Strategie mieszane  (2)

Strategie mieszane 1.htm

 

 

4©

 

1ª

 

?

 

1©

 

4© = albo swoje (kontrujesz 4p) albo na bez jednej (pasujesz na 4p)

4ª bez jednej

 

Reakcja E: normalna = 4ª  czujna = pas

xxxx

Poprzednie przykłady z licytacji są podejrzane !

bo przecież mamy licytować z konkretną kartą !!!!

 

Brydż jednostolikowy

po 20 miltonów

Reakcja Przeciwnika E

MaxyMin = +5

MiniMax = +5

 

 

 

Twoje 4©     

Asekuracja

Czujna

 

 

 

na wygranie   

+

5

+

11

 6

8/14 = 57%

 

 

na bez jednej   

+

5

3

 8

6/14 = 43%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możesz licytować na bez jednej z częstotliwością 0..43%

(albo równoważnie: możesz licytować na swoje z częstotliwością min 57%):

Przeciwnik jest bezradny (nawet jak o tym wie) – musi licytować Asekuracyjnie

Jeśli zauważy, że 'bleffujesz' częściej –

przejdzie na czujność i zacznie zarabiać więcej niż 5 !

Jeśli chce zarobić więcej niż –5, musi od czasu do czasu zaryzykować !!!

 

Skonstruować przykład wykazujący, że MUSISZ od czasu do czasu na bez jednej !!!

4 PIk kontrujesz gdy ...

 

    Odstępstwa od losowości zagrań

Gra w „Łapanie Damy” pokazała możność odstępowania od losowości przy zagrywaniu blotek.

Ale zdaje się nie uwzględniłem Entropii !!!

 

Dwa poniższe przykłady pokazują to samo dla zagrań honorami:

    

 

 

A K 10 x

 

z tasowania

S gra Asa ze stołu. Jeśli E mając DW dodaje losowo (50%:50%), to szansa DW maleje dwukrotnie – tj do 1.70%.

S powinien więc zagrać na impas.

x x x

N

W      E

S

D W

3.39%

W x x x

D

2.83%

D x x x

W

2.83%

 

9 8 x x

 

 

Nie warto sporządzać dla tej gry tabelki, bo z łatwością można wyliczyć i bez tego, że E może dodawać do Asa jedną wybraną figurę (D bądź W) z częstotliwością nawet 83%, a dla S nadal impas pozostanie zagraniem optymalnym.  Dopiero po przekroczeniu 83% optymalnym zagraniem dla S stanie się gra na dubleton DW.  ??????????????

W 90% Damę = górą gdy Dama, impas gdy Walet

W 70% Damę = zawsze impas

Średnia Entropia =

p

0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

1

entropia

0.683

 

 

0.926

0.947

0.954

0.947

0.926

 

 

0.683

Symetryczna. Maximum dla p = 1 / 2.

 

 

A jednak tabelka: ????

 

 

 

 

 

 

3.39

5.66

E zrzuca Damę

50%

 

3.39

5.66

E zrzuca Waleta

50%

 

S górą

S impas

 

 

 

 

 

 

 

MaxyMIn = 3.39

MiniMax = 3.39

???

E z singletonem skazany jest na pożarcie !!!

E stosuje 83%.  Czy S może przejść na „na dwoje babka” ?

Dzielniki ZOW

1)  12

2)   6

3)   6

Zmalały tak że proporcja dla DW została zachowana !

 

    

 

 

K 10 9

 

z tasowania

S gra blotkę do 9, i – niezależnie od tego z jaką częstotliwością E wybiera D (bądź W) ! – optymalnym zagraniem w drugiej lewie pozostaje blotka do 10..

D x x

N

W      E

S

A W x

1/ 3

A x x

D W x

1/ 3

W x x

A D x

1/ 3

 

x x x x

 

 

E dysponuje więc całkowitym luzem w zakresie odstępstw od losowości – może bić, dajmy na to Damą, z częstotliwościa zupełnie dowolną: 0–100 % !

Powyższe chybą jest błędne !!!

Tu jest PARADOX

jeśli E bije zawsze Damą, to zabicie Waletem zdradza AWx

Średnia Entropia =

p

0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

1

entropia

0.667

 

 

 

0.912

0.918

0.912

 

 

 

0.667

Symetryczna. Maximum dla p = 1 / 2.

