Odpowiedzi Pikiera na Pytania Czytelników

 

        Odpowiedzi późniejsze

        

 

 

24  Października 2003

Co zalicytować ?      ( 1¨ = z czwórki, × = normalna (wywoławcza), ×× = karna )

 

pas

 

 

 

1¨

 

 

pas

 

×

?

 

××

 

 

ADx

Axxx

xx

DWxx

Skoro Partner spasował, to zaakceptował grę 1¨ z rekontrą.

Należy więc spasować.

Znieść możnaby tylko z ręką o karności ujemnej (np 4405), bo wówczas suma karności obu rąk byłaby mniejsza od 100%. Tymczasem nasza ręka

ma karność nawet nieco większą od 0 ! (coś około 15–20%).

Pas Partnera powinien być tak samo karny (tj mieć 100% karności) jak po pasie Słońca.

Ustalenie że pas po rekontrze „nic nie oznacza” albo wręcz jest ratunkowy („ratujmy się”) byłoby zdaniem się na łaskę przeciwników, którzy mogli przecież zableffować, pomylić się albo pobłądzić.

I często to robią, bo znaczenia takiej karnej rekontry są często źle ustalane bądź interpretowane, a co za tym idzie partner rekontrującego często pasuje wadliwie, zwłaszcza że liczy na nasze zniesienie.

Czy warto trzymać pod korcem sposób na wiarygodny turniej internetowy ?

Jeśli ujawnię, zostanie niechybnie zlekceważony. W Polsce nie ceni się pomysłowości ani starannej roboty, i w ogóle odnosi się wrażenie, że wszędzie rej wodzi niechlujna sztampa i zadufani głupcy.

Docenią coś dopiero wtedy gdy przyjdzie z zagranicy albo gdy będą musieli za pomysł zapłacić.

Nawiązałem ongiś sondujący kontakt z jednym polskim serwerem brydżowym i otrzymałem majl tak idiotyczny, że szkoda gadać. Nawet rzecz tak oczywistą jak przedstawianie kart symbolami (jak na diagramie), a nie rysuneczkami, wprowadzono (jako opcję) dopiero zagranicą, na bridgebase.com, choć postulowałem to już 3 lata temu (patrz).

Co dobrze licytowałem Wspólnym Językiem ?    ( 1§ = m.inn. 18+ na dowolnym układzie)

 

 

 

pas

 

 

 

 

 

 

 

pas

 

 

 

 

 

 

 

pas

 

 

 

 

 

 

 

pas

 

 

 

 

pas

3§

1©

 

pas

1BA

pas

4§

 

 

 

1§

 

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4¨

 

 

 

 

    

Axxxx

A

AKDWx

xx

Przede wszystkim trzeba obliczyć siłę ręki:

5++ LH  (doszło ++ za Lewy Szybkie)

3 LB (doszło + za b.dobry longer)

RAZEM   8++

Następnie ustalamy siłę Partnera w lewach wg Esperanto:

 

 

suwak

±

 

Σ

 

1§

=

2

 

=

2

 

×

=

1

–1

=

0

o 1 mniej, bo × na BA jest Silna

3

=

0

+1

=

1

o 1 więcej za pozycję Wznowienia

4¨

=

–1

+1

=

0

o 1 więcej za Uzgodnienie trefli

Teraz już łatwo widać że:

4¨ miało niedobór min 1++ lewy, więc należało spasować !

Na 3 było wprawdzie pól lewy nadwyżki, ale za wyraźną niemodelowość (choć czterech kar partner raczej się spodziewa) odchodziło raczej więcej niż te pół (3 ćwiartki?), więc 3 też były wątpliwe.

Najlepiej było nie wpadać po 3§ w panikę, że ucieknie końcówka pikowa, lecz zalicytować 3¨.

Czy Pikier też uważa, że poniższa licytacja WE ( 2 = układ 55: ©§ ) była największą kompromitacją

xxx

x

AKDWxxx

xx

 

 

4©

 

 

 

 

pas

 

 

pas

1¨

 

1

×

 

 

2

 

 

KDWxx

Axx

xx

xxx

polskich juniorów („Świat brydża” 10 / 2003 )

w tegorocznych Drużynowych MŚ Juniorów ?

