Regulamin Techniczny

 Odkrycie przyłbicy 

Rycerz musi podać:  Imiona, Nazwisko i Adres.    (ponadto pożądane!!!  telefon i e-mail)
Jeśli zostanie Senatorem – będą opublikowane:
           Imiona, Nazwisko i Miejscowość
           Opcje na które głosował i jego Komentarze (nie wszystkie i niekoniecznie w całości ).

Jeśli nie zostanie Senatorem – nic o nim nie będzie opublikowane.

 Odpowiedzi 

Wypisać wybrane Opcje dla kolejnych Problemów: np  badcadd oznacza: 1-b, 2-a, 3-d,...

Interpretacja niezgodności:
1. jeśli Opcji jest mniej niż Problemów – zakłada się, że dla pozostałych wybrano a
2. jeśli Opcji jest więcej niż Problemów – ignoruje się nadmiarowe.
3. jeśli jest nieistniejąca Opcja – zakłada się, że wybrano ostatnią.

 Komentarze       
Ewentualne Komentarze – przeznaczone do publikacji ! – należy wypisać osobno.

 Przysyłanie odpowiedzi 

Na razie – tylko zwykłą pocztą !
Może później uda się zrobić to via internet (wbrew pozorom – jest to bardzo trudne).

 Depozytki 

Depozytka = 20 zł.

W pierwszej Sesji gwarantowane jest conajmniej 10 Depozytek dla Senatorów !
Choćby nadeszła tylko jedna Odpowiedź !!!

Depozytkę – tak jak i Odpowiedzi – należy wysłać pod adres Sekretarza:   <już nieaktualne>

metodą:

       1.  czek imienny w liście  – najlepsze !

       2.  banknot w liście – najprostsze, ale nieco niebezpieczne !  
       3.  przekaz pocztowy – ale nie zmieszczą się na nim  komentarze.

    Czy ktoś zna prostszy bądź szybszy sposób ? 

 Wypadki 

Turniej nie może brać odpowiedzialności za Pocztę !
Jeśli przesyłka nie nadejdzie w porę:
    – Odpowiedzi nie wezmą udziału w Tunieju !
    – Depozytki będą odłożone na następną Sesję !!

 Reklamacje 

Nie mogą być z oczywistych względów uwzględniane, bo Sesje będą co tydzień.
Sekretariat dołoży wszelkich starań, aby nie było żadnych pomyłek.

Sekretarz Turnieju