 

xxxx

 

    

Konkluzja:

W wielu przypadkach można odstępować od losowości zagrań,
a margines tolerancji bywa czasem nadspodziewanie szeroki.

 

Odstępstwo od losowości zwiększa wprawdzie informację udzieloną przeciwnikowi, ale wzrost ten (dopóki nie jest nadmierny) nie ma powoduje zmiany jego strategii. Udzielona informacja okazuje się więc nieużyteczna.

 

To ma być przykład na zmianę strategii spowodowanej informacyjną nielosowością !!!

 

Wxx

Dxx

xxx

W10xx

K109x

K10xx

AKD

xx

ADx

xx

xxx

KDxxx

 

 

2©

 

 

 

 

 

×

 

 

 

pas

pas

 

1§

pas

pas

 

 

pas

 

 

 

 

 

1©

 

 

 

 

 

4©

 

 

 

1§

=

8–12

×

=

Esperanto 3

2©

=

Esperanto 1

4©

=

2 lewy extra

 

 

 

xxx

AWxx

Wxxx

Ax

Wist blotką trefl. S zagrał do Dziesiątki Pikowej. E zgrał trefla i odszedł w kara.

Jeśli E z DW bije zawsze Waletem:

tu zdradził że miał As Dama PIk, więc Dama kier jest na 100% u W

Ale i tak będzie 75% na Damę kier u W !!!!

 

Informacja

bit ( binary unit ) = ilość informacj (2)  hartley = ilość informacji (10)    nat = ilość infirmacji (e)

binit = binary digit = cyfra binarna

 

Entropia – odkładanie decyzji

słowo sztuczne Clausius 1876,  en-tropia (greckie) zwrot do środka

         AK109xx

                                         S ma wziąć wszystkie lewy (ujawnia swoją rękę)

          xx

 

As ze stołu i blotka z ręki

      D43 - W2   12:2  = 6    E powinien zrzucać W w 1/6

Inaczej zawsze przegra mając DW sec

      432 - DW   12:12 = 1         Nic nie straci - nawet gdy S wie o tym

                                   i gdy S ma xxx... bądź singla

 

x z ręki, impas ?

      HHx - xx    3            WE mogą zagrywać H w każdym podziale !

      Hxx - Hx    6

      xxx - HH    1

 

                  HHx - dystrybucja 1:1:1

                  Hxx - H w 1/6

                  Hx  - H (po Asie) w 1/5     sparawdzić !

 

    WE nie zwiększają swojej wypłaty (?) ale dyspersja

 

Łapanie Króla z Dziesiątką

Rozważmy następującą walkę o lewy:

Wiadomo wszystkim, że rozgrywający S ma czwartego Asa.

S gra ze stołu Damę:

Rozważmy po 600 rozdań !

 

D W 9 x

 

 

 

 

10 4

N

W      E

S

K 3 2

E musi położyć blotkę

600:2=300

 

10 4 3

K 2

???

600:2=300

 

4 3 2

K 10

E musi położyć Króla

600:6=100

 

 

A x x x

 

 

 

 

Jak ma grać Słońce, gdy Eos dołoży blotkę ?

Kombinacje blotkowych było tyle samo, więc trzeba grać Waletem.

 

Jak ma grać Słońce, gdy Eos nadbije Królem ?

Słońce bije oczywiście Asem – Wieczór dorzuca, dajmy na to, Czwórkę.

Słońce gra oczywiście blotkę z ręki – Wieczór dodaje, dajmy na to Trójkę.

Wieczór zagrywał więc blotkami: 4 3.

Przy podziale 1043–K2 mógł zagrać blotkami na 2 sposoby: 43  34.

Przy podziale 432–K10 mógł zagrać blotkami na 6 sposobów: 43  34  42 24  32 23.

1:2 = 3 = 3/4

1:6 = 1 = 1/4

Szanse tych 3 zdarzeń = 3 3 1

 

P Impasu = 3 + 3p = 3+3p

P Góry = 3 + 1 = 4

 

Impas lepszy jeśli p > 1/3 !!!   Zysk staje się > 4 !!!

Równoważne jeśli p = 1/3   Zysk równy 4

Góra lepsza jeśli p < 1/3   Zysk zawsze = 4

 

Można podkładać byle nie częściej niż 1/3 !!!

ALE – po co wtedy podkładać skoro strata stale ta sam ???

