Czy zagrasz lepiej niż Piotr Wigier ?     (z Warszawy )

     

 

K W x x x

x

A x x

K 10 x x

 

 

 

 

pas

 

 

 

 

 

 

2©

 

 

 

 

 

 

1¨

 

 

 

4

3©

2¨

 

×

×

3

 

 

 

pas

 

 

 

 

 

 

pas

 

 

 

 

 

 

pas

 

 

 

 

1¨ = Negatywne (0–7)

 

× = do wyboru: 12+

     układ równy, 3–4 kara

     (przy 16+ może być dubel)

 

× = propozycyjna

 

 

x

x

W 10 9 x x x

A x x x x

 

 

x

 

 

 

A

 

 

 

x

 

x

 

K

 

W

 

x

 

x

 

D

 

W

 

 

 

x

 

 

 

A

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

Co teraz zagrasz ?

jeśli blotki Partnera
nic Ci nie wyjaśniły !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedyną możliwością zdobycia jeszcze jednej lewy jest przebitka u Partnera. Musisz więc odpowiedzieć na pytanie, gdzie Partner ma singletona – w Treflach czy w Karach ?

Blotki zagrane przez Partnera:

Jak już na początku podaliśmy, nie dały żadnej informacji (czyli 0 informacji).

Statystyka:

Również daje 0 informacji (ponieważ w odkrytych rękach jest tyle samo kart w Treflach co w Karach).

Licytacja:

Nadal 0 informacji!

Skoro E ma, jak łatwo sprawdzić, 17 miltonów, to równie dobrze może mieć dubletona w Karach jak i w Treflach (patrz znaczenie pierwszej kontry).

Wydaje się więc, że jesteśmy skazani na decyzję losową (50%:50%), gdyby nie to, że...nie wykorzystaliśmy jeszcze wszystkich źródeł informacji! Pozostało bowiem tak ważne źródło jak przebieg rozgrywki i wistu, Sam przebieg – a więc nie sygnały, ale kolejność wykonywanych zagrań.

W danym przypadku Partner wziął lewę pikową od razu, a mógł przecież zrobić to z opóźnieniem! (jest mało prawdopodobne, aby miał tylko drugiego Asa Pikowego). Cel opóźnienia mógł być tylko jeden: uzyskanie względnie przekazanie sygnału lavinthala. Skoro więc Partner zabił od razu, oznacza to (zakładając że nie ma dubletona pikowego), że:

1)     Nie potrzebuje lavinthala; ergo: nie ma singla Karo, ponieważ w takim przypadku lavinthal byłby mu jaknajbardziej potrzebny. Inaczej mówiąc: oczekiwanie na sygnał byłoby zapytaniem „Partnerze, gdzie masz dojście?” Postawienie takiego pytania miałoby sens tylko w przypadku posiadania singletona karo. Skoro więc Partner takiego pytania nie zadał, nie ma krótkości karowej lecz treflową (i urządza go tylko As Treflowy).

2)     Sam również nie chce dawać lavinthala.  Na pierwszy rzut oka nie widać powodu tej niechęci. Można jednak wyobrazić sobie, że:
a) Partner ma takie blotki pikowe, że – uwzględniając również blotki odkryte –
    odczytanie lavinthala byłoby niemożliwe.
b) Partner nie chce zakłócać sugestii wynikającej z faktu, że on nie potrzebuje lavinthala.

 

ŁS

1981

 

 

z Pikierów 5 6

Anex 2000

Proszę zauważyć, że Piotr Wigier odkrył nową kategorię sygnałów wistowych !

 

do Problemów

Co nowego...

do Spisu 

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

 

30 Października 2000