 

Krótka ocena odzywek z punktu widzenia TELIMENY wygląda mniej więcej następująco:

1¨ = łatwo obliczyć że jest poprawne ( 7 lew w ręku + 2 Esp – 2 LN = 7 ), ale najładniejsze byłoby 4¨

pas po 2 = ujdzie, ponieważ na 3¨ ciut brakuje ( te „ciut’ to mała niemodelowość = ćwierć?pół??) )

kontra = OK, bo z bilansu wychodzi: 4© bez 1/2, a 4 też bez 1/2; czyli karność ręki wynosi ca 50%

pas na kontrę = oczywisty błąd, bo karność ręki jest grubo poniżej 50%.

Jest jednak pewne, że juniorów nikt nie uczył ani Telimeny ani Arkony, a więc kontra była określona jako „karna”, co w praktyce oznaczało „karna, ale uważaj, miej głowę na karku, czuj kartę”; zatem zadanie ich było znacznie trudniejsze. Skoro nie znali i nie stosowali metodyki licytacji naturalnej (NB autorzy relacji też jej nie znają) i brakowało im 20–30 lat doświadczenie do „wyczuwania problemu”) – nie uważam aby powyższe rozdanie ich skompromitowało.

I w ogóle uważam że brydżyści jako gracze kompromitują się bardzo rzadko (bo brydż jest trudny), natomiast niemal zawsze i wszędzie kompromitują się jako „działacze” w komisjach i zażądach.

 

1 Października 2003

W „Świecie brydża” z poniższą ręką (tylko 3 LH) otworzono na pierwszej ręce 1ª. Czy słusznie ?

KDW10xx

x

Axx

Wxx

Po prostu policzmy:

Mamy widoczne 6 lew + 2 u Partnera (Esperanto) = razem 8.

Jeśli za niemodelowość odejdzie najwyżej 1 lewa, pozostanie 7 – akurat na 1.

Ręka modelowa to 5332 i około 4 LH.

W stosunku do ręki modelowej mamy najwyżej 3 karty źle uplasowane oraz niedobór 1 LH.

Za niemodelowość nie odejdzie więc więcej niż 4 ćwiartki, a zatem 1 jest najzupełniej prawidlłowe.

Co poniższe 2§ zgodne jest z kanonami Telimeny ?

W

E

1

2§

x

xxx

xx

AK10xxxx

Model to 2335 z siłą 3 LH   (patrz Sosna = ca Lepszy Młodszy! ).

Mamy 2++ nadwyżki w LB i 1– podniżki [to mój neologizm] w LH, oraz + podniżki za singla. Zatem jest 1++ lewy nadwyżki bilansowej.

Pozostaje uwzględnić niemodelowość:

W stosunku do ręki modelowej mamy 5 kart źle uplasowanych oraz niedobór 1 LH.

Trzeba zatem odjąć 6 ćwiartek i ostatecznie wyjdzie, że odpowiedź 2§ jest w sam raz !

 

23 Sierpnia 2003

Maxy, Po otwarciu 1BA rozgrywam 3BA. Co powinieniem postawić ze stołu ? Damę czy Dziesiątkę ?

54

A8732

D107

1097

 

4

 

2

 

A

 

7

 

 

5

 

3

 

D

 

K

 

 

2

 

9

 

D

 

W

 

 

7

 

8

 

6

 

W

 

 

3

 

10

 

4

 

K

 

A87

D107

109

 

?

 

9

 

  

 

4

 

 

 

 

 

KW97

KW

A654

AW5

9

A654

AW5

 

Szanse wydają się idealnie równe, np 100:100. Jednak nawet Wieczór–arcymistrz od czasu od czasu  nie wytrzyma i wskoczy Królem. Zatem jest 100:99 za postawieniem Dziesiątki. Niewiele, ale zawszeć.

NB Jest to przykład wnioskowania wg Zasady Ograniczonego Wyboru.

W propozycji z Jak wymusić spokój i naturalność zamiast 2©×–2 opłaca się zagrać 3©×–3   !?!?

Faktycznie, trzeba by nieco bardziej zmodyfikować Zapis. Jednak trudno wyobrazić sobie gracza, który odważyłby się na taką ekwilibrystykę ! a pozatem skostnienie panujące w brydżu czyni wielce nieprawdopodobnym jakiekolwiek zmiany, choćby nawet najbardziej sensowne i potrzebne !

