Prawogmatyka

ŁS

1980

 

 

z Pikiera 2

Kilka miesięcy temu Europejska Liga Brydżowa ( European Bridge League ) wprowadziła w turniejach „Philip Morris” następujące ograniczenia:

1.    Wolno stosować tylko systemy opublikowane po angielsku.

2.    Nie wolno stosować otwarć, które nie mogą być skontrowane.

1.  Only systems which have been published in English may be used.

2.  Opening bids which can not be doubled are not allowed.

[ wg tekstu otrzymanego przez PZBS ]

Ponieważ w tegorocznym Kongresie Warszawskim ( 27–30 Sierpnia 1980 ) był (m.inn.) turniej z cyklu „Philip Morris”, Zarząd Okręgu Warszawskiego PZBS znalazł się w niemałym kłopocie:

   Co tu robić ? Wspólny Język nie był przecież opublikowany po angielsku, a tymczasem większość uczestników Kongresu to „wspólnojęzykowcy”.

Rozwiązanie Zarządu okazało się genialnie proste:    nie publikować punktu 1 wogóle !

Tak więc opublikowany regulamin zawierał tylko punkt 2:

W Turniejach „Philip Morris” zakazane jest stosowanie
systemów licytacyjnych typu „silny pas”. 

                                                                                                    [ w wersji polskiej ]

In Philip Morris European Bridge Cup Tournament opening bids
which can not be doubled are not allowed. 

                                                                                                    [ w wersji angielskiej ]

W imieniu „wspólnojęzykowców” wypada złożyć Zarządowi gorące podziękowania.

Tym niemniej, trzeba mu przyganić za niezadbanie o interesy stosunkowo znacznej grupy „bezpasowców”.

   Odrobina staranności przy tłumaczeniu punktu 2 na język polski, umożliwiłaby również „bezpasowcom” zagranie w tym turnieju !  Punkt ten nie może mieć bowiem zastosowania do „bezpasowców”, ponieważ w świetle prawa brydżowego pas nie jest otwarciem (a prawo jest prawem).

Przepisy Światowej Federacji Brydżowej (uzgodnione z Europejską Ligą Brydżową !) stwierdzają wyraźnie że:

    – pas nie jest odzywką  )lecz zapowiedzią)

    – otwarcie jest pierwszą odzywką w licytacji.

Punkt 2 jest więc całkowitą fikcją prawną, ponieważ – nie ma takich otwarć.

   Można było zresztą pomóc „bezpasowcom” znacznie prościej:  nie publikować również punktu 2 !

Ł.S. 2000

Jest rzeczą zdumiewającą, jak argument „Nie wolno stosować otwarć, które nie mogą być skontrowane” trafiał do umysłu prostaczków. Pamiętam kilka rozmów w których mój rozmówca z uznaniem i zrozumieniem kiwał głową: „No jasne, o to właśnie chodziło ! A czułem, że z tym silnym pasem coś jest nie w porządku”.

Aż dziwne, że nie zakazano zwykłego forsującego pasa (tego w wysokich przepychankach licytacyjnych) formułą „Nie wolno stosować kontr, które nie mogą być zrekontrowane”.

Ale na tym właśnie polega prawogmatyka (prawo + pragmatyka).

 

do  Organizacji

do Prawa

do  Co nowego...  

do Brydża

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, licytacja, bidding, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

 

11 Listopada 2000