Ostrze?enie przed   Forum.PiotrKaczorowski.PL

 

OSTRZE?ENIE JEST JU? NIEAKTUALNE ! bowiem Piotr Kaczorowski naprawi? Forum (chyba wczoraj).

Niemal wszystkie w?tki niestosowne zosta?y skasowane – z korzy?ci? dla Czytelnik?w !

Rokowania s? wi?c pomy?lne.  Usun??em zatem moje dotychczasowe wypowiedzi o Forum.

 

?ukasz S?awi?ski 2 XI 2008

 

Dobrze by?oby jednak, aby Piotr Kaczorowski, w celu zapobie?enia ewentualnej degeneracji Forum, opracowa? kr?tki Kodeks (obejmuj?cy nie tylko sam? obyczajno?? formaln?!) oraz bardziej zdecydo?wanie ingerowa? jako Moderator (z prewencyjn? zapowiedzi?).