Entropia tego nie wyjaśnia, bo gra może się kończyć na tym rozegraniu.

Po to by z K10 nie być skazanym na przegranie !  ALE...

Entropia jednak to wyjaśnia !!!!  Bo jest największa dla p =1/3 !!!

 

Ilość informacji otrzymywanej przez Słońce:

Jeśli Eos puścił =

 

GRA: Wypłaty dla Słońca: są zdarzeniami  o prawd 3 1

 

s1

s2

s3

s4

 

prawdopodobieństwo

 

6

1

4

3

Eos podkłada Króla z K2

p

 

3

4

4

3

Eos dodaje Dwójkę z K2

1–p

po 2

W

x

W

x

 

 

po K

impas

górą

górą

impas

 

 

 

 

NIE

 

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MaxyMin = 4 3 => 4

MiniMax =  6 4 => 4

Sytuacja wyjątkowa ! 

 

 

! skoro E z Kx może rozmaicie, to ZOW nakazuje grać na Kxx !!??

Uwzględnić ZOW dla blotek !!!?     (a jak w odcinku 1 z Łapaniem Damy?)

Amerykańska Encyklopedia 1976

Dama Jeśli się utrzyma –Walet, jeśli nadbita – impas

(zakłada się nadbijanie z frekwencją = 1/2 )

Polska Encyklopedia

Bez impasu

Nie wiadomo dlaczego założyli, że jedna blotka (3) jest u W

 

 

 

   Można bez tabelki i teorii gier – prościej !!!!

 

    D ze stołu i S zawsze ma problem: .....

 

   Może !       ale nie częściej niż raz na trzy razy !  1:3

 

 

 

      ˛˛˛ Entropia = inny zysk

      ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ ale można go umieścić w tabelce !!!

      ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ przeciwnicy mogą źle grać !!!

 

 

Entropia czyli Niepewność

Średnia ilość informacji przypadająca na wiadomość elementarną

? powyższe ma być Niepewnością ????

Średnia niepewność przed zaobserwowaniem żródła  (??)

Suma P[i] * log 1/ P[i]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entropia =

Σ

P

 

i

۰log

 

1

 

 

P

 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

Entropia == Dyspersja ?? ( Błąd Standardowy, Wariancja )

TAK !!!

Jeśli dążymy do zmniejszenia Dyspersji => dążymy do zwiększenie Entropii ? TAK !!

 

Dyspersja to inna kategoria niż Entropia !!!!

Zależy to od zmiennej losowej na zbiorze zdarzeń !!!

 

 

        K109

              DWx     Największa Entropia S = .918  gdy bicie 1/2

                            Jeśli bicie ustalone to 2/3 = .667

pobił Damą { AD=2  DW=1 }

Największa Entropia = jest najbardziej niepewny = uzyska najwięcej informacji gdy się upewni !

Entropia nie jest ilościa informacji lecz ... ilością uzyskaną po upewnieniu się !

Im większa Entropia tym mniejsza bieżąca (!) informacja

Entropia = ilość informacji potrzebna do uzyskania pewności

Entropia Średnia  p = P (Eos podkłada Króla):   

p

0

 

0.1

0.2

.3

1/3

.4

.9

1

entropia

0.857

 

0.957

.983

0.983

0.979

0.967

0.652

0.464

xxx

p

0.245

0.249

0.25

0.251

0.255

entropia

0.985204

0.985227

0.985228

0.985227

0.985205

Maximum dla p = 1/4

 

 

 

Bez impasu strona 170   MM zrobili grę, ale pomylili się...  wskazać gdzie

Kxx  3   300

Kx    3   300

K10  1   100*

 

 

 

 

 

 

3

4

nie kładzie K

y

 

6

4

kładzie K

1–y

 

po x – Walet

po x – Walet

 

 

 

po K – impas

po K – górą

 

 

 

x

1–x

 

 

MaxyMin = 3 4 = 4

MiniMax  = 6 4 = 4

Zysk = –3xy +2x +4

x Zysk = 2–3y

y Zysk = –3x

Rozwiązanie algebraiczne:  x=0  y=2/3    Zysk S = 4

Zysk ( 1/2  2/3 ) = 4

Zysk ( x 2/3 ) = 4

 

Zysk Impasu = 6 – 3y

Jeśli y=0 to Zysk Impasu = 6

Jeśli y = 2/3 to Zysk Impasu = 4

Jeśli y=1 to Zysk Impasu = 3

Zysk Góry = 4

 

???? Jeśli y = 2/3 to S może mieszać strategie w dowolnej proporcji ?????

