Łukasz Sławiński                                                                                                      6 Lutego 2000
Uważam, że od dawna istnieje potrzeba założenia poniższego:

Towarzystwo Miłośników Brydża

 

Organizuje grę w brydża (w tym także porównawczego) nie jako sport lecz jako rozrywkę.
Popiera różnorodność w brydżu i nie narzuca zasad uprawiania brydża.

 

CZŁONKOSTWO

Członkami mogą być tylko osoby – i tylko osoby dorosłe.
Są trzy kategorie członków:  Założyciele  XYZ  Sympatycy    ( ? Asy  Honory  Blotki ).
Im wyższa kategoria, tym większe uprawnienie, ale i tym większe wymagania.

 

NIEZALEŻNOŚĆ

Nie może być członkiem żadnych organizacji ani przyjmować ich uregulowań.

Nie może przyjmować donacji z funduszy publicznych.

Nie może podejmować żadnych zobowiązań z tytułu otrzymania donacji.

 

OBYCZAJE

W imprezach brydżowych nie może być żadnych nagród.
Nie może nadawać nikomu żadnych tytułów, odznaczeń, dyplomów, honorów itp.
Nie może udzielać nikomu żadnych ulg w ewentualnych opłatach i innych przywilejów.
Oszustwo w grze musi spowodować dożywotnie wykluczenia.

 

WYDATKI

Wydaje pieniądze wyłącznie na cele przewidziane w Statucie.

 

Proszę o zabieranie głosu:      redakcja@pikier.com

 

 

do  Organizacji

do Prawa

do  Co nowego... 

do Brydża

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, licytacja, bidding, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra