ZAsady KOnstruowania SYstemów

 

   

Statystyka

Informacyjne Kryteria Oceny Systemów                       Szczypta teorii

Intencyjna Klasyfikacja Odzywek NAturalnych 

Teoria Kolorów Krótkich

Czy 8–12 to strefa najważniejsza !?          

Majorowość            Alternatywy

HIErarchizacja Nieuniknionych Akomodacji

Blokada

Opcje Zerowe

Ja wiem skąd... czyli o metodyce ustaleń licytacyjnych

 

 

Z Archiwum ŁS

5 XII 2002

20 III 1967

Do Walnego Zjazdu PZBS,

Wniosek:                                                [Oddany Komisji Wnioskowej Walnego Zjazdu ]

Paragraf 8 punkt F statutu PZBS mówi: „PZBS prowadzi studia w zakresie teorii brydża i prawa brydżowego”. Przepis ten w ciągu całej dotychczasowej działalności związku nie został zrealizowany. Brak jakiegokolwiek organu PZBS koordynującego prace w zakresie teorii, powoduje w rezultacie marnowanie się znacznej części wysiłków brydżystów pracujących nad teorią, których liczba jest przecież w Polsce stosunkowo znaczna. Zajmują się oni opracowywaniem rzeczy bądź już wymyślonych, bądź opartych na błędnych koncepcjach. W efekcie obserwujemy mnogość różnorodnych systemów i konwencji, których jakości nikt nie jest w stanie autorytatywnie i przekonywująco ocenić. Sytuację pogarsza szczupłość ram magazynu „Brydż” oraz brak wydawnictw poświęconych problematyce brydżowej.

Proponuję utworzenie Wydziału Teorii, którego zadania byłyby następujące:

1) organizowanie i koordynowanie prac nad teorią

2) gromadzenie opracowań i wydawnict brydżowych

3) opiniowanie i konsultowanie systemów i konwencji

4) udostępnianie wyników swoich prac, m.inn. przez sprzedaż wysyłkową powielanych skryptów.

Łukasz Sławiński

P.S. 2002

Nic takiego jednak wówczas nie powstało. Ale wkrótce zostałem zaproszony do jakiejś komisji (teorii?) w której był Zbigniew Szurig i Krzysztof Wągrodzki. Przedstawiłem im „Klasyfikację odzywek” i instrukcję„Jak opisać system” (wg tej Klasyfikacji). Zostało to przyjęte przychylnie  i najbliższa Kadra sporządziła jako takie opisy systemów. Nic więcej nie zwojowałem, bo wkrótce sytuacja rodzinna zmusiła mnie do rezygnacji.


 

SSO

 

  Co nowego...

do Spisu

Czerwiec 2001

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,

NOTATKI.htm

Statystyka końcówek (z bardzo starego „Brydża”):

  3 BA = 40%  4S = po 25%  5M = po 5%