Pam Andrzej Hałas z Koszalina nadesłał do „Brydża” (12–1983) z prośbą o ocenę licytacji następujące rozdanie:...........

ŁS  1985

Ile błędów ?

 

z Pikiera 14

Andrzej Hałas z Koszalina nadesłał do „Brydża” (12–1983) z prośbą o ocenę następujące rozdanie:

 

 

3

A D 10 7 6 4

W 9

K D 9 4

 

 

 

 

 

 

 

×

 

×

2©

 

5§

 

 

1ª

 

 

 

5¨

 

 

A D W 9

K W 9 8 5

10 8 4 2

·

7 4

3 2

A W 10 8 7 6 5 3 2

 

 

K 10 8 6 5 2

A K D 7 6 5 3

Zdaniem Redakcji „Brydża” przebieg licytacji był prawidłowy.

Czy rzeczywiście ?

Prosimy o przeanalizowanie licytacji i wskazanie popełnionych błędów.

Nasza analiza jest niżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Błędne są 3 pierwsze odzywki !


1ª

Z ręką:

K 10 8 6 5 2

A K D 7 6 5 3

należy otworzyć nie 1ª lecz 1¨.

OD Karowe ( OD = Odchylenie Dodatnie (nadwyżka) ) jest bowiem znacznie większe niż OD Pikowe. W Pikach jest jedna (i to niecała) karta nadwyżki ponad średnią długość dla 1ª, natomiast w Karach są dwie karty nadwyżkowe (średnia długość Kar dla 1¨ wynosi w Ozorku niecałe 5). Ponadto w Karach jest spore OD Honorowe, podczas gdy w Pikach raczej OU ( OU = Odchylenie Ujemne ( obniżka? ) ).

Łącznie OD Karowe jest o około 2 i pół jednostki większe niż Pikowe.

Można to inaczej zobrazować:  Na ile blotek warto zamienić Asa i Damę ?

Z pewnością na conajmniej 3. Wobec tego Kara są dłuższe aż o 2 karty !
Ł.S.2000


2©

Po otwarciu 1ª przez PPS z ręką:

 

 ( PPS = Przeciwnik PrawoStronny )

A D W 9

K W 9 8 5

10 8 4 2

należy spasować !

 

Zbilansujmy bowiem rękę dla wejścia 2©:

  3++ Lew Honorowych        OSIKA 2   albo   OSIKA 1

  2  Lewy Blotkowe ( 5© 4¨ )   OSIKA 1

–1/2  za cztery Piki  (długość w kolorze przeciwnika)      OSIKA 3

–3/4  za Niemodelowość układową  (brak 3 kart w Treflach)  OSIKA 5  OSIKA 4 

–1/2  za wybitną Niemodelowość honorową     OSIKA 5   OSIKA 4

Łącznie daje to 4– LO ( LO = Lewy Ofensywne ), podczas gdy na wejście 2© potrzeba aż 6 LO  (Esperanto: 2+0 – patrz ESPERANTO ).

Dosadniej:  jest statystycznie na bez dwóch (jak blok).  Ł.S. 2000


Kontra na 2©

W sekwencji: 

z ręką:

3

A D 10 7 6 4

W 9

K D 9 4

należy spasować !

 

 

Partner

PPS

Ty

 

 

1ª

2©

?

 

 

 

 

Karność ręki wynosi bowiem coś około 125% ( ARKONA 1 ), a karność kontry na  wynosi w tej sekwencji  50% (ARKONA 2 PIUROPUSZ ).

Nadwyżka karności jest więc równa 75%, co oznacza że kontra zostanie prawie na pewno zniesiona. Faktycznie: aby przyjąć kontrę 50–procentową, partner musi mieć brakujące 50% karności (ARKONA 1), a wygląda na to, że ma najwyżej 0%.

   Skoro kontra zostanie zniesiona, to należy sprawdzić – co mamy do wygrania ?

Szczegółowy bilans (z poprawkami) wskazuje, że idzie najwyżej 2BA !  A za wygranie 2BA zapiszemy sobie z pewnością mniej punktów niż za ewentualne 2© bez kontry.

   

   Co mają jednak zrobić gracze, którzy nie stosują Arkony ?

Też powinni pasować, bo ich kontra w tej sekwencji jest propozycyjna (75%), czyli nadwyżka karności ręki jest nadal za duże (50%).

Jeśli bowiem ignorują Arkonę, to w żadnym wypadku nie mogą zanegować wprowadzonego w Arkonie liczenia karności w procentach i związanych z tym reguł kontrowania i przyjmowania kontr.

Przyczyna ignorowania Arkony przez publicystów jest dość oczywista.

Można dzięki temu nieustannie pisać sążniste cykle artykułów o kontrowaniu, z których niewiele wynika, a w których gubią się sami autorzy po kilku odcinkach. Arkona wyrzuca większość tych dywagacji do kosza – wystarczy przeczytać jeden artykuł, by zawsze wiedzieć, jak jest kontra i jako tako oceniać karności rąk.     Ł.S. 2000


 

do Problemów

Co nowego...

do Spisu 

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

 

8 Listopada 2000