Brydż w Czytaj!    Najważniejsza strefa przy otwieraniu licytacji.

„Tadeusz Bielsko-Bialski”

 

Sierpień  2000

Strefa najważniejsza

W 1980 roku, na Konsultacjach Szkoleniowych w Bielsku-Białej, Sławiński wtrącił jako przerywnik krótkie rozważanie na temat „Jakie strefy siły są przy otwieraniu licytacji najważniejsze" . Ponieważ nie znalazłem tego później w żadnych publikacjach, pozwalam sobie to powtórzyć w wersji uaktualnionej (tzn. stosując nieznany wówczas Cennik Miltonowy i Wzór Karakalli).

      

Istnieją dwie generalne zasady (opublikowane ongiś w skryptach o SSO):

Zasada Maksymalnej Frekwencji:

Należy dawać pierwszeństwo rękom zdarzającym się najczęściej.

Zasada Preferencji:

Należy dawać pierwszeństwo rękom obiecującym największy zysk.

Aby obliczyć „ważność” rąk o poszczególnej sile miltonowej, należy przemnożyć ich Frekwencję przez Zysk. A oto tabela z obliczeniami:

brutto = zysk w małych punktach obliczony z Cennika w Vademecum.        

netto = ten sam zysk po opodatkowaniu (są to impy przeliczone na małe punkty)

na żółtym papierze: ważność = iloczyn: Zysk razy Frekwencja.

         

ilość

miltonów

na otwarciu

frekwencja

tej ilości

w %

miltonów

razem u obu

graczy pary

przewidywany zysk pary w małych punktach

przed partią

po partii

brutto

 

netto

 

brutto

 

netto

 

10

9.41

20.00

0

0

0

0

0

0

0

0

11

8.94

20.67

34

304

33

295

34

304

33

295

12

8,03

21.33

57

458

54

434

57

458

54

434

13

6.91

22.00

70

484

65

449

70

484

65

449

14

5.69

22.67

96

546

88

501

96

546

88

501

15

4.42

23.33

140

619

123

544

156

690

135

597

16

3.31

24.00

200

662

167

553

290

908

225

745

17

2.36

24.67

267

630

211

498

390

920

281

663

18

1.61

25.33

317

510

241

388

467

752

328

528

19

1.04

26.00

350

364

259

269

520

541

342

356

20

0.64

26.67

384

246

277

177

574

367

365

234

Widzimy że najważniejszą strefą o rozpiętości 7 miltonów jest – na szczęście – strefa klasyczna: 12–18 (z jednym przesunięciem dla brutto po partii), co utwierdza nas w dobrym samopoczuciu. 

Jednak Sławiński stwierdził wówczas: „W brydżu porównawczym spodziewany zysk jest stale równy zero, ponieważ liczymy go od średniej. Wobec tego ważna jest tylko frekwencja, a zatem – najważniejsza strefa otwarć to 8–12”.

Czy miał rację ?

Jeśli tak, to Systemy Słabych Otwarć są najwłaściwszymi systemami dla brydża porównawczego ! (a także dla brydża z wyrównaniem według Cennika Miltonowego).

 

e-mail: Czy Sławiński miał rację ?

 

Zakosy

Co nowego...

do Brydża

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

 

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, licytacja, bidding, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

26 Sierpnia 2000