Odpowiedzi

Zawieszone; obecnie tylko Doradca Doskonały

 

           

10 Października 2004 

Czy w poniższej sekwencji na pewno dobrze zrobiłem pasując po 2¨ ?

Uwaga: Czytelnik pyta się o pas bezpośrednio po 2¨, nie o to co zalicytować w pozycji oznaczonej ?

 

 

pas

 

 

 

 

2¨

 

 

×

×

 

pas

?

 

 

1¨

 

 

 

 

pas

 

 

xxxx

xxxx

Ax

xxx

Najpierw krótkie wyjaśnienie ogólnych założeń dotyczących Odpowiedzi:

Jeśli Czytelnik nie poda objaśnień, to Pikier zakłada że licytacja odbywa się według stylu naturalnego opisanego w Telimenie. Jest oczywiste, że nie ma sensu analizować licytacji bez wcześniej jako tako uzgodnionego systemu (np zgadując jaką konwencję zastosował Partner mówiąc 2§, względnie jaka jest jego kontra (karna czy wywoławcza)). Równie oczywiste powinno być, że założenie to przyjęte jest w Pikierze od samego początku, via facti.

Widzę że chce Pan po prostu upewnić się, czy dobrze przeprowadził bilans. Policzmy więc:

Modelowa ręka Partnera = 4423 + (średnio) 4 lewy w honorach

Model 4414 należy brać tylko dla kontry po otwarciu 5+ (choć i wtedy jest zbyt wyidealizowany).

Normalne 1¨ jest 3+ (w Polsce 4+), a zatem modelowa długość dla kontry jest nieco większa.

Pańskie wartości = 1 forta + 1 forta + 1 honorka = 3 lewy

Przebitki raczej nie będzie, bo jak już ustaliliśmy w karach jest modelowo dubleton.

Razem 7 lew – więc pas był najzupełniej poprawny, a 2S bądź kontra byłoby dużym błędem.

To samo wyjdzie z alternatywnej kalkulacji wg Esperanto. Kontra miała Esperanto = 2, z tym że – patrz Uzupełnienia – Partner dodatkowo zakładał sfitowanie o wartości 1 lewie. Zatem z 3 lew które wyliczyliśmy, jedna (układowa) nie jest dla Partnera niespodzianką (bo była założona).

Przypuszczam że Pańska niepewność wynikała z obawy (podsycanej w relacjach i analizach), że brak aktywności grozi niedolicytowaniem bądź wyblokowaniem. Jednak, jak widać, nic złego się nie stało. Nawet gdyby Słońce zalicytował 3¨ uzgodnione jako blok (uwaga: to powinno być zaalerto­wane!), też nie wybiłby Was łatwo z licytacji, bo Esperanto Partnera byłoby identyczne (2+1) jak jego dru­ga kontra (wynika to z faktu, że blokujące 3¨ należy traktować jako równoważne pasowi). Po­nad­to jego kontra miałaby aż 50% ! (blok 3¨ to mała sztuczność), więc za aktywność mogliby zapła­cić wpad­ką.

Co Pikier sądzi o Wspólnym Języku 2005 ?

Nic szczególnego – Wspólny Język to nie moja specjalność i mało się nim interesuję. Wydaje mi się, że zmiany w otwarciach są w gruncie rzeczy nieznaczne, więc jest to niemal to samo co WJ 2000.

Korzystając z okazji wskażę pewien mankament, zdaje się niewymieniany dotąd przez analityków:

Otóż z układami typu 54 na 5 słabych treflach o sile 12–15 nie otwiera się 2§ Precision, lecz 1§ !
Za­tem
1§ ma dodatkowe niexponowane znaczenie – i to niemal niemożliwe do rozróżnienia w dal­szej licytacji od rąk Słabego BA. A przecież różnica między  4333 a 5431 jest bardzo znaczna. 

Pikier napisał kiedyś [ 31 III 2004 ], że należy informować przeciwników wyłącznie o ustaleniach.