Obiło mi się o oczy, że w witrynie Światowej Federacji Brydża jest ponoć jakiś projekt drobnej zmiany Punktów za Lewy. Z tego co zauważyłem jest to typowe zawrócenie głowy drobnymi, mało istotnymi  szczegółami, choć Zapis aż prosi się o zmiany prawdziwie głębokie. Gdyby znaleźli się Kandydaci na Czytelników znający na tyle angielski by przetłumaczyć Abstrakty, Pikier przystąpiłby do propagowania zmian na szerszą skalę.

Co Pikier sądzi o bilansowaniu w Punktach Zara ?   (opisanych w „Brydżu” 7–8 / 2003)

Nie jest to system oparty o racjonalne przesłanki, lecz jeszcze jedna próba „trafienia w statystykę”.

Szczególnie podejrzane jest dodawanie punktów za różnicę długości dwóch kolorów najkrótszych (np za 5431 jest aż 0.4 lewy więcej niż za 5422), co wygląda na „urojenie statystyczne” wynikające z trafienia na serię szczęśliwie „potwierdzających” rozdań. I w ogóle – algorytm obliczania lew za układ daje wartości dość niepokojące (6322 = 1.8 forty, więc o 1 za mało; 7222 też 1.8, więc aż o 2 za mało).

Miłośnicy miltonów zechcą zauważyć, że Zar punktuje honory według skali 6421 ! a zatem: AKD daje 2.4 lewy (bo 1 lewa = 5 punktów Zara) zamiast 3, KDW daje 1.4 zamiast 2. Są to błędy dość znaczne.

Jestem całkowicie pewny, że najbardziej racjonalne podejście do bilansu (i najprostsze) to to co zostało podane w Pikierze (z obowiązkową poprawką za niemodelowość).

 

4 Sierpnia 2003

Co zalicytować ?

1

 

 

?

AWxx

AKDxxx

x

Wx

5– LH    ( dodano ćwiartkę za dobre położenie honorów )

3– LB    ( jak za układ 6, bo piki się nie wyfortują )

1/2   za długość w kolorze przeciwnika

2 lewy z  Esperanto                                       RAZEM    9 lew do wygrania

Ręka modelowa dla 2© to coś koło 262++2++, więc za niemodelowość odejdą ze 4 ćwiartki = 1 LN.

Pozostanie równo 8 lew, zatem – 2©.

2© poprzedzone kontrą odpadają, bo Esperanto zmaleje o jedną lewę (zresztą sama kontra jest wielce ryzykowna, bo niemodelowość jest olbrzymia – skrupulatnie licząc ze 3 Lewy Niemodelowe ! ).

Czy program Bridge Baron dobrze zalicytował poniżej ?

W

E

1©

1BA

xx

AKxxx

Dxxxxx

Zbilansujmy 1BA (siłowość 50%):

3– LH własne + 4 LH Partnera + 3 LB = 10– lew do ugrania.

Układ 65 to 4 LB „w ciemno”, ale tutaj i 3 wydaje się zbyt wiele, bo:

   1–o) są „w jasno”  2) ciężej je zrealizować przy grze BA niż w kolor.

Niemodelowość = 2– LN (do 3244),  Pozostaje więc 8 lew.

1BA jest więc poprawne (i pozostałoby takie nawet gdybyśmy liczyli pół LB mniej).

Obie odpowiedzi 2M też są poprawne, bo wychodzi dla nich po 8+ lew:

– niemodelowość jest mniej więcej taka sama jak dla 1BA

– dochodzi 1– LB   ( układ 65 „w jasno” )

– odchodzi pół LH ( bo 2–nad–1 celują do minimum otwarcia, czyli do 31/2 (siłowość 75% ).

Dotąd z dwóch odzywek mających pokrycie, za lepszą uznawał Pikier tę, która wyprzedaje siłę ręki dokładniej (do cna). 2M ukrywa ćwierć lewy nadwyżki, a 1BA całą lewę – zatem optymalne jest 2M !!

Dlaczego system z Ozorkowni oznaczony 1) ma 1¨ = 5+  i 1©= 5+©, a nie odwrotnie ?

Faktem jest, że odwrotnie byłoby bardziej jednolicie, a więc nieco ładniej.

Jednak wówczas po obu otwarciach przeciwnik:

1) miałby do dyspozycji niskie (tylko o jeden szczebel wyżej!) wejście kolorem przeciwnika.

