ZAsady KOnstrowania SYstemów     NOTATKI


   

Informacyjne Kryteria Oceny Systemów           Szczypta teorii

Teoria Kolorów Krótkich

Czy 8–12 to strefa najważniejsza !?

Majorowość            Alternatywy

HIErarchizacja Nieuniknionych Akomodacji

Blokada

 


EHAA is an American system from the fifties, and it is very natural;
so natural indeed that it is unusual. Because of its weak two
openings, it has a very high mean opening ( 4.06 ). The name means "Every Hand
An Adventure". Information from Eric Landau and Barbara Doran, Silver
Spring, Maryland, USA.
 
EHAA Opening Bids
1C   13+     4+ clubs
1D   13+     4+ diamonds
1H   13+     4+ hearts
1S   13+     4+ spades
1N   10-12   balanced
2C   6-12    5+ clubs
2D   6-12    5+ diamonds
2H   6-12    5+ hearts
2S   6-12    5+ spades
2N   20-22   balanced
 
Collection of systems

Obliczanie Jednostek

Założenia:

1) 

Układ rozpoznajemy dokładnie – tzn z dokładnością do jednej karty

           (ze wspomnianym już odrzuceniem układów 6510 7510 7600)

2)  Siłę rozpoznajemy z dokładnością do 2–3 miltonów (tzn nie rozróżniamy siły rąk wewnątrz stref np 8..10, 13..14, 16..18), ale...

3)  ...dla stref zawierających podstrefy słabe ( 0..6, 1..5, 0..3,... ) dodatkowo zmniejszamy dokładność rozpoznania siły, np:

0..7 = 2 podstrefy  ( 0..4 i 5..7 )

0..5 = 2 podstrefy  ( 0..3 i 4..5 )

0..3 = tylko jedna strefa

1..5 = 2 podstrefy  ( 1..3 i 4..5 ),...itp

4)  Zakładamy jak najdokładniejsze rozpoznanie siły.

Np strefy 13..18 nie rozbijamy na dwie podstrefy 3–punktowe, lecz rozbijamy na trzy 2–punktowe ( 13..14  15..16  17..18 ).

 

Przykład:

Grupa rąk o sile 8..12 i układzie 5332 zawiera 2 * 3 = 6 Jednostek:

8..10  2335    11.12  2335

8..10  3235    11.12  3235

8..10  3325    11.12  3325

 

Pojemność * Nasycenie * Przesycenie * Niedosycenie

Pojemność = maximum znaczeń elementarnych mieszczących się w odzywce

Nasycenie = ilość znaczeń elementarnych w odzywce

Przesycenie = nadwyżka znaczeń elementarnych

Niedosycenie = niedobór znaczeń elementarnych

Powyższe mogą być wyrażone bezwzględnie (tzn w Jednostkach bądź procentach dla systemu kompletnego) bądź względnie (tzn w procentach biorąć sumę dla systemu = 100% ).

 

Pojemność wszystkich otwarć

W procentach – wynosi oczywiście 100.

W Jednostkach (J) = 987 + 610 + 377 + 233 + 144 + ... = 987 + 610 + 987 = 2584

 

Zbiór wszystkich układów ( 0–7 0–7 0–7 0–7 ) zawiera 288 układów.

Pełny zakres siły ( 0..25 ) zawiera około 10 stref siły.


 

 

SSO

 

  Co nowego...

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

Czerwiec 2002

mailto Pikier

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,