1)  Czy ktoś zawinił ?      2)  Ile błędów ?

ŁS

1995

 

 

z Pikiera 15

Bardzo dziwne problemy

             

  Czy ktoś zawinił ?                                                                   „Świat Brydża”  7/1991

Czterech dobrych graczy:

W 10 7 6 5 4

A

A K 4

5 4 2

 

 

 

7ª

 

 

 

 

pas

 

 

pas

4©

 

5©

pas

 

 

5ª

 

 

 

K D W 8 6 5 4 2

D 7

7 6 3

 

10 9 7 3

10 9 8 3 2

D W 10 9

WE wistują naturalnie;
bez żadnych specjalnych sygnałów wistowych.

A K D 9 8 4 3

W 6 5

A K 8

 

Słońce rozgrywa 7ª

po wiście Królem Kierów.

 

A

 

 

 

2

 

 

 

A

 

 

 

2

 

 

 

W

 

 

 

5

 

 

 

1

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

4

 

K

 

3

 

3

 

D

 

7

 

8

 

6

 

7

 

5

 

1

 

4

 

9

 

D

 

2

 

2

 

3

 

W

 

W

 

8

 

1

 

8

 

 

 

A

 

 

 

5

 

 

 

A

 

 

 

3

 

 

 

K

 

 

 

4

 

 

 

8

 

 

 

D

 

 

 

9

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

10

S zgrał teraz Króla Karo i pokazał karty.   Czy kontrakt został wypuszczony ?

Jeśli tak, to ustal %% podział winy między W a E, i wskaż najgorszą zrzutkę.

 Autor przeznacza 100 000 złotych nagrody dla Czytelnika, który nadeśle najlepiej uzasadnione poprawne roztrzygnięcie. Termin – 3 tygodnie po ukazaniu się „Świata Brydża”.                                                                  

 

Rozwiązanie niżej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy ktoś zawinił ?    ROZWIĄZANIE                                   „Świat Brydża" 11/91

Sedno Problemu

 

K

5 4

W zaistniałej końcówce u wistujących pozostały trzy trefle, co oznaczało, że trefl na pewno się nie wyrobi. S musiał więc zagrać na spadnięcie damy karo (jedyna szansa).

 

W 7

K

Gdyby E wyrzucił wszystkie cztery trefle (zachowując dajmy na to 3 Kar), to S miałby następujący wybór:

     

 

D

7 6

 

10 8 3

 

x x

x

 

D x

x

 

10  9  3

 

D

7 6

 

i musiałby zastanowić się, czy gra na podział trefli (Wariant 2) nie jest przypadkiem grą na większą szansę.

Obliczenia

Szanse wytasowania powyższych układów mają się do siebie jak 1:6:1, a ilości możliwych kombinacji zrzutkowych jak 30:90:60. Stąd prawdopodobieństwa są w proporcji  1/30 : 6/90 : 1/60, co jest równoważne proporcji  1:2:1/2  czyli  2:4:1. Szansa treflowa jest więc większa, i wynosi 4/7 czyli 57%.

Roztrzygnięcie

Kontrakt ZOSTAŁ wypuszczony, a dokonał tego gracz E (100% winy) wyrzucając w ósmej lewie trójkę karo (najgorsza zrzutka) zamiast trefla.

Licytacja a kolory młodsze

Licytacja zależy w tak znikomym stopniu od wartości w kolorach młodszych, że nie ma o czym mówić. Szanse wytasowania są więc nadal 1:6:1.

Losowość zrzutek

Dla wszystkich graczy przy stole sytuacja powinna być całkowicie jasna już niemal w pierwszej lewie. Jest więc oczywiste, że mogą dokładać karty w sposób najzupełniej przypadkowy. I że POWINNI tak robić, aby uchronić się przed mimowolnym udzieleniem rozgrywającemu jakiejś informacji. Proporcja 1:3:2 jest więc poprawna.

Sygnały wistowe

W tej sytuacji byłoby naiwnością sądzić, że ktokolwiek (dobrzy gracze!) da jakikolwiek sygnał lub uwierzy w jakikolwiek sygnał. Np że S potraktuje zrzucenie siódemki trefl jako wskazanie dubla i przez to zagra na podział trefli.

Jedyne sygnały jakie wchodzą w grę to sygnalizowanie poprzez WYBÓR KOLORU ZRZUTKI. Np z pozycji E nie jest wykluczone, że rozgrywający ma 4 lub 5 trefli ! Ale wówczas W powinien „zaczuwać” i już do pierwszego pika wyrzucić ostatniego trefla bądź karo. Skoro tego nie zrobił, to jasne że ma to co ma.

Kwestię tę dostrzegł tylko Tadeusz Socha z Krosna.

Iluzja uboczna

Niektórzy Czytelnicy za najgorszą zrzutkę uznali zrzucenie przez E ostatniego kiera. Faktem jest, że zachowanie jednego kiera postawiłoby rozgrywającego przed alternatywą „Wariant 1 albo Wariant 2”, ale...

Zrzucenie ostatniego kiera nie może być z istoty logiki najgorsze, bo – jak to zostało wykazane – rozgrywający nadal MUSI przegrać (jeśli tylko E zachowa trójkę karo).