2) mógłby bez ryzyka się zaczajać, bo otwarcia transferowe „obiegają” rzadko.

Teraz ma te możliwości tylko po jednym, i w dodatku dysponuje wejściem o 2 szczeble wyższym.

Zyskujemy więc aż ca 60%, co warte jest chyba tej drobnej niejednolitości.

NB pisałem już o tym w Odpowiedziach (Bloki transferowe).

Pikier pisze tak „niepoważnie”, że doprawdy nie wiem czy Ozorki mam traktować na serio ?

Tak. Starałem się wykazać, że można ułożyć wiele systemów z wieloznacznym treflem, i to wcale nie gorszych od Wspólnego Języka. Nie wyczerpałem bynajmniej wszystkich ciekawych możliwości !

Skąd Pan wziął termin „possybilat” w Opcjach Zerowych ?  Nie mogę go znaleźć w słownikach.

Dawniej coś takiego nazywałem „postulatem”, choć przecież to nie imperatyw, a jedynie możliwość.

Ponieważ nie wiem jak to lepiej nazwać, ukułem słowo od „possybilitatywności” z „Cyberiady” (opowiadanie o smokach).  Jeśli ktoś podsunie coś lepszego – będę używać.

Jak najprościej wytłumaczyć, że poniżej kontra (wywoławcza) jest niesłuszna?

2©

 

 

?

D10xx

xx

AWx

KDxx

Jest to minimalna ręka na kontrę wywoławczą na 1©,

a na 2© powinno być przecież przynajmniej ciut więcej !

Dokładny rachunek wykazuje, że na kontrę brakuje jednej lewy !

Ale – tak wychodzi z Esperanto, które każe zakładać u Partnera 2 LH – tyle samo co po otwarciu 1© !

natomiast z czystej statystyki otrzymujemy pół LH więcej (mamy 12 miltonów, Otwierający średnio 8, na Partnera przypada 10). Być może Esperanto dla wejść po blokach należy zwiększyć o pół LH ? (NB dla otwarć blokujących wynosi 3), co niestety jeszcze bardziej skomplikuje wcale nieprosty algorytm.

Zauważmy że po takiej poprawce kontra nadal będzie niepoprawna ! (pół lewy za mało).

Co Pikier sądzi o dotyczących go niedawnych wątkach  na Grupie Dyskusyjnej ?

Dotyczyło to przede wszystkim mojego Czytelnika, który został bezpodstawnie obrażony. Gdybym ja tak zrobił, zamieściłbym odwołanie i wycofałbym się na miesiąc (ze wstydu i dla pokuty), aby czas wszystko zmazał. Autorzy obrazy zachowali się jednak „jak gdyby nigdy nic” (netykieta? netyka?)

Nie jest zresztą wykluczone, że nie celowali w Czytelnika, ale powodował nimi kompleks niższości względem Pikiera. Jeden z nich tak bowiem odpowiedział ongiś grupowiczowi, który stwierdził że w Pikierze jest conieco treści rewolucyjnych: Jakie tam rewolucyjne. Płatna witryna? Też mi nowość. Niechlujny HTML, zrozumiały tylko dla MSIE? Także. Ewentualnie połączenie obu elementów jest nowatorskie, ale żeby zaraz rewolucyjne?   Czyż mógł więc puścić płazem chęć czytania Pikiera?...

Pytanie Pikiera w sprawie Najgorszej Konwencji Wszechczasów

W relacjach z zawodów widuję wiele rozdań licytowanych Cue–Bidami z Blackwoodem, ale dotąd nie natrafiłem na rozdanie w którym Blackwood byłby potrzebny! Zawsze jest niezbędna ilość Asów!!

Kto wskaże AUTENTYCZNE rozdanie w którym Blackwood nie okazał się jałowy ?

 

28 Czerwca 2003

W O szkodliwości maxizmu maxowanie opisano następująco:

„100 za zapis najwyższy, 99 za drugi z kolei, 98 za trzeci,...”.   To chyba nieprawidłowo !?

