Zasada Ograniczonego Wyboru

 

ŁS  1989

Jeżeli gracz zagrał, to wzrasta szansa, że musiał tak zagrać

Jeżeli gracz wykonał zagranie, które mogło być wyborem spośród zagrań równoważnych, to wzrasta szansa układu, w którym miał ograniczony wybór (tzn musiał tak zagrać, jak zagrał – nie miał wyboru).

Przykłady:

 

1

Jeżeli pobił dziesiątkę waletem (mając, być może, także damę a możność bicia damą), to wzrasta szansa, że musiał bić waletem, (czyli nie ma damy).

Problemy wyjaśniające:

  1   To nie jest zgadywanie   

  2   Strategia optymalna może się zmienić  

  3   Wyjście honorem też może być wyborem  

  4   Wskoczenie honorem też może być wyborem

  5   Obaj przeciwnicy mogą mieć wybór  

  6   Typowa sytuacja  

  7   Strategia optymalna nie musi się zmienić  

  8   Blotki też są obiektem wyboru

  9   Kolor wyjścia też może być wyborem  

10   Czy przeciwnik wistuje spod króla  

11   Myśli, więc... ma wybór

2

Jeżeli dorzucił trójkę (mając, być może, inne blotki i możność dorzucenia którejkolwiek z nich), to wzrasta szansa, że miał ograniczony wybór, czyli mógł dorzucić tylko trójkę (np z tego powodu. że była to jego jedyna blotka).

3

Jeżeli wyszedł w trefle (mając, być może, równoważne wyjście w kara). to wzrasta szansa, że miał rękę, z której należało wyjść w trefle.

Z punktu widzenia teorii rachunku prawdopodobieństwa Zasada Ograniczonego Wyboru (ZOW) sprowadza się do obliczenia tzw prawdopodobieństwa warunkowego przy pomocy wzoru Bayesa.

Podstawowe fakty, dotyczące Zasady Ograniczonego Wyboru po raz pierwszy przedyskutował Alan Truscot w ,,Contract Bridge Journal", a następnie zunifikował Terence Reese w książce ,,Master Play".


Artykuł napisany dla Polskiej Encyklopedii Brydża. Opublikowany w „Materiałach szkoleniowych PZBS” 1989 za zgodą Redaktora Encyklopedii – Bogumiła Seiferta.

W Encyklopedii pominięto Problem 11.

 

do Szansologii

 

 Co nowego...

do Spisu

27 Września 2004

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,