Chciałbym przypomnieć rozdanie, które zdarzyło się podczas Mistrzostw Świata Teamów w Nowym Orleanie. W półfinale meczu Polska–Francja, wygranym przez Polskę 95:93, przyniosło ono obrót 30 impów. Oto ono: ...

Lech Ohrysko

1981

 

 

z Pikiera 8

Palcówka !

Chciałbym przypomnieć rozdanie, które zdarzyło się podczas Mistrzostw Świata Teamów w Nowym Orleanie. W półfinale meczu Polska–Francja, wygranym przez Polskę 95:93, przyniosło ono obrót 30 impów. Oto ono:

    

 

A

W 6 3

A 10 7 5

A D 10 7 6

 

S

N

1§

3§

3

3BA

4BA

5§

5¨

5©

7§

pas

    

Marian Frenkiel

1§ = Polski

3 = naturalne

4BA = o Asy

5¨ = o Krople

    

Andrzej Wilkosz

3§ = forsujące

3BA = naturalne

5§ = 0 albo 3

5© = 0

Na drugim stole Francuzi
zalicytowali i wygrali 6BA.

 

K D 10 4

A D

K W 8

K W 8 4

Wist blotką pik. S zgrał Króla–Asa Atu (podzieliły się 2:2) i wyszedł Waletem Kier w nadziei że E (Paul Chemla) położy Króla. Niestety, Francuz bez wahania dodał blotkę.

S wziął zatem lewę Asem. Na mariaża pik zrzucił dwa kiery, przebił Damę (W ujawnił Króla). i stanął przed problemem karowym...  W artykule „Nowoorleańskie reminiscencje” („Brydż” 12-1978) Marian Frenkiel napisał:

Mie mając żadnych przesłanek u którego z przeciwników może być Dama Karo,
zdecydowałem się na poszukiwanie jej z prawej strony i... przegrałem grę.

Czy naprawdę była to palcówka?  

Spróbujmy skorzystać z Zasady Ograniczonego Wyboru.

Nie ulega wątpliwości, że przeciwko szlemowi należy wistować bezpiecznie. Zatem z ręką W (Michel Lebel) atak w kiery nie wchodził w rachubę. Również niemożliwy był atak karowy, o ile W miał Damę. Zatem – jeżeli W nie ma Damy, jego wybór wyjścia jest ograniczony do trzech kolorów: trefli, kar i pików. Jeżel zaś ma Damę, wówczas może wyjść w trefle lub piki. Zakładamy przy tym, że wist pikowy nastąpił z blotek; jeżeli okazałby się być spod Waleta – sprawa byłaby prosta i Dama ukazałaby się u W jak żywa.

Spróbujmy teraz odpowiedzieć na pytanie: Jakie jest prawdopodobieństwo posiadania przez W Damy, skoro zawistował w Piki ?

Oznaczmy je przez P:

P =

prawdopodobieństwo że W ma Damę i zawistuje w Piki

Wzór Bayesa

prawdopodobieństwo że W zawistuje w Piki

Licznik naszego ułamka to iloczyn 50% (szansa Damy u W) oraz 50% (szansa że W zaatakuje w Piki posiadając Damę), co daje 25%.

Mianownik stanowi suma licznika oraz prawdopodobieństwa iż W wyjdzie w Piki nie mając Damy (wynosi ono 50% x 1/3 = 16,67%) (szansa Damy u E i szansa że W wyjdzie w Piki nie posiadając Damy).

Otrzymujemy zatem:

P =

25%

=

25%

= 60% !

Była to zatem szansa ze wskazaniem!

25% + 16,67%

41,67%

P.S.

W obliczeniach założono, że wszystkie kolory są „równouprawnione”, tzn nie ma żadnych preferencji co do wyjścia w ten czy inny kolor. Jest to pewne przybliżenie, gdyż rozgrywający licytował piki, a więc wist w ten kolor musiał wydawać się bardziej niebezpieczny niż w kolor nielicytowany lub w atu. Jeżeli uwzględnić ten fakt, to P jeszcze wzrośnie! Jest jednak i druga strona medalu, która niweluje być może ową „dyskryminację” pików.  Otóż piki są kolorem w którym mamy największą szansę na „ładną” konfigurację blotek np 987, 876 itp, z której chętniej (i słusznie) wistujemy niż np z 964.

P.S. Pikiera:

Przy okazji Lech Ohrysko znalazł pomyłkę w Pikierze 2:
dopisku na stronie 23 chodzi oczywiście o gracza W.

 

Komentarz Ł.S. 2000

Lech Ohrysko – jak przystoi – postarał się wszystko dokładnie obliczyć. Jednak w dylematach typu „albo... albo...” wystarcza roztrzygnięcie „co przeważa”. Skoro W nie wyszedł w Kara, to szansa na Damę u niego wzrasta (bo gdyby jej nie miał, to mógłby wyjść). A skoro wzrasta (nieważne o ile) – decyzja jest oczywista.

 

Szansologia

Co nowego...

  do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

7 Października 2000