ŁS + ?

Twórzmy Nowe Słowa

1999...

    

Niniejszy spis – założony pierwotnie w Pikier.com, jako postscript w słynnym Słowniku  Cichonia – obecnie jest wydzielony. Zawiera luźny zestaw słów polskich jakich możnaby używać w brydżu.

Część znana jest od dawna; większość to „niepoważne” (?) propozycje nowych słów bądź znaczeń.

Może ktoś coś nadeśle ?

 

Arkoniada

Arreniada

atuty

atucja   atutacja   atutyka   atutologia
atutnik   atutnia
atuciarz   atuter   atutownik
atucie bezatucie

brydż

brydżyca  brydżątko  brydżyna   brydżanka  brydżaniec

brydżownica  brydżownia brydżowisko

brydżowicz  brydżowski

Brydżostwa (Europy)

Drużynostwa   Parostwa    Maksowstwa   Pikieriada

brać

bierznik  = ten co bierze     bracz  braczka       brajca

branka [ = lewa ]

bić

bijka     bijba     bijnia = rozgrywka łącznie z wistem

blotki

bloć   blocię   blocina   blocięta   blociszczę   blotencja
blotkarz
blotnik   blotnisko !    blociec
blotnia = słaby kolor (ręka)
blotkować blotnąć  = zagrywać blotką

młódka

starka

chodzić

chodnik = ten który chodzi
chodzik
wychodnik
dochodnik
dochód = dojście
wychód = wyjście
chodźba

cue–bid = ?

dama i walet

damet   dalet

dojście

dojdźba = dojście    dojdźka     dojśćka     dojściec

długi  (kolor)

długosz  krótkosz

dziadek

stolnik
D 

fit

fitacja  półfit

forsing

forsometria   forsologia   forsownik  forsiarz 

 f  = forsing
ff
  = forsing do końcówki

forta

fortologia  forciec

gra

przegrywka  wygrywka

grajnik   grajca
grajnia = sala gier
graczka
grywca   grywiec
R = rozgrywca = rozgrywający
ugrywca = ten co wygrał
nagrywca

gracze

PLS   L  Lewy   Lewnik  Lewik   Lewiec  Lewiński  Lewicki  
PPS  P  Prawy  Prawnik  Prawik  Prawie Prawski  Prawiński  Prawicki 
P = Partner
W=Wieczór N=Noc  E=Eos   S=Słońce
P = Podręczny   Podręcznik  = PLS
Z = Zaręczny      Zaręcznik     = PPS

groźba

groźnik  groźnia   groziec

honory

honorny = mający silną rękę      honorna (ręka)
honorka = lewa honorowa
honornia
honorzec    honorant   honornik
figurny   figurant    figurnik

kara

karko = małe karo
karoń    karon       treflon         pikon           kieron
karat = zatrzymanie w karach
bezkarny !
bezdzwończe

karny

karnia = ukarnienie
karnik = pas karny
karniarz, karniak = ten kto karnie pasuje
karćba   karćnik    karciec

kibic

patrznik  glądnik   glądziec   przyglądnik
widźba = kibicowanie    patrznia

kiery

kiernik   kiernia   kierownik
kierat
[ zatrzymanie w kierach ]
bezkier   bezkiercie = brak kierów
bezkierny = bez kierów
kierna ( ręka )
bezczerwie  = brak kierów

Kierkowski  Kierowicz  Kierski  Kierniak

kolor

kolornia  kolorzec

long !

półkolor  półlong
K
M  S 
X

kolor  albo bez atu

miano
X

kontra

dwójnia   dwójnik

karniak, karnik = karna

wołacz = wywoławcza

inicjator = ten z pary, który pierwszy wszedł do licytacji

initnik

kontynuator = jego partner

lewa

wziątka   wziątnik = ten co wziął, lewnik
weźba !!!!

branka

oddanka  [ lewa do oddania ]
honorowa =
honorka
wysoka = wyżka
niska = niżka  
bitka = przebitkowa
górka = górna
wistka = wzięta przyz wistanta
szybka = śpieszka
kładąca = kładka  obkładka
wygrywająca = wygrywka
przegrywająca = przegrywka

ujemna = ujmia

licytacja

licytant  licytacz  licytus licytuch

licytnia [ pudełko z kartami do licytowania (licytkami) ] 

licytnik

licytka [ kartonik z odzywką ] licytanka licytynka

leżeć (wpaść)

leżba = wpadka   leżka

młodszy kolor

młodnik   młodziec
M

negatywna (odzywka)

negat

neutralna (odzywka)

neutr

odzywka

odzywnik  odzywacz

pas

pasarz !!!   paser = pasujący   paśnik
pasiec
antypas   niepas

piki

Pikier   Pikiernik   – zarezerwowane!
piknik    pikownik
bezwinie   bezwinny !! = bez pików

podkładaniec

podniesienie

podnośnik  podnośnia

podniżka  [ = przeciwieństwo nadwyżki ]

pozytywna (odzywka)

pozyt

przebitka

bitka   atutka = Lewa Przebitkowa

przeciwnik

pnik  pnicy     pniczka

pko = przeciwko

lepnik = lewy przeciwnik

prapnik = prawy przeciwnik

pter pner = partner

przymus

muśnik     musiec     zmuśnik     zmusiec = przymus  forsing
muśba      zmuśba   muśka     zmuśka

rekontra

czwórnia   czwórnik     

rozgrywka

róbka  lewnia 

rozgrywający

R
ręcznik = rozgrywający

rozjemczy (wynik)

rozjemka

siła

silnia  = silny kolor (ręka)           silnik
słabnia  słabnik  słabiec  [ negat ]

silniec [= pozyt ]

starszy kolor

starnik  starzec
S

stoper

stopka   stopnik

strona wykraczająca =

winnik  winnicy  wykrocznicy  winiarze
wińcy
niewińca  

trafić

trafba   trafka      trafnia      trafnik      trafiec

trefle

Trefliński  Treflewicz  Treflowski  Treflak

treflarz = ten co ma longa treflowego

trzymanie

trzymka   trzymnia       trzymacz   trzymnik    

uzgodnienie

uzgodnia

uzgodnik, zgodnik = ten co uzgodnił

viktorki 

viktory points VP

wist

wistologia
wistman    wistant   wistanci !!
wister    wistnik   wistka

odwist (stosowane)
zawist   zawistnik
podwist   podwistnik
wiściec    bezwiście

wpustka

wpustnik   dopust  wpuściec

wychodzący

wychodźca   wychodnik

wyjście

wyjdźka

zachęcać

zachętnik   zniechęta   zniechętnik

zrobić

zróbka = gra wygrana     nieróbka     róbka = rozgrywka

zrzutka

rzutnia   zrzutnik   ewakuacja

 

 

Co nowego...

do Spisu

1999

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,