.

 

    

 

24 Października 2000

Kolejna korespondencja:

Pytanie:

What about 1NT = 8-11 with any:
4333 4432 5332 5422 AND 5431 !?

A co z otwarciem 1BA =  8–11 na układzie
niekoniecznie zrównoważonym?

Odpowiedź:

"Justice must not only be seen to be done but
has to be seen to be believed."
(Beachcomber)

„Sprawiedliwość nie może działać tylko na pokaz, ale musi być pokazana aby w nią uwierzyć.”     (Beachcomber)

There is a ruling permitting a 1NT opener that may by agreement contain a singleton or void to be designated conventional. The WBF itself has made no such designation but it is open to other regulating bodies to do so.

 

 

Wolno otwierać konwencyjnie 1BA z singletonem bądź renonsem.

Pytanie:

Do you know an opening bid at the one level which may be weaker than pass ( HUM b )
and promises at least 8 points ?

Czy mógłby Pan wskazać otwarcie na poziomie jednego słabsze niż pas i przyrzekające conajmniej 8 punktów ?

Odpowiedź:

When Pass can be 0 points it is not possible for an opening bid to be weaker than Pass. Pass has to have a bottom limit higher than 0 HCP to allow of an agreement that some other opener may be weaker than Pass. I think you are making the mistake of thinking that because the upper limit of Pass may be, say, 10 HCP, an opener on 8-11 can be weaker than that. This is not the meaning of the Systems Policy.

 

Jeśli pas jest od 0 punktów, sytuacja taka jest niemożliwa.  Minimum pasa musiałoby być wyższe od 0.

 

     

A oto System Prawdziwie Bezpasowy !

1K = normalne: 12–21 naturalne

1BA = 8–11 na dowolnym

2K = 0–7 naturalne i OBOWIĄZKOWE: 2M = z czwórki (trójki)  2S = z piątki

2BA = wszelkie ręce bardzo bardzo silne

pas = nie istnieje!

Systemem tym grałem „ukradkiem” z kilkanaście razy w ostatnim 10–leciu, tam gdzie były zakazy. Rezultaty były dość atrakcyjne a gra bardzo emocjonująca.

Grozi jednak oszustwo ze strony przeciwników, polegające na tym, że po usłyszeniu że czymś takim licytujemy, zagrają na „cichą zmowę” – spasują na pierwszym ręku z silną kartą, a potem będą „wiedzieć” że pas był wciągający i skutecznie kontrować. Z oszustwem takim „bezpasowcy” spotykali się wielokrotnie. Dlatego najlepiej uprzedzać ich (przeciwników) dopiero wtedy, gdy jeden z nich „normalnie” spasuje.

Z Definicji WBF i Korespondencji wynika, że system ten nie jest ani Brzęczący ani Brązowy – można więc grać nim wszędzie bez obawy restrykcji.

Chyba że np PZBS po zobaczeniu tego nie wprowadzi swoich dodatkowych specjalnych zakazów. Może się obejść zresztą bez ustawodawstwa – po prostu sędzia oznajmi „Nie wolno!” – bez wdawania się w jakieś analizy prawne. Tak już się zdarzało.

Na wszelki wypadek wysłaliśmy jednak list do WBF:

Thank you for your responses to HUM Definion problems.

This is the "NoPass" System not being HUM ! and Brown !:

1Suit = normal (not forcing)

1NT = 8–11 any distribution

2 Suit = 0–7:  natural:  minor = 3+  Major = 5+

2NT = all very very strong hands

pass = it doesn't exist!

 

do  Organizacji

do Prawa

do  Co nowego... 

do Spisu

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, licytacja, bidding, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

7  Września  2000