Czy zagrasz lepiej niż Tadeusz „...” ?      

 

    

 

 

5§

 

 

 

pas

 

pas

3

 

pas

 

 

4§

 

 

W x x

K x x x

A K x x

10 x

Wist Królem Pik (wyklucza Asa)
i zmiana na blotkę karo...

 

 

Co należy zagrać w lewie trzeciej ?

K  

 

 

x

D W 10 x

D

A K 9 x x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pierwszy rzut oka głównym hasłem rozgrywki wydaje się być ATUTOWANIE. Gracz staranny nie powinien jednak zapominać o haśle ELIMINACJA.  Po co?  Na wszelki wypadek !

Jedynym kolorem który (być może?) można wyeliminować są piki. Chwila zastanowienia wystarczy aby stwierdzić, że jest to i bezpieczne i możliwe, ponieważ E miał na 100% drugiego Asa Pik.

Utrzymujemy się więc w stole, przebijamy blotkę pik i zgrywamy Asa Trefl. Jeśli W doda figurę, uzmysławiamy sobie że jest ona na 65% singlowa (vide Strategia a informacja 2 ). W tym przypadku mamy jednak niemal niemal 100–procentową wygraną, mimo że As Kier jest prawienapewno za Królem. Wystarczy grać DW10 Kier aż do skutku, po czym każde zagranie E umożliwi nam zrobienie impasu treflowego.

Osiągnęliśmy to tylko dzięki eliminacji pików!

Autentyczna ręka E:  Ax  Axx  W10xxx  Wxx.

Problem 1 z Pikiera 1

Przegramy jednak, gdy E będzie miał zbyt „długiego” Asa Kier.

 

do Problemów

Co nowego...

do Brydża 

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

30 Litopada 2000