Jeśli S widzi K – ro na dwoje babka wróżyła !!!

Ale po rozszerzeniu do „K albo x” jest  inaczej ...PARADOX KRÓLEWSKI

NIE !

Jeśli zacznie grać w 100% na Impas, to E przystanie podkładać i Zysk spadnie do 3

Jeśli zacznie grać w 2/3 na Impas, to E przestanie podkładać i Zysk spadnie do 3 + 1/3

Jeśli zacznie grać w 1/2 na Impas, to E przestanie podkładać i Zysk spadnie do 3 + 1/2

PARADOX !?  WYJAŚNIENIE

ale jeśli E nie zareaguje – nic się nie zmieni, a akurat może się poszczęścić

Jeśli COKOLWIEK przerzuci się na Impas, to Zysk spadnie !

ZATEM:   S gra stale GORĄ. Czy Eos może zmienić mieszanie ?

Jeśli cześciej zacznie podkładać, to S zacznie impasować i S zwiększy swój Zysk

Jeśli rzadziej zacznie podkładać, to NIC SIĘ NIE ZMIENI

PYTANIE

Eos ma podkładać z frekwencją od 0 do 1/3  !!!!  czy naprawdę obojętne ile w tym przedziale?

Przecież jeśli S zawsze GÓRĄ, to Eos zawsze skazany jest na pożarcie z K10 !!!!!

 

PARADOX  zastanowić się nad wzorem na Zysk z Impasu !!!!?

ISTOTA ?

Aby  mieszanie miało sens, musi być dostatecznie długi dystans !!!!

(to samo w petersburskim!), 

W brydżu dystans jest zbyt krótki, więc trzeba ‘zgadywać’.

Ale – jeśli gramy pko przedstawicielom tej samej społeczności...  a ci stosują 1/3

???

Prostszy ananlog:

 

 

 

Eos

 

 

–1

+1

83%

 

 

+5

–5

17%

 

 

50%

50%

 

 

W każdym pojedynczym przypadku Eos ma do czynienia z 50:50. Więc ??

 

ANALOG  Orzeł czy Reszka ?

Jeśli są uparci to wynik pojedynku = 0

Jeśli któryś chce zaryzykować, musi odejść od optimum !

może wygrać – zanim drugi się zorientujw (albo los tak zdarzy)

ale może i przegrać

Analog ? paradox petersburski

pojedynek jest krótki i nie są w stanie skorygować szans

 

Polska Encyklopedia Brydża

Albo impas albo góra – nie piszą o częstotliwościach. To jest niezły opis. 

 

Łapanie króla na świecie

{*}

"The Official Encyclopedia of Bridge" (raczej amerykańska !  Collet i jego książka)

Third edition. 1976

Authorized by the American Contract Bridge League

Zakładają że Eos stosuje 50% i zalecają wówczas impas !

 

Gdy nie wiadomo co ma rozgrywający ....

           DW9x

 

     A10x         Kx     E nie powinien podkładać

              xxxx

 

           DWxx

   A10x              Kx     E nie powinien podkładać

           98xx


Ilość informacji otrzymanej  to jest niedobre !!!

Entropia średnia

      E nigdy nie bije:

          Kxx  300

          Kx   300     nie bije: za chwilę S otrzyma 1 bit

          K10  100

                       bije:  za chwilę S otrzyma 0 bitów

Entropia średnia = 6/7 x 1 + 1/7 x 0 = 6/7 bita = .86 bita

 

      E bije w 1/3:

         Kxx   300

         Kx    200  nie bije: za chwilę S otrzyma 0.74 bita

 

         Kx    100

         K10   100  bije: za chwilę S otrzyma 1 bit

Entropia średnia = 5/7 x .74 + 2/7 x 1 = .83 bita

KONKLUZJA

Jeśli E chce utrzymać S w rozterce, to częściej osiągnie to nigdy nie podkładając, bo wtedy S będzie miał na dwoje znacznie częściej !

Pożarcie:  Kxx nie będzie skazany na pożarcie ! jeśli nigdy nie będzie podkładał.