To było najkrótsze i najprostsze wyjaśnienie istoty maxowania, Taka jest właśnie pierwotna metoda maxowania i podobnie maxowano dawniej ! Proszę sprawdzić, że dla porównania wyników jest najzupełniej obojętne od jakiej liczby zaczniemy i jaka będzie gradacja (przy ręcznym liczeniu najwygodniejsza jest co 2). Dzisiaj, gdy są komputery, najlepiej byłoby zaczynać właśnie od 100%,

a gradację dobierać taką, aby za wynik najniższy wypadło 0%.  Podawane gdzieniegdzie wzory są tylko pochodną algorytmu maxowania, i jako takie dydaktycznie zaciemniają tylko jego istotę.

Co pan sądzi o poziomie polskiej grupy dyskusyjnej ?

Mało kto tam się udziela. Profesjonaliści prawie nigdy, a ci którzy innych pouczają bądź wyjaśniają nader często wykazują się małą znajomością zagadnienia. Po prostu nie znają jeszcze wielu rzeczy.

a o grupach sędziowskich ?

Tam dotąd nie zajrzałem i nie zamierzam, bo Prawo Brydżowe od dawna uważam za Idiotyzm.

Dlaczego zakazywane są kryptosygnały ?

Nadal nie wiem. Sądzę że po prostu nie mieszczą się w głowie kilku dziadkom brydżowym:

No bo jak to, panie, nie chcą wytłumaczyć jakie mają ilościówki. Skandal !”

Może ktoś gdzieś znalazł oficjalne uzasadnienie ? zresztą i wszelkich innych zakazów.

Z algorytmów Telimeny wyszło mi, że z poniższą ręką nie mam otwarcia  !!??

Axxx

x

xxxx

AKxx

Niestety, są jeszcze luki, i czasem wychodzi nie to „co powinno”, Sprawdźmy:

LH = 3++   ( doszła ćwiartka za szybkość honorów )

LB = 1+     ( za układ 4441 )

Esp = 2     RAZEM 7–  a w dodatku jeszcze coś odejdzie za niemodelowość !

Niedobór powstał z zaniżonego Esperanto Układowego dla rąk zrównoważonych, które mają przecież charakter wywoławczy, tzn bazują nie tylko na układzie własnym, lecz i na oczekiwanym longerze u partnera. Chyba należy i w tym przypadku stosować Ważne Uzupełnienie dopisane do Esperanto 12 X 2002 – co da dodatkową lewę układową. Wyjdzie wówczas 8– lew, i teraz po odjęcie za niemodelowość (bardzo ściśle licząc wychodzą 4 ćwiartki) pozostanie 7 bez ćwiartki.

Dziękuję za wytknięcie luki i czynię odpowiedni kolejny dopisek w Esperanto.

Chętnie bym wszystko pouzupełniał i uporządkował, ale...

A Fundacja Rozwoju Brydża umarła.

18 Czerwca 2003

Czy ręka była dostateczna (siła i jakość longera) na odpowiedź 2¨ ?

W

E

1§

2¨

1§ NATURA

ADW

Kx

A10xxxx

xx

Tak.  Jest to naturalny forsing do końcówki o siłowości 100%.

Skoro na 1¨ wystarcza Axxx, to dodatkowe 2 blotki wystarczają na 2¨.

Przy superminimum otwarcia (3 LH) jest pokrycie na końcówkę ( 3BA ).

Nie jest słuszne żądanie, by forsing pojedynczym przeskokiem był inwitem do szlemika i obiecywał longer bardzo dobrej jakości. Ma zapewniać tylko wygodne poszukiwanie jak najlepszej końcówki.

Proszę o opinię o systemie Wspólny Język Mini ?

Bardzo dobre jest usunięcie Wilkosza. Jest to zabawka, która więcej kłopotów przyczynia nam niż przeciwnikom (vide Konsultacje. Sądzę że kiedyś i nasi wyczynowcy się z tym zgodzą.

Pozostałe zmiany są kontrowersyjne – robi się nieco gorzej niż w WJ2000, a osiągnięte uproszczenie jest niezbyt wyraźne. No ale naprawdę trudno Wspólny Język znacznie uprościć.

Co zalicytować ? jeśli kontra była negatywna

 

 

pas

 

 

 

 

1

 

 

2BA

1¨

 

×

?

 

 

pas

 

 

Dx

KD10x

xxx

D10xx

„BA oznacza nadwyżki w kolorach przez parę nielicytowanych”

Subdyrektywa Dyrektywy Odchyleń Dodatnich    

Jedyny kolor nielicytowany przez WE to piki (bo kontra wskazała kiery i trefle), a ponieważ mamy w nich nadwyżkę – więc 3BA.

