Ten turniej już się odbył !  

Wyniki i Zapowiedzi – są dodane na końcu.

Turniej Problemów Brydżowych    1

My – Łukasz Sławiński –  z własnej łaski:
    Paladyn Królestwa Obojga Odchyleń, Wielki Książę Arkony,
       Kawaler Orderu Kolorów Starszych, Hrabia Treflonii i Dyspersji,...
    a z nadania własnego Król Niniejszego Turnieju,

zważywszy, że totalna demokracja, jako tolerancja ignorancji, nie jest w stanie ustalić prawdy i zagraża przez to rozwojowi sztuki brydżowej; że zbytnia niezależność i stabilność ciał obieralnych powoduje szybkie ich zwyrodnienie; że władza absolutna grozi despotyzmem i skostnieniem – postanawiamy:

1)       W Turnieju biorą udział: Król, dowolna ilość Rycerzy i 10 Senatorów (w pierwszej Sesji niema jeszcze Senatorów, a i w następnych może ich zabraknąć do 10).

2)       Król ustanawia Problemy. Problemy są jednakowo ważne.
W każdym są conajmniej dwie Opcje (oznaczane: a, b,c,...).

3)       Głosują Wszyscy –każdy oddaje swoje Głosy na jedną Opcję.

4)       W każdym Problemie: Król ma 50 Głosów, Rycerz – 1 Głos, a Senatorowie – 100 łącznie (każdy Senator z osobna ma ilość Głosów ustaloną w wyniku poprzedniej Sesji).

5)       Rycerz musi przysłać w depozyt jedną Depozytkę – Senator nie musi.
Każdy może przysłać dodatkowe Depozytki – za każdą z nich uzyskuje dodatkowo tyle Głosów ile miał ich na początku.

6)        Wynikiem Uczestnika jest suma Głosów zdobytych przez Opcje na które głosował.

7)       Po Głosowaniu Król rozwiązuje Senat – Senatorowie stają się Rycerzami.

8)       Do nowego Senatu Król powołuje 10 Rycerzy z najlepszymi Wynikami.
Jeśli Senatowi grozi przepełnienie z powodu ex equo – powołuje mniej niż 10 (odrzuca końcówkę ex equo), co może spowodować nawet opustoszenie Senatu.

9)       Nowym Senatorom Król nadaje Głosy w ilościach proporcjonalnych do Wyników, tak aby suma wyniosła 100 (zaokrąglanie do całości w górę wykonuje się w kolejności od najsłabszego, pozostawiając najsilniejszemu pozostałość).  

10)  Conajmniej dwie trzecie przysłanych Depozytek zostanie wysłane w depozyt trzem nowym najsilniejszym Senatorom (w ilościach proporcjonalnych do nadanych Głosów), bądź dwóm względnie jednemu – jeśli Senat jest mniej liczny. Jeśli Senat opustoszał – Depozytki wzbogacają wysyłkę w następnej Sesji.

11)  Król może zmienić zasady z zachowaniem lex retro non agit.

                                                   Dano w Warszawie, 16 Marca 2000

Regulamin Techniczny      

Przyjmowanie Odpowiedzi do:      Piątek  31 Marca 2000  Północ      

Wyniki i Nowa Sesja:   Niedziela    2 Kwietnia 2000  Południe

Następne Sesje – co tydzień !


        Dekret 1    O ustaleniach licytacyjnych  

  1)  Czysty Naturalny Styl Licytacji – bez żadnych konwencji !

  2)  Znaczenia wszystkich potrzebnych odzywek będą sprecyzowane.

  3)  Dodatkowo będzie podawana czasem Siłowość (bądź Karność) – w procentach.

  4)  Sporadyczne odstępstwa od naturalności będą wyszczególnione.

  5)  To co nie jest podane, nie jest stosowane !

  6)  Grają mistrzowie, ale nie arcymistrzowie.


1

 

 

4©

 

K x x x x

x x

K x x

A x x

 

a

pas

 

 

 

b

×

=

75%

„Raczej pasuj” – propozycyjna

c

4

=

50%

z bilansu do średniej ręki partnera

d

5

=

75%

„Raczej licytuj” – inwit

 

1

 

?

 

 

 1 = z piątki  

 4© = 7 lew

 

 

 

 


2

 

 

1

 

pas

 

?

 

1¨

 

K x x

A D W 10 x x x x

x x

 

a

2©

=

z bilansu (do 2 lew u Partnera)

b

3©

=

z bilansu (do 2 lew u Partnera)

c

4©

=

z bilansu (do 2 lew u Partnera)

d

pas

 

 

 

1¨ = z piątki

 


3

 

 

 

pas

 

 

2BA

pas

 

×

 

 

 

1

 

 

 

 

pas

 

 

 

9 7 5

D 9 6 3

W 10 6

A D 6

 

 

3

 

 

 

6

 

?

 

 

 

 

W 10 6 3 2

A K

A 8 5

W 8 7

 

a

b

c

d

A

8

5

W


4

 

 

2¨

 

x x x

K 10 x

x x x x

D x x

 

Ile lew wygrają WE przy grze w Kiery ?

           

a

b

c

d

e

f

7

8

 

1©

 

?

 

 1© = z piątki

 

 


5

 

 

2

 

 

 

1©

 

 

pas

 

1

pas

 

2©

 

 

 

?

 

 

 

 

 

 

 

2© = z bilansu (do średniej ręki partnera)

2 = inwit (wszędzie poza pikami nadwyżki)

 

 

x

W 10 x x

D x x x

A x x x

 

a

3©

=

25%

Raczej pasuj – zniechęcające

b

4©

=

50%

 

c

3§

=

75%

Zachęcające (naturalne)

d

3

=

100%

analogiczne do 2


6

 

 

 

3BA

 

 

 

1§

 

pas

pas

 

pas

 

 

2BA

 

  1§ = naturalny

  2BA = inwit

 

D 4 3

K 9

K 5 3

A D 10 9 5

 

 

3

 

 

 

K

 

 

2

 

9

 

7

 

6

 

 

10

 

 

 

4

 

 

 

Którą kartą najlepiej teraz wyjść ze stołu ?

a

b

c

d

e

f

g

D

 4 3

K

9 

5

A

5

 

 

10 9 7 2

A D W

D 10 6 4

K 3

 


7

 

 

3©

 

×

 

?

 

1©

 

A x x x

x x x

D x

K W x x

 

a

pas

 

 

b

×

=

75% („Raczej pasuj” – propozycyjna)

c

3

=

50% (z bilansu do średniej ręki partnera)

d

4

=

50% (z bilansu do średniej ręki partnera)

 

 3© = blokujące („Wpadnę!”)


Tu jest zamknięty pliczek do pobrania z Głosowaniem Króla.. Klucz będzie podany z Wynikami  


WYNIKI

SENAT
   Grzegorz Konopko z Białegostoku     100 głosów    10 Depozytek

Swoje Komentarze Jego Królewska Mość posłał bezpośrednio Senatorowi.

ZAPOWIEDZI

Druga Sesja

zostaje odroczona do nadejścia lepszej koniunktury

 

 

 

Konkursy       

Co nowego... 

do Spisu

2000

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,