 

        K109

                           DW     Zawsze W:  Entropia = 0.67 bita

                           AW

                           AD     Połowa W:  Entropia = 0.92 bita

        xxx

 

"Bez impasu" strona 170 – błąd (wskazać gdzie)

 

Przykład na przedział górny

           A987x

 

   Kxx              D10     wskakiwać: 1/2 ... 1 !  (ale dla tych dwóch)     1:2    200

   10xx             KD             1/2 => największa entropia S                   1:4    100

    KD             10xx                                                                            1:4?

    KDx            10x     W całości jest b.ciekawy !                                1:2?

           Wxx

 

Zajrzałem w końcu do Encyklopedii – to samo ! + kilka innych podejrzanych

 

1a)

        Axxxx         Dlaczego inaczej niż w pierwszym ?

                                      1/4 = best defense

         DW9

 

        DW9xx    DW9x

                                             1/2

        Axx      Axxx

 

        A98x            Dodatkowo wygrywa się przy Kxxx–10

                            1/3 = best defense!

        DWxx

.................................................................

!!!

       KD10x

  A43            W2    3 : 2    E puszcza Dwójką

  W43           A2     3 : 2     ?

  432            AW    1 : 6    E bije Asem

       xxxx

.................................................................

        Kxxx

 

       W108x

..................................................................

 

       przejrzeć jeszcze Encyklopedię i Kosmulskiego

 

Kosmulski.................................................................

 

   !!! podał 60–stronicową erratę do składu

 

   grupa: Axxx DW9x  D–> i zawsze W–>

 

    Kxxx       3 lewy   stra = W–>

                      Pisze: optymalne dla W:  Dx bije D w 1/2

                      jeśli częściej:  gdy bił D: x–>8 inaczej 10

    W108x     jeśli rzadziej:  x–>K jeśli E bił A

                               x–>10 jeśli W bił D

                               10–> jeśli E bił A

 

      K9xx           –>D –>W (gdy W bił można –>K )

 

                   S mając A108x powinien po połowie kłaść A i 8

      DW7x

 

      KW9x     A, –>W

                         E powinien zrzucać 10 z frekwencją:  5.5% <= <= 16.6%

                              rzadziej: A, jeśli E 10 –> K

      Axxx            częściej: A,K

                 !!! o tej frekwencji niema w Ency

 

            34 – 2

 

           D34   102  1:4 đ 300

           1034  D2   1:6 đ 200

 

            34 – 10

 

           D34   102  1:4 = 300

           1034  D2

 

 

 

      i jeszcze jeden jest z mieszaną

 

      .........................................................Kosmulski

 

 

..........................................................................

2)  "Bez impasu" str 108              ??? "Brąz z Killarney"

 

                          Wiadomo że S ma dubla !

              ADW10xx

         xxx                  Kx   240:6 =  40  nigdy nie bije !

         Kxx                  xx   360:6 =  60  jeśli nie bije

                                     60  40   30   20   0

               9x             bije  0   20   30   40  60

 

           W może bić w conajwyżej 1/3  (lość sukcesów stale ta sama = 60%)

           Entropia S:

              W nigdy nie bije = 0.971

              W bije w 1/3     = 1

 

    Błędne zalecenia w "Bez impasu":

   !!! Chyba wszyscy mylą z:

 

              AW10xx

       Kxx              Dxx   W podkłada

       KDx             xxx   podłoży – wpadka max, ale S może wygrać

                                   nie podłoży – wpadka min, ale S przegra

              xx

 

        Jeśli obaj przepuszczą –  przegra na pewno.

............................................................................

 

)))))))))))))) "Bez impasu" strona 166

 

              AW10xxx

       Kxx                Dx

       KDx                xx

       xxx                 KD

              xx

 

  Mój przykład z "Bezpiecznej rozgrywki".............................

..........................................................................

))) "Bez impasu"  ZOW:

       str 47 ostatnie zdanie

       str 43 zła krytyka Trauba  + "Panta rhei, ale..."

       str 25 –> "Panta rhei, ale..."

       str 169:  D10

 

? Czy ktoś znajdzie prawdziwą mieszaną w rozgrywce ???????????????????

 

Co skorzystaliśmy ?

Okazało się że losowe = optymalne, ale

często pewne odstępstwa od losowości są niemal optymalne !

 

            

Szansologia

 Co nowego... 

do Brydża

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra