ŁS

Z samotnym na wpuście

30 V 2005

 

Wieczór został wpuszczony. Musi wyjść w ten kolor, bo wyjście w każdy inny wypuszcza.

Jak często ma Wieczór wychodzić samotnym Honorem ? 

 

stół

A109

 

oto możliwe podziały z punktu widzenia Słońca (rozgrywa)

Założenia upraszczające:

1)  Eos ma 2 lub 3 karty

2)  Licytacja i rozgrywka nie wpłynęła na szanse w tym kolorze

3)  Dla wszystkich graczy sytuacja jest jasna (są dobrzy)

1)

xxxxx

N

W     E

S

DW

2)

Dxxx

Wxx

3)

DWxx

xxx

 

 

K87

 

Jeśli Wieczór z Dxxx będzie zawsze wychodzić blotką, to Słońce będzie wygrywać w 2) i 3).

Czy Wieczór zwiększy swoją szansę, jeśli czasem będzie wychodzić Damą ?

 

A oto prawdopodobieństwa względne (jako ilości przypadków):

 

 

A109

 

 

Są bardzo niedokładne, niemal wzięte „z powietrza”.

Dokładne obliczenie (uwzględniające m.inn. ujawnianie blo­tek przez WE (losowe!)) okazało się b.żmudne, i na dodatek na­strę­czało (w tym przypadku) wątpliwości metodologiczne.

Pozostańmy więc przy wartościach „ilustracyjnych.

1)

xxxxx

N

W     E

S

DW

10

2)

Dxxx

Wxx

100

3)

DWxx

xxx

50

 

 

K87

 

 

Tu chwila przerwy dla tych co mają czas i siłę by się sprawdzić.

Ciąg dalszy niżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najprościej zastosować metodę próbkowania – ustalamy ile razy na 100 przypadków 2) Wieczór wy­cho­dzi Damą i następnie obliczamy ile razy we wszystkich 160 przypadkach Słońce wygra:

 

 

A109

 

 

Rozważmy dla przykładu częstość 90%:

Po Damie Słońce będzie miał do wyboru:

90 razy Dxxxx, 50 razy DWxx – wygra więc 90 razy

Po blotce Słońce będzie miał do wyboru:

10 razy Dxxxx, 10 razy DW sec – wygra więc 10 razy

Przy częstości 90% Słońce wygra więc  łącznie 100 razy.

1)

xxxxx

N

W     E

S

DW

10

2)

Dxxx

Wxx

100

3)

DWxx

xxx

50

 

 

K87

 

 

 

 

 

 

 

Rozważając tak kilka częstości, łatwo ustalimy, że Wieczór powinien wychodzić Damą z często­ścią od 50 do 90%. Słońce będzie wówczas wygrywać najrzadziej, bo tylko w 100 przypadkach – a jeś­li Wie­czór wyjdzie poza ten zakres, Słońce zacznie wygrywać częściej niż 100 razy.

 

Czy jest jakaś najlepsza wartość w przedziale [50%,100%] ?

Tak, to wartość przy której niepewność Słońca (patrz Entropia ) jest największa.

Należy 100 przypadków 2) rozdzielić na 2 części proporcjonalnie do ilości przypadków 1) i 3) – czyli na 16 i 80. Zatem optymalna częstość wychodzenia Damą z Dxxxx wynosi 80%

 

Oczywiście przedział [50%.90%] oraz optimum 80% mają charakter „około”, bo rachunki były b.uproszczone. Niemniej częstość wychodzenia Damą z Dxxxx i tak będzie dość znaczna.

 

do Szansologii

do Konsultacji

 Co nowego...

do Spisu

30 Maja 2005

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,