1)     Partner wskazał przyzwoite zatrzymanie, więc niema obaw „praktycznych” o piki.

2)     Inwit 2BA był do 1++ LH, a mamy 2++ a zatem pół lewy więcej niż trzeba na przyjęcie inwitu.

3)     Niemodelowość polegająca na nierównomiernym rozłożeniu honorów (kiery silniejsze) jest redukowana nadwyżką półlewową ponad minimum do przyjęcie inwitu.

4)     3© można rozważać tylko wtedy gdy są forsujące. Zdaniem Pikiera nie powinny forsować.

Łukasz Pikier.com Sławiński

16 Czerwca 2003

Co zalicytować ?

 

pas

 

 

 

1¨

 

 

pas

 

1

?

 

2©

 

 

AWxxxx

Ax

W

Wxxx

Bilans daje 8 lew (2++ LH + 3+ LB + 2 Esp + ćwiartka za singla).

Niemodelowość jest raczej zerowa (bo trefli Partner się domyśla).

Zatem 2 jest mniej więcej w sam raz.

 

Co zalicytować ?

1§

 

 

?

Kx

D10x

A10x

AK109x

Najlepiej spasować !

Bez względu na to co oznacza 1§

i nawet jeśli mamy umowę na 1BA Klasyczne (ca 15–17) !

Z tak dużą defensywą lepiej pozwolić Przeciwnikom brnąć dalej: „A niech sobie licytują”.

Potwierdzają to nawet jako takie kalkulacje wg Dyrektyw NSL: 

Mamy 6++ lew  ( 5– LH + 2– LB )

1BA jest wejściem raczej silnym, więc Esperanto = 1

Za niemodelowość odchodzi pół lewy (słabe piki, nadmierne trefle)

Pozostaje 7 lew

Niby jest więc na 1BA za 90, ale za 1§ (czyli spasowanie) jest 50 bądź 100 za ich wpadkę.

Więc wychodzi mniej więcej na jedno, a mogą przecież zabrnąć wyżej i gorzej (dla nich).

Wogóle można sobie darować Klasyczne 1BA w obronie !

Z rękami takimi można dość wygodnie kontrować albo się zaczajać, a zwolnione 1BA poświęcić na jakąś destrukcję (zwłaszcza po Treflu Wieloznacznym) albo na dwukolorówkę – np 55 na starszych.

Ponieważ nawet naturalny 1§ może być z trójki, lepiej ustalić że 2§ jest naturalne na niezłej szóstce.

 

1 Czerwca 2003

Czy z poniższą ręką naturalna odpowiedź 1BA będzie zgodna z Dyrektywami NSL ?

W

E

1

?

 

1 z piątki

x

Dxxx

xx

AWxxxx

Idealnie modelowy układ dla naturalnego 1BA to coś około 2- 4- 4- 4-

Niemodelowość jest więc duża; licząc ją wg Algorytmu 2000 otrzymamy aż 5 ćwiartek, czyli 1+ LN (Lew Niemodelowych).

Jeśli bilans dla 1BA pomniejszony o te 1+ LN da nam conajmniej 7 lew – 1BA będzie prawidłowe !

Razem z Partnerem mamy 6 LH (zakładamy u niego średnią (tj 4), bo siłowość 1BA = 50%).

Układ 64 wart jest „w ciemno” 3+ LB, a w tej sytuacji oczywiście mniej. Odejmijmy z pół lewy za to że długość pikowa u Partnera zmniejsza szansę fitów. Odejmijmy drugie pół lewy za widoczne kłopoty komunikacyjne w rozgrywce, które utrudnią wyrobienie fort. Pozostanie 2+ LB.

Policzmy:  2+ LB + 6 LH = 8+ lew – 1+ LN = 7 lew – czyli 1BA jest (mniej więcej) prawidłowe.

Czy są jakieś style licytacji oprócz naturalnego ?

Można wyróżnić jeszcze dwa: Pytaniowy (czyli relayowy) i Pozytowy (jeden relay i dalej naturalnie).

Najprostszy przykład Pozytowego to Stayman po 1BA, a bardziej obszerny to Lambda i inne SSO.

 

Odpowiedzi wcześniejsze

 

Konsultacje

 

 

 Co nowego...

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje – do Czytaj!

26 Września 2002

mailto Pikier

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,