Ponadto 9 kierów u W zwiększyłoby szansę na jego powtórną odzywkę.

Refleksja

Sądzę, że z opisu Problemu dostatecznie jasno wynikało, iż – według mojego pojęcia – z „wypuszczeniem” mamy do czynienia wówczas gdy:

1–o)  kontrakt został wygrany

2–o)  tylko dzięki wistowi,

3–o)  który był błędny.

Nie wątpię, że w archiwum Zespołu Metodyczno–Szkoleniowego znajdą się analizy, które potwierdzą poprawność powyższego.

Wyniki

Nikt nie nadesłał poprawnego roztrzygnięcia !

Jedynie Marek Jałowiecki z Łodzi był o krok, lecz niestety dopisał, że E jest winny tylko nie upozorowania alternatywnej szansy wygrania, nie zaś nieobłożenia kontraktu w sposób bezwzględny.  Otrzymuje więc nagrodę pocieszenia, a 100000 zł zwiększa nagrodę w następnym problemie...

 

Dopis 1995

Popełniłem jednak przeoczenie, bowiem z punktu widzenia E mogło być następująco:

Czterech dobrych graczy:

W 10 7 6 5 4

A

A K 4

5 4 2

 

 

 

7ª

 

 

 

 

pas

 

 

pas

4©

 

5©

pas

 

 

5ª

 

 

 

K D W 8 6 5 4 2

D W 7 6

3

 

10 9 7 3

10 9 8 3 2

D W 10 9

WE wistują naturalnie;
bez żadnych specjalnych sygnałów wistowych.

A K D 9 8 4 3

5

A K 8 7 6

 

Słońce rozgrywa 7ª

po wiście Królem Kierów.

Przy tym rozkładzie, E oczywiście musi utrzymać trefle. Jest to wprawdzie rozkład nieco mniej prawdopodobny, ale szanse tak trudno oszacować, że jednak trzeba uznać, że E miał „palcówkę”.

Tak więc Marek Jałowiecki zwyciężył i otrzymuje nagrodę.

Intencją tego problemu było pokazanie efektownej pozornej palcówki,
ale niestety nie wyszło mi.

Przy okazji podaję listę osób które nadesłały odpowiedzi:

Andrzej  Pieniążek   Mariusz Kozaczyński  Andrzej Nowak  Tadeusz Socha 
Piotr Busse  Dariusz Morawski     Dariusz Warwas  Marek Jałowiecki  


 

 

Ile błędów ?                                                                                    „Świat Brydża"  ?/92

Maxy.

 

A

A 2

D 10 7 4 3

D 10 8 4 2

 

Czterej dobrzy gracze.

Licytują i wistują prosto i naturalnie.

    

       S             N

    2 BA       6 BA          2 BA = 21–23

     

Wist ósemką kier. Ze stołu blotka. E wziął królem  (S zrzucił dziewiątkę) i odwrócił w karo. Bez jednej.

 

9 8 7 5

8 7 6 4

A 6 5

7 5

 

8 6 3 2

K 6 3

9 8 2

9 6 3

 

K D W 10

D W 10 9

K W

A K W

 

Ile błędów popełniono w tym rozdaniu ? 
Pomijając licytację !

 

300000 zł nagrody za poprawną i uzasadnioną odpowiedź. Jeśli będzie więcej takich, to zwycięży najładniejsza. Termin – miesiąc po ukazaniu się „Świata Brydża".      Copyright by ŁS/

 

Rozwiązanie niżej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie                                                                                  „Świat Brydża" ?/92

Skąd E wiedział, że należy odwrócić w kara, a nie w trefle ?

Oczywiście, była to najprawdopodobniej decyzja na chybił–trafił, bo nie widać, by wyjście ósemką kier przekazało jakąkolwiek informację poza faktem, że w kierach są same blotki.

A jednak dodatkowa informacja była !!

Skoro W miał (najprawdopodobniej) kiery równoważne pikom, to mógł równie dobrze zaatakować w piki. Stąd wniosek, że wybór kierów mógł być przekazaniem informacji: Partnerze! Wybrałem kolor niższy (ze starszych), by wskazać Ci wartość w kolorze niższym (z młodszych), czyli w treflach.

Błędem był więc odwrót w kara. I błędem także było pierwsze wyjście w kiery – należało wybrać w piki, by wskazać asa karo.

 

Rozwiązanie niniejsze jest zarazem prezentacją nowego typu sygnałów wistowych:

Sygnał Wyboru Koloru:

Jeśli są dwa (trzy) kolory jednakowo nadające się do wyjścia,

to wybór koloru wyjścia jest sygnałem (lavinthal, ilościówka,...)

 

Dopis 2000

Taka prezentacja tego sygnału była szaleństwem (a może wiarą w Czytelników?).

Równie dobrze mógłbym wyznaczyć trylion złotych nagrody.

 

do Problemów

Co nowego...

do Brydża 

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

 

17 Września 2000

            

 

 

 

Kto pod kim dołki kopie – ten na zimne dmucha.