Tymczasem w BBO PL przeczytałem co następuje: Jeżeli zostaniesz zapytany o znaczenie odzywki part­nera, musisz ją objaśnić. Jeśli nie macie ustaleń, powiedz jak ją odebrałeś i do jakiej ręki part­ne­ra będziesz licytował. Odpowiedź „nie wiem, nie mamy ustaleń” jest niedopuszczalna.  A więc ?...

A cóż ja poradzę na to, że autor tej instrukcji nie zna Międzynarodowego Prawa Brydżowego:

Wyjaśniając znaczenie zapowiedzi albo zagrania partnera, gracz musi ujawnić wszystkie informacje szczególne, wynikające z uzgodnień wzajemnych czy też z dotychczasowej praktyki gry z partnerem; nie musi jednak ujawniać wniosków wynikających z własnej ogólnej wiedzy i doświadczenia.

[ patrz 75 C  (to jedyny paragraf w którym mówi się, jak wyjaśniać) (całe Prawo – patrz MPB 1997 )  ]    

Polecam dobitną i lepiej trafiającą w sedno odpowiedź:  Tego nie ustaliliśmy, więc wiem tyle co Pan.

Zwracam uwagę, że pierwowzór systemu „NS” wylansowano jeszcze przed Martensem i Przyborą.

Mianowicie zalecali go Macieszczak i Mikke w roku 1977,  w książce „Brydż” o nakładzie 100 tysięcy!

Faktycznie. I niewykluczone że to właśnie zainspirowało Martensa i Przyborę.

Gwoli ścisłości: Czytelnik pisze o wydaniu II. Wydanie I było rok wcześniej (nakład?).

Odnoszę przykre wrażenie, że uważa Pan standardowe reguły brydża za głupotę. Czy tak?

Tak, to prawda. Uważam że brydż uległ petryfikacji, a nawet pewnej degeneracji (o czym jeszcze mam za­miar napisać dodatkowo). Ale proszę spróbować zmienić swoje wrażenie ! Przecież chodzi mi o to, aby brydż był sensowniejszy i atrakcyjniejszy, i w ogóle aby istniał w wielu odmianach.

Co Pikier sądzi o pomyśle, aby we Wspólnym Języku otwarcia 1S miały rozpiętość 8–17 ?

(będzie agresywniej, a rozpiętość 8–17 jest przecież równa rozpiętości „normalnej” (= 12–21) ).

Można spróbować, ale licytacja będzie bardzo trudna: 1–o)  jak już pisałem 24 VIII, brak kłopotów z du­żą rozpiętością 12–21 jest w znacznej mierze pozorny. 2–o) strefa 12–17 zapewnia statystyczną prze­wagę siły, podczas gdy po 8–17 na dwoje babka wróżyła. 3–o) w SSO experymentowano ze strefą 8–14 (a więc węższą) i już były kłopoty strategiczne: nie wiadomo było na co się nastawiać. 

Ponadto system taki będzie Żółty ! (bo: otwarcie licytacji na wysokości jednego może mieć mniejszą siłę niż „pas”– patrz Polityka Systemowa), co utrudni, a często nawet wręcz uniemożliwi, li­cy­tację nim w turniejach PZBS. Zdumiewające że tak nieznaczna i w gruncie rzeczy zachowu­ją­ca naturalność modyfikacja czyni system Żółtym, ale czyni. Aby to ominąć, należałoby wpro­wa­dzić pas = 0–7, a zatem z siłą od 8 otwierać zawsze.

 

 

Odpowiedzi wcześniejsze

Lista chronologiczna wszystkich odpowiedzi wcześniejszych:

 

 

 

 

 

do IX 2004

do II 2004

do X 2003

do V 2003

do IV 2002

do III 2001

do II 2001

 

Konsultacje

 

 

 Co nowego...

do Spisu

15 V 2004

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,