Czy zagrasz lepiej niż Andrzej „...” ?

 

 

 

 

×

 

 

pas

 

3¨

pas

 

pas

 

 

 

?

 

 

NS po partii.

 

 

 

 

Co należy zalicytować ?

10 9 x

x x x

x x x

A x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co oznacza kontra ?

Zdaniem Culbertsona i większości współczesnych autorytetów, kontra na blokujące otwarcie 3 w kolor powinna być DO WYBORU, czyli powinna oznaczać:

§         układ w miarę zrównoważony

§         kilkanaście punktów (bądź więcej)

§         brak zdecydowanej krótkości w kolorze otwarcia.

Jeśli takie jest znaczenie kontry, to należy oczywiście spasować. Kontrując partner stwierdził: „Wybieraj: albo nam coś idzie albo im nie idzie 3¨”, a nie ulega wątpliwości, że nasza ręka neguje to pierwsze, a afirmuje to drugie. Zresztą – jeśli nawet 3¨ wychodzi, to lepiej żeby przeciwnicy zapisali 530 niż 800 czy 1100 za naszą wpadkę.

Jeśli natomiast kontra jest wywoławcza ( „Licytuj!” ), czyli oznacza typu 4513 5404, to... też lepiej spasować ! a następnie zmienić jej znaczenie.

Cóż bowiem ma zalicytować N z poniższymi rękami:

 

K D x x

A K x x

10 x x

K x x

 

D W x x

K D x x

A x

K x x

 

A D W x

A x x x x

x x

K W

 

K x x

A D 10 x

K W

K W 10 x

 

Też skontruje, chociaż chętniej powiedziałby „Wybieraj”.

 

Problem 2 z Pikiera 1

 

do Problemów

Co nowego...

do Spisu 

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

30 Litopada 2000