Ł.S.

1982

 

 

z Pikiera 10

Różności z Pikiera 10       Grudzień 1982

 

ZARZĄD PZBS PRZYZNAJE l

„Uznając zasługi Kolegi Jana Wieczorkiewicza dla rozwoju brydża sportowego, Zarząd PZBS, decyzją z dnia 12 lutego b.r. przyznał Mu honorowe członkost­wo PZBS oraz tytuł honorowego Arcymistrza Międzynarodowego.”

z Komunikatu PZBS z dnia 2 IV 1982

 

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że zarówno stary jak i nowy Statut PZBS sta­nowi, iż honorowe członkostwo PZBS może być nadane jedynie przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

Sekretarz Komisji Statu­towej Walnego Zgromadze­nia 1981

 

Komentarz'2001:

W królestwie Austro–Węgier panował ongiś dobry zwyczaj:

Jeśli chciano kogoś uhonorować, to wysyłano mu najpierw list z propozycją i zapytaniem „Czy życzy sobie być udekorowany?”. Chroniło to honor obydwu stron: poddany mógł uchronić się przed niechcianym orderem (niekoniecznie z pychy; mógł z zasady nie uznawać odznaczeń, albo nie życzyć sobie rozgłosu), korona – nie narażała się na odmowę.

Ten dobry zwyczaj w dzisiejszych czasach zaniknął. Przyznaje się odznaczenia bez pytania, i zdarza się czasem przykra sytuacja – ktoś odmawia przyjęcia. Sądzę że Kapituła PZBS powinna przyjąć obyczaj austrowęgierski.

 

Wobec Jana Wieczorkiewicza popełniono dodatkowo dwie niezręczności:

1) przyznawanie „Honorowego Arcymistrza Międzynarodowego” wygląda na kpinę

2) pominięcie drogi przewidzianej Statutem wygląda na lekceważenie tych zaszczytów.

 

Organizacje

Co nowego...

do Brydża

Nie samym brydżem człowiek żyje: do Czytaj!

brydż, brydz, bridge, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Sławiński, Łukasz Sławiński, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

